Thứ Bảy, 22/9/2018
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 02 đến ngày 08-10-2017)
11/10/2017 23:24' Gửi bài này In bài này

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 02-10-2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Tờ trình số 75-TTr/UBKTTW, ngày 30-9-2017), Bộ Chính trị nhận thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

1 - Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và Quy chế làm việc.

2 - Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

3 - Vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW của Bộ Chính trị và kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ diễn ra vào giữa tháng 12

Sáng 03-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết dự kiến, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-12 tới. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh cựu chiến binh luôn là lực lượng có vai trò to lớn trong công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định tình hình đất nước. Việc mở rộng đối tượng hội viên cựu chiến binh ở phạm vi phù hợp là hết sức quan trọng, giúp củng cố, xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các văn kiện đã hoàn tất bản dự thảo, tập trung bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Không ngừng tăng cường tính minh bạch, hiện đại của Kiểm toán Nhà nước


Sáng 03-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước.

Cùng tham dự buổi làm việc có: Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy; đại diện lãnh đạo các Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 38.776 tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và tăng gấp 2 lần so với năm 2015 (19.863 tỷ đồng). 8 tháng năm 2017, tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 108 dự thảo báo cáo kiểm toán là 22.954 tỷ đồng (thu về ngân sách nhà nước 11.017 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng). Riêng tăng thu về ngân sách nhà nước gấp 4,05 lần so với 8 tháng cùng kỳ năm 2016 (2.719 tỷ đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc “cơ quan Kiểm toán Nhà nước” và “Tổng Kiểm toán Nhà nước” lần đầu tiên được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, cùng với việc Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 đã tiếp tục tạo cơ sở pháp lý đầy đủ hơn cho sự phát triển mới, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của Kiểm toán Nhà nước. Thời gian qua, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều tiến bộ, tăng dần tính chuyên nghiệp, chất lượng các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngày càng tốt hơn, góp phần giải đáp những đòi hỏi bức xúc về quản lý kinh tế nói chung và quản lý tài chính - ngân sách nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá kết quả kiểm toán năm 2016 và 8 tháng năm 2017 khá nổi bật, thể hiện sự nỗ lực của toàn ngành kiểm toán. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua. Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Bên cạnh đó, góp phần tích cực vào việc phòng, ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán đồng thời, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Kiểm toán Nhà nước phải luôn quán triệt và thể chế hóa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để hoạt động đúng định hướng, đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán. Từ đó, cung cấp thông tin xác thực và kịp thời, phục vụ tốt nhất việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giúp cho Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách về tài chính, tiền tệ quốc gia, thuế, ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước với chất lượng cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 14; đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội để xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2018 đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua

Ngày 03-10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở, ngành, quận, huyện của thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Luật Thi đua, Khen thưởng (năm 2003) là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hoàn thiện pháp luật về thi đua khen thưởng; giúp việc xem xét, đề nghị khen thưởng thuận lợi hơn, công khai minh bạch hơn. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố có kế hoạch thi đua hằng năm. Các phong trào thi đua được phát động phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị và từng giai đoạn phát triển, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; qua đó, xây dựng được các những điển hình tiên tiến ở mọi lĩnh vực, mọi cấp, mọi ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao các kết quả mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trong những năm qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực như “Giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới sáng tạo”... Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được thành phố thực hiện hiệu quả, chính xác, khách quan; có nhiều hình thức tôn vinh, khen thưởng thiết thực như tôn vinh những tấm gương thầm lặng mà cao cả, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, qua đó khuyến khích người lao động tích cực thi đua sản xuất đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua, bảo đảm công tác khen thưởng công bằng, minh bạch. Đồng thời, sớm tập hợp những khó khăn, bất cập trong Luật Thi đua, Khen thưởng và những kiến nghị sửa đổi lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương để kịp thời xem xét, thay thế Luật cho phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua đang thực hiện; triển khai các phong trào thi đua mới nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, Thành phố tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, phong trào “Giảm nghèo bền vững”, phong trào “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp”...

Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng


Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 04-10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài chính-ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu gợi mở, lưu ý thêm một số vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định cùng với một số vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 11-10-2017.

Cách chức Bí thư Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng với đồng chí Nguyễn Xuân Anh

Ngày 06-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Trên cương vị người đứng đầu cấp Ủy thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học


Nhà nước sẽ có cơ chế đặc thù cho đầu tư phát triển để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc với một hệ thống các trường thành viên trong một chỉnh thể đồng bộ, thống nhất, hiện đại, thực sự trở thành nơi ươm tạo tài năng và khởi nghiệp, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các trường đại học.

Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 464/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, được trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã quy tụ được đội ngũ nhân tài, các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia đầu ngành; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và của nền kinh tế; tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời chú trọng các nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của đất nước. Vị trí xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội được nâng cao (tăng từ vị trí số 250 năm 2010 lên 139 các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2016, trong đó có một số lĩnh vực nằm ở tốp 100).

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập trung kiến tạo, phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo; khơi dậy niềm đam mê, khát vọng khởi nghiệp vươn lên trong sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học thúc đẩy phát triển thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đã chú trọng đầu tư và phát triển các công trình, sản phẩm có tính thực tiễn cao phục vụ đời sống; có số lượng các nhà khởi nghiệp đứng đầu trong các trường đại học cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại học Quốc gia Hà Nội còn một số khó khăn, hạn chế: sản phẩm khoa học và đào tạo chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; việc thu hút cán bộ, nhà khoa học có trình độ cao ở trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn thấp; số lượng các nhà sáng lập khởi nghiệp đông đảo nhưng việc thương mại hóa sản phẩm còn hạn chế; cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, đặc biệt tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc chậm dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu so với yêu cầu đặt ra.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng đồng ý chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc về Đại học Quốc gia Hà Nội và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thiện các thủ tục bàn giao nguyên trạng, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Sau khi hoàn thành việc chuyển giao, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội theo tinh thần: Xây dựng một khu đô thị đại học hiện đại, không chỉ gồm các đơn vị thành viên hiện tại của Đại học Quốc gia Hà Nội; có quỹ đất dự phòng để một số trường đại học có uy tín có thể có cơ sở trong khu đô thị đại học. Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội 1/500 phải thực hiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu phát triển, cấu trúc khu đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép; xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể, đặc biệt là xây dựng các dự án tái định cư trên cơ sở dự án điều chỉnh được duyệt; hoàn thành thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất bổ sung vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng để xử lý cụ thể việc này sớm...

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 6

Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông cáo báo chí cho biết, trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị vào ngày 04-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn hết sức sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Cho đến nay, chưa kể đến tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước, cả nước đã có khoảng 58 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập với 2,5 triệu biên chế; giữ vai trò chủ đạo, cung cấp hầu hết dịch vụ sự nghiệp công, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội như: Dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá, thể dục thể thao...

Hà Nội tổ chức vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2017

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954-10-10-2017), ngày 08-10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017, tôn vinh 790 gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 cho 10 cá nhân.

Các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 khác gồm: phó giáo sư-tiến sỹ Trần Xuân Bách, giảng viên bộ môn kinh tế y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường đại học Y Hà Nội; phó giáo sư -tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải; ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra thành phố Hà Nội; ông Đặng Cát, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; nghệ nhân Lê Bá Chung, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; ông Tạ Đình Huy, thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội nhấn mạnh Hà Nội hôm nay có những thay đổi to lớn và những bước tiến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô lại đổi mới với những nội dung, hình thức, ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả rõ rệt, trong đó nổi bật và đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt việc tốt.” 

Nhân Hòa (Tổng hợp từ TTXVN, Chinhphu.vn, TCCSĐT)

Video