Thứ Ba, 17/7/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 04 đến ngày 10-9-2017
11/9/2017 12:45' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật

Ngày 08-9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng luật, pháp lệnh và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Hội nghị tập trung bàn sâu về các biện pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế kéo dài trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh dẫn đến chương trình phải điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng một số luật chưa cao. Có một số dự án luật, cơ quan soạn thảo chưa phát huy hết trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị. Trong nhiều dự án, văn bản quy định chi tiết thi hành luật chưa được trình đồng thời trong hồ sơ dự án luật; vẫn còn tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong một số trường hợp chưa thực sự kiên quyết trong bảo vệ quan điểm của mình, còn nể nang, ngại va chạm, tính phản biện chưa cao...

Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều, kế hoạch bổ sung điều chỉnh Chương trình chưa rõ ràng, đòi hỏi các cơ quan liên quan phải đề cao trách nhiệm, hoàn thành đúng, đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao; kiên quyết chưa xem xét việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những dự án không đủ hồ sơ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ tiếp tục dành thêm thời gian để thảo luận về những dự án luật lớn, quan trọng, còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, tránh tình trạng dự án Luật sang đến các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng ý kiến các bộ còn rất khác nhau, làm Ủy ban Thường vụ Quốc hội khó xử lý. Đồng thời, những dự án luật nào chưa đủ hồ sơ, chưa đúng quy trình, chất lượng không bảo đảm thì dừng lại ở Chính phủ, chưa chuyển sang Quốc hội, để các cơ quan liên quan hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo phải đề cao vai trò, trách nhiệm trong suốt quá trình xây dựng văn bản, từ khâu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, xử lý, hoàn thiện cho đến khi thông qua dự án luật, pháp lệnh. Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trưởng ngành phải có mặt tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo, giải trình khi được yêu cầu.

Nghiên cứu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Về công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, từng bước đơn giản hóa, hiện đại hóa hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Trong báo cáo đánh giá tác động và thuyết minh của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải có nội dung rà soát, đánh giá và đề xuất danh mục các văn bản pháp luật cần bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung với dự kiến lộ trình, thời gian cụ thể thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.

Về việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu về sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2017 để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Nội dung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số vấn đề:

- Xác định đầy đủ, rõ ràng vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong toàn bộ quy trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh theo hướng phân công hợp lý, bảo đảm kiểm soát quyền lực, trách nhiệm đến cùng của Chính phủ trong việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện cho đến khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ chủ trì soạn thảo, trình.

- Xác lập cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng pháp luật; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm thẩm tra, phản biện và giám sát của các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nhất là kiểm soát trước, đối với việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương.

Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc tập huấn cho nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đã được công bố; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23-6-2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Nâng cao tính phục vụ người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính công

Ngày 08-9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 đề án “Thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020”.

Theo Quyết định 46/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 01-02 đến hết tháng 7-2017), thực hiện thí điểm trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình cho trẻ em trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức; giai đoạn 2 (từ 01-8-2017 đến hết năm 2020), triển khai đề án trong phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, do đề án mới triển khai thí điểm nên còn nhiều hạn chế như: Một bộ phận người dân vì nhu cầu cần ngay giấy khai sinh trẻ em để làm thủ tục chế độ thai sản cho mẹ nên không có nhu cầu trao tại gia đình. Bên cạnh đó, người dân còn e ngại tiếp đoàn đông người, tập quán kiêng cữ trong tháng mới sinh nên một số hộ không muốn người lạ tới thăm nhà,...

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: Thời gian qua, tuy đề án mới thực hiện thí điểm tại 2 địa phương trên địa bàn tỉnh nhưng đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, từng bước đi vào nền nếp, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương và được sự đồng tình, hưởng ứng của đa số người dân.

Việc thực hiện đề án đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Cùng với đó, nâng cao tính phục vụ trong việc giải quyết thủ tục hành chính công đối với người dân trên địa bàn. Ngoài ra, việc thực hiện đề án này còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành chào đón một công dân mới ra đời.

