Thứ Sáu, 22/2/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-01-2018
22/1/2018 16:8' Gửi bài này In bài này
Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Theo quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Trưởng Ban.

Các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên thường trực. Các ủy viên khác là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng liên quan đến các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và một số cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Có tiếp tục tổ chức thi nâng ngạch công chức hay không?

Ngày 17-01, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu bật những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trong năm 2017, trong đó có đóng góp không nhỏ của toàn ngành nội vụ. Bộ đã trình cấp có thẩm quyền nhiều đề án, dự án luật, báo cáo như Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được quan tâm chỉ đạo, gương mẫu bỏ cấp phòng trong vụ, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong Bộ, theo dõi và đôn đốc các bộ ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính đạt kết quả khích lệ… Các công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ, quản lý hội, thanh niên… có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị Bộ Nội vụ cần thẳng thắn nhận diện những tồn tại, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Việc xây dựng và ban hành thể chế còn chậm, còn tình trạng lùi thời hạn, chất lượng chưa đạt yêu cầu; công tác tinh giản bộ máy còn chưa kiên quyết, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác cán bộ, thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện…

Việc thực hiện chương trình công tác chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chậm tham mưu đề xuất về công tác các bộ, công chức với lý do chờ hoàn thiện các quy định của Đảng; chưa phát huy hết vai trò của cơ quan quản lý thống nhất về lĩnh vực công vụ nên còn để xảy ra sai sót trong quá trình quản lý và sử dụng biên chế; chưa đổi mới công tác thi nâng ngạch công chức, viên chức để khắc phục tính thành tích, hạn chế tiêu cực; còn bị động trong việc đề xuất các mô hình, tổ chức để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; chất lượng một số đề án chưa bảo đảm; chậm xem xét, khắc phục một số vấn đề mà dư luận xã hội và đại biểu Quốc hội quan tâm…

Một trong những vấn đề được Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Bộ Nội vụ phải quan tâm chỉ đạo sát sao và có giải pháp cải cách là việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, chúng ta cần đánh giá lại hiệu quả thực tế và thực chất của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức hiện nay như thế nào? Nhiều người có kinh nghiệm thực tiễn rất giỏi nhưng khi đi thi lại rớt và dư luận nêu có tiêu cực này kia.

“Tôi đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề này theo hướng, có tiếp tục tổ chức thi nâng ngạch công chức hay không? Hay là xét nâng ngạch công chức, viên chức theo những tiêu chí rõ ràng, minh bạch, công khai, chính xác về trình độ, nâng lực, đạo đức, kinh nghiệm, năm công tác? Vấn đề này tôi đã trao đổi với đồng chí Bộ trưởng nhiều lần và đồng chí rất ủng hộ”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bộ Công an đang xây dựng, hoàn thiện đề án về tinh gọn bộ máy

Chiều 15-01, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả", Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, đề án này đang trong quá trình xây dựng. Theo Nghị quyết số 18- NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", riêng bộ máy của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có đề án tinh giản riêng nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo chính quy tinh nhuệ, phù hợp với đặc điểm của lực lượng vũ trang. Hiện đề án đang chờ hoàn thiện và trình Bộ Chính trị. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị thống nhất về phương án, Bộ Công an sẽ xây dựng phương án đảm bảo tinh giản bộ máy và đảm bảo chính sách cán bộ tốt nhất.

"Trước đó, Bộ Công an đã đi trước, chủ động trong thu gọn đầu mối, tinh giản bộ máy, đảm bảo một người làm nhiều đầu việc và một đầu việc chỉ một người làm" - Đại tá Nguyễn Hải Trung cho biết.

Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Vĩnh Long đã đề ra chương trình hành động với mục tiêu đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức phòng, ban trực thuộc và các đầu mối bên trong của các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành thí điểm một số mô hình mới theo sự chỉ đạo của Trung ương về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng ấp, khóm; tinh giản 10% biên chế so với năm 2015.

Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn, ấp, khóm theo tiêu chuẩn quy định; quy định chức năng, nhiệm vụ về tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị. Tỉnh cũng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Vĩnh Long chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân; bố trí đủ nguồn nhân lực và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy...

Theo kế hoạch, trong quý II năm 2018, tỉnh Vĩnh Long thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đối với những đơn vị đủ điều kiện như: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện...

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình

Chiều 17-01, UBND tỉnh Quảng Bình chính thức khai trương Trung tâm hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là của Trung tâm hành chính công. Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; rà soát và xây dựng quy trình tiếp tục cập nhật, tham mưu đưa các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm đạt hiệu quả cao. Cán bộ, nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm; không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc và sẽ được kiểm soát chặt chẽ; tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động Trung tâm, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết, thực hiện...

Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính.Việc đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động là giải pháp quan trọng, hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Trung tâm sẽ tăng cường tính liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm các thủ tục giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, giảm chi phí thực hiện. Từ đó, góp phần cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Hiện có 12 cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công, được bố trí tại 20 quầy giao dịch với tổng số 1.021/1.467 thủ tục hành chính. Với phương châm “lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, mọi hoạt động của công chức, viên chức tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên qua hệ thống camera tự động. Những phản ánh, vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính sẽ được xử lý kịp thời; tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai cho người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo để chỉ đạo xử lý đảm bảo quy định.

Hà Nội khắc phục tình trạng “hình thức” trong triển khai quy tắc ứng xử

Khi Hà Nội ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngay lập tức được dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hiệu quả triển khai hai bộ quy tắc ứng xử này trong một năm qua lại chưa được như mong đợi.

Tuy vậy, theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, kết quả đạt được trong thực hiện bộ Quy tắc ứng xử chưa rõ rệt, vẫn còn những vi phạm của cán bộ, công chức trong ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân, gây bức xúc trong dư luận. Ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng chưa chuyển biến nhiều; vẫn tồn tại bạo lực gia đình, hành vi ứng xử thiếu văn minh, văn hóa và tình trạng vô cảm. Đặc biệt, quá trình triển khai hai bộ quy tắc ứng xử chưa tạo được sự khác biệt giữa văn hóa người Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho rằng, hiệu quả triển khai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng chưa cao. Một trong những nguyên nhân là chế tài xử phạt vi phạm cho các hành vi không đúng chuẩn mực văn hóa như vứt rác bừa bãi, hút thuốc nơi công cộng còn quá thấp.

Sở dĩ việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử chưa mang lại hiệu quả cao như mong đợi, một phần do công tác triển khai chưa sát với thực tiễn, cán bộ, công chức và người dân chưa quan tâm tiếp nhận.

UBND thành phố Hà Nội đang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng giai đoạn 2018 - 2020 với nội dung thực hiện như: Lồng ghép nội dung quy tắc ứng xử vào chương trình ngoại khóa ở các cấp học; lồng ghép tuyên truyền ứng xử khi tham gia giao thông trên các loa truyền thanh tại các điểm nút giao thông, hay tuyên truyền trên các bảng biển tại nhà ga, bến tàu, trên xe buýt; hội thi tìm hiểu quy tắc ứng xử từ thành phố đến cơ sở; bổ sung tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử vào bình xét các danh hiệu văn hóa… Trong kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức giai đoạn 2018 – 2020, nội dung thực hiện sẽ tập trung vào: phổ biến, quán triệt triển khai quy tắc; công tác tuyên truyền; bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết.

Dù việc thực hiện đòi hỏi lâu dài và khó khăn nhưng người dân vẫn kỳ vọng hai hai bộ quy tắc ứng xử phát huy trong thực tiễn. Trước mắt các cơ quan chức năng cần có những bước thực hiện phù hợp, sự quan tâm đúng mức và ngăn chặn căn bệnh “hình thức”./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video