Thứ Năm, 16/8/2018
Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 18 đến ngày 24-9-2017)
26/9/2017 0:11' Gửi bài này In bài này

Hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về công tác cán bộ. Việc xây dựng Đề án cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về cơ sở pháp lý, tính hiệu quả, ổn định lâu dài, hiện đại và tiết kiệm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, triển khai khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá đầy đủ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lưu ý hệ thống trang thiết bị, phầm mềm, đề xuất phương án đầu tư cụ thể, hợp lý trên cơ sở kế thừa tối đa cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục những vướng mắc trong quá trình áp dụng thí điểm thời gian qua. Đối với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đang vận hành hiệu quả, nên hướng tới giải pháp tích hợp và đồng bộ theo quy chuẩn chung.

Đồng thời xác định rõ phạm vi áp dụng của Cơ sở dữ liệu, các giải pháp kỹ thuật, phương án công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tính bảo mật và xác thực, trách nhiệm của các cơ quan tích hợp và chia sẻ thông tin, mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu dùng chung với các cơ sở dữ liệu đang triển khai, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tương thích, tránh chồng chéo, gây lãng phí.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với đồng chí Nguyễn Phong Quang

Ngày 20-9-2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Tờ trình số 72-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017 và Tờ trình số 73-TTr/UBKTTW, ngày 19-9-2017), Ban Bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với các đồng chí sau đây:

1- Đồng chí Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn 2011 - 2016.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Phong Quang đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181- QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xem xét và cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư đã thống nhất cao quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Phong Quang bằng hình thức: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng (bao gồm cách chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; cách chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ).

2- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Anh Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Tập đoàn, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; sau khi xem xét trên nhiều mặt, Ban Bí thư đã thống nhất cao quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Anh Dũng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng (bao gồm cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam); Yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật hành chính đồng chí Nguyễn Anh Dũng theo đúng quy định hiện hành.

Bế mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Sau 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 21-9-2017, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã kết thúc chương trình làm việc Phiên họp thứ 14.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp lần thứ 14 để tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư và công tác chuẩn bị kỳ họp; đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhìn chung công tác chuẩn bị nội dung cho Phiên họp lần này tiếp tục có sự tiến bộ, thể hiện tinh thần tích cực, khẩn trương của các cơ quan hữu quan. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình ra. Tùy thuộc vào nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định ban hành nghị quyết hoặc kết luận đối với từng nội dung của phiên họp.

Nhấn mạnh Phiên họp có bốn kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật, các báo cáo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư.

Riêng đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chưa trình ra Quốc hội tại kỳ họp sắp tới để Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh.

Về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp rà soát tích cực, chuẩn bị các nội dung thuộc trách nhiệm của mình để đảm bảo tiến độ, chất lượng, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội đúng thời hạn quy định, đồng thời chú trọng chuẩn bị các văn bản tóm tắt để trình bày trước kỳ họp (mỗi báo cáo không quá 15 phút, trừ báo cáo về kinh tế-xã hội, báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội).

Thái Nguyên cần tập trung phát triển các lĩnh vực có thế mạnh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chuyển biến tích cực: Tăng trưởng kinh tế đạt 14,1%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,1%; xuất khẩu ước đạt 15,43 tỷ USD, tăng 26,7%; thu ngân sách đạt 8.409 tỷ đồng, tăng 34,8%, trong đó thu nội địa tăng 38%; khách du lịch đạt trên 1,7 triệu lượt (trên 32 nghìn lượt khách quốc tế). Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh với tổng vốn đăng ký trên 7,2 tỷ USD. Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh được tích cực triển khai, tiến độ giải ngân tốt, đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ...

Tuy nhiên, Thái Nguyên còn có những bất cập, hạn chế, điểm nghẽn cản trở tốc độ phát triển như: chưa phát huy tốt lợi thế so sánh, tiềm năng để phục vụ nhu cầu phát triển; du lịch - dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, nhất là ở địa bàn huyện, xã nông thôn và miền núi; liên kết vùng còn hạn chế...

