Thứ Bảy, 22/9/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-9-2017
25/9/2017 11:0' Gửi bài này In bài này

Bộ Công Thương: Cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2018. Theo đó, sẽ có 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện và chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng mà Bộ Công Thương đang quản lý.

Theo quyết định này, việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh được căn cứ trên nguyên tắc, chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh. Đồng thời, việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014. Hơn nữa, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

"Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính," Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ.

Theo báo cáo của Tổ công tác về cải cách hành chính (Bộ Công Thương), trong tổng số điều kiện kinh doanh mà các đơn vị tiến hành rà soát là 1.216 trên 27 ngành, nghề (chưa tính đến ngành nghề sản xuất, nhập khẩu ôtô là ngành nghề thứ 28). Trong số 27 ngành nghề nằm trong diện rà soát thì có 10 ngành, nghề không có đề xuất cắt giảm; 17 ngành, nghề kinh doanh còn lại đề xuất cắt giảm gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương mại; logistic; tiền chất công nghiệp; sở giao dịch hàng hóa; giám định thương mại; đa cấp; thương mại điện tử; vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Số lượng điều kiện kinh doanh mà các đơn vị của Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm cao hơn so với dự kiến ban đầu, lên tới con số 675 thay vì 612 điều kiện, chiếm 55,5% tổng số các điều kiện. Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện còn lại thuộc phảm vi quản lý nhà nước của Bộ chỉ còn 541 thay vì con số dự kiến ban đầu là 752 điều kiện.

Ngoài việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương cũng nghiêm tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ để tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Những định hướng lớn của Bộ sẽ là tiếp tục rà soát để giảm bớt danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, bao gồm cả trước thông quan và sau thông quan.

Với các mặt hàng bắt buộc phải kiểm tra, tăng cường hình thức hậu kiểm và đẩy mạnh việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị tham gia đánh giá sự phù hợp, cũng như tiếp tục bãi bỏ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ...

Hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã. Thông báo kết luận nêu rõ, việc xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về công tác cán bộ. Việc xây dựng Đề án cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về cơ sở pháp lý, tính hiệu quả, ổn định lâu dài, hiện đại và tiết kiệm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, triển khai khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá đầy đủ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; lưu ý hệ thống trang thiết bị, phầm mềm, đề xuất phương án đầu tư cụ thể, hợp lý trên cơ sở kế thừa tối đa cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục những vướng mắc trong quá trình áp dụng thí điểm thời gian qua. Đối với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đang vận hành hiệu quả, nên hướng tới giải pháp tích hợp và đồng bộ theo quy chuẩn chung.

Đồng thời xác định rõ phạm vi áp dụng của Cơ sở dữ liệu, các giải pháp kỹ thuật, phương án công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tính bảo mật và xác thực, trách nhiệm của các cơ quan tích hợp và chia sẻ thông tin, mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu dùng chung với các cơ sở dữ liệu đang triển khai, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tương thích, tránh chồng chéo, gây lãng phí.

Bên cạnh đó rà soát hệ thống thông tin cá nhân cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thống nhất, phục vụ yêu cầu công tác quản lý, lưu ý không đưa vào cơ sở dữ liệu những thông tin thuộc bí mật đời tư cá nhân.

Bộ Nội vụ phân tích, thuyết minh tính khả thi khi vận hành Cơ sở dữ liệu, trong đó làm rõ sản phẩm, hiệu quả của Đề án và phương thức vận hành. Việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện theo nguyên tắc phân cấp trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí; nên tính đến phương án thuê hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng, vận hành cơ sở dữ liệu.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 1 cần tiến hành các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống cơ sở dữ liệu. Giai đoạn tiếp theo, cần huy động các cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin và kiến thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quá trình triển khai thực hiện Đề án, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức vào Danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đơn giản hóa 7 thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 7 thủ tục hành chính trong 2 lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ (2 thủ tục); Hoạt động khoa học và công nghệ (5 thủ tục).

Trong đó, với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là bản sao có công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao (Biểu B1-CNHĐUD) ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BKHCN ngày 15-11-2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục cấp; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Cụ thể, bỏ thành phần hồ sơ là Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 1 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Bỏ thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú và bổ sung số định danh cá nhân quy định tại Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9), Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông thay thế ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được nghỉ hưu theo chế độ.

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

 
 UBND tỉnh Tiền Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Sáng 21-9, UBND tỉnh Tiền Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ tài chính bưu chính; kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các điểm bưu điện - văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Việc ký kết hợp tác góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo thuận lợi cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch vụ như: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính...phục vụ các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung hợp tác gồm: phối hợp trong triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát. UBND tỉnh Tiền Giang hỗ trợ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai cung ứng những dịch vụ như, chi trả chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, chế độ cho người có công...

Ngoài ra, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm bưu điện - văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hậu Giang: Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 20-9, tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp về các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

Từ đầu năm 2017 đến nay, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Hậu Giang đều thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện đồng bộ những biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính được công bố chuẩn hóa, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được duy trì và triển khai áp dụng đến cấp xã.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính mới công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, hình thức niêm yết chưa phù hợp, chưa bố trí bảng niêm yết hoặc niêm yết chưa rõ ràng. Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Tổng điểm trừ chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành tỉnh Hậu Giang tự đánh giá năm 2017 là 13,5 điểm. Điểm trừ chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, trong công tác cải cách hành chính, thời gian tới, các sở, ngành cần có sự chỉ đạo quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao, gắn công việc cần thực hiện với lộ trình cụ thể và phải kiểm tra thường xuyên. Đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang, công trình cần thực hiện để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, do đó cần chủ động thực hiện để khi có sự đồng ý từ Chính phủ sẽ đưa vào hoạt động. Biên chế tại trung tâm cần cân nhắc, sắp xếp phù hợp, tránh tình trạng người đông nhưng công việc thực hiện ít, không hiệu quả.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang được thành lập sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Dự kiến, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm vào tháng 12-2017, hoạt động chính thức tháng 4-2018. Đến tháng 12-2018, số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm sẽ đạt 100%./.

Đức Toàn tổng hợp

Video