Vĩnh Phúc: Sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy

Tỉnh Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các huyện, thị, thành và ngành chức năng tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Nội vụ đến đầu năm 2017, ngoài các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Vĩnh Phúc còn có 890 đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án, quỹ; 1.493 tổ chức hội các cấp. Toàn tỉnh có 28.548 biên chế. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể 1.126 người; khối chính quyền 27.422 người. Căn cứ quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai Đề án của tỉnh về sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy. Sở đã chủ động xây dựng hai đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu và Ban Quản lý di tích thành Ban Quản lý di tích; Nhà thi đấu Thể dục thể thao và Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Phòng Pháp chế sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Quy hoạch tài nguyên du lịch sáp nhập Phòng Nghiệp vụ du lịch...

Ngày 28-7-2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có 3 Quyết định tổ chức lại các trường gồm: Trường Trung học phổ thông Hồ Xuân Hương và Trường Trung học phổ thông Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường thành Trường Trung học phổ thông Đội Cấn; Trường Trung học phổ thông Văn Quán và Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, huyện Lập Thạch thành Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn; Trường Trung học phổ thông Thái Hòa và Trường Trung học phổ thông Liễn Sơn, huyện Lập Thạch thành Trường Trung học phổ thông Liễn Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hướng dẫn 6 trường được tổ chức lại chủ động ổn định về mọi mặt tư tưởng, cơ sở vật chất. Mỗi trường đều có phân hiệu 2, giữ nguyên cơ sở vật chất, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý làm việc tại các cơ sở; bố trí sắp xếp đội ngũ hợp lý, đảm bảo công bằng minh bạch chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở.

Vĩnh Phúc đã xây dựng chính sách, đổi mới cơ chế quản lý tài chính với các Hội trên địa bàn tỉnh theo hướng cắt giảm kinh phí hoạt động. Đối với các tổ chức Hội không phải đặc thù cấp tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc thì UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ rà soát và đề xuất thu hồi hoặc điều chuyển đối với các chỉ tiêu lao động hợp đồng đã giao cho các Hội. Ngày 21-4-2017, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã có văn bản số 447/SNV-TCBC đề xuất tỉnh quyết định chấm dứt giao giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các Hội không phải Hội đặc thù và thông báo để các Hội biết và có trách nhiệm làm các thủ tục chất dứt Hợp đồng lao động, kể từ ngày 31-12-2017...

Đến năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tinh giản khoảng 2.500 biên chế, hiện nay tỉnh tập trung xây dựng Đề án việc làm cho từng chức danh. Qua đó xây dựng cơ cấu phòng, ban, tổ chức hợp lý, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.

Hội thi "Tìm hiểu cải cách hành chính"

Ngày 08-9, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính lần thứ 5 năm 2017. Tham gia Hội thi có 30 đội với 150 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho các sở, ngành tỉnh, các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay qua 5 lần tổ chức, Hội thi "Tìm hiểu cải cách hành chính" đã trở thành Hội thi thường niên, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là cơ hội để trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ngành... thống nhất hành động, chung tay thực hiện công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

Tham gia Hội thi, các thành viên trong đội lần lượt trải qua 2 phần thi: Tiểu phẩm và trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính. Nội dung các phần thi xoay quanh các nhiệm vụ của cải cách hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; văn hóa nơi công sở, tác phong làm việc, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền; qua đó đề xuất giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm mang lại hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước với nhân dân và doanh nghiệp.

Qua một ngày tranh tài sôi nổi, vượt qua 29 đội, đơn vị huyện Tháp Mười xuất sắc đạt giải Nhất chung cuộc, huyện Thanh Bình đạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đơn vị Sở Tư pháp. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi cũng trao giải thưởng Tiểu phẩm cải cách hành chính hay nhất cho tập thể huyện Cao Lãnh./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video