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu quyết liệt hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên cải cách cơ chế, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp như đã đề ra trong các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06-02-2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận và triển khai dự án, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Đồng thời có các giải pháp thiết thực, phù hợp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2017, góp phần vào tăng trưởng GDP 6,7% của cả nước, tạo nền tảng cho các năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết với các ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tập trung phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá như: Xuất nhập khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp luyện kim, khai khoáng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư dự án đường vành đai 2

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT.

Trong đó lưu ý đảm bảo công khai minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư trên cơ sở tương ứng với giá trị BT đã lập, phù hợp với giá thị trường, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước; giám sát chất lượng công trình chặt chẽ theo quy định hiện hành.

Hội Sách Hà Nội lần thứ IV chủ đề “Sách và khởi nghiệp”

Ngày 22-9, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã tưng bừng diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ IV năm 2017 với chủ đề “Sách và khởi nghiệp”, do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức. Ngay trong ngày đầu khai mạc, Hội Sách đã thu hút đông đảo độc giả Thủ đô đến tham quan, mua sách.

Tham gia Hội Sách năm nay có 32 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong nước với 155 gian hàng được bố trí hài hòa, phù hợp với cảnh quan. Các đơn vị mang đến Hội Sách nhiều đầu sách mới với các thể loại đa dạng như: thiếu nhi, văn học - văn hóa xã hội, kinh tế - khoa học kỹ thuật, ngoại văn, điện tử và thiết bị số… Bên cạnh đó, Hội Sách có sự góp mặt của một số hiệp hội xuất bản các nước ASEAN và 26 nhà xuất bản, tập đoàn xuất bản và văn phòng đại diện các nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam với nhiều tên tuổi nổi tiếng như: Loewe, Copperath, Magellan, Verlag Fiedrich Oetinger GmBH (Đức); Glenat, Fleurus (Pháp), Free Spirit, Familius, Beyondword (Mỹ); Crimon (Anh)…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định: Chủ đề của Hội Sách năm nay truyền tải thông điệp sách và tri thức là hành trang không thể thiếu với những người mong muốn khởi nghiệp thành công. Bên cạnh việc tạo không gian văn hóa đọc cùng với các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức một không gian chuyên đề “Sách và khởi nghiệp”, tập trung trưng bày, giới thiệu những cuốn sách về chủ đề khởi nghiệp, một số sản phẩm sáng tạo, tài liệu hướng dẫn việc tiếp cận với các quỹ khởi nghiệp…

Hội Sách Hà Nội lần thứ IV năm 2017 diễn ra đến hết ngày 26-9.

Long An tập trung phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới

Ngày 23-9-2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã đi khảo sát tại huyện Đức Huệ (tỉnh Long An); làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về tình hình phòng, chống buôn lậu ở địa phương trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng của các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Long An trong công tác phòng, chống buôn lậu. Tình hình buôn lậu, nhất là vận chuyển thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Long An không còn phức tạp như năm 2016. Về lâu dài, tỉnh cần tập trung, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máy vào khu vực này để giải quyết công ăn việc làm cho bà con vùng biên giới.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh Long An xây dựng kế hoạch cụ thể cho cơ quan, đơn vị và địa phương, đề ra chỉ tiêu thực hiện cụ thể theo trách nhiệm ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý; giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, luân chuyển hoặc chuyển công tác khác đối với lãnh đạo, nếu để tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu trên địa bàn không có sự chuyển biến tích cực hoặc diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Tỉnh Long An phối hợp tốt hơn nữa với các tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng Trung ương trong công tác phòng, chống buôn lậu; xây dựng lực lượng làm công tác phòng, chống buôn lậu trong sạch, vững mạnh và bản lĩnh về chính trị, không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu./. 
Nhân Hòa (Tổng hợp từ TTXVN, Chinhphu.vn, TCCSĐT)

Video