Thứ Sáu, 22/6/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-8-2017
28/8/2017 14:36' Gửi bài này In bài này

Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Chiều 22-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì Lễ ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.

Ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính là hai nội dung quan trọng có vai trò hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hỗ trợ cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin là nhân tố then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các hoạt động cải cách hành chính nói chung và cải cách quy trình, thủ tục hành chính nói riêng. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: “Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính cần phải được thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa”.

Chương trình ký kết giữa hai Bộ tập trung vào 8 nội dung chính: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở trực thuộc triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiện đại hóa hành chính, triển khai quyết đinh số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai Bộ sẽ phối hợp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Par Index), xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, hai đơn vị sẽ phối hợp để đôn đốc, kiểm tra các cơ quan nhà nước, thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin với công tác cải cách hành chính và phối hợp xây dựng đề án “Hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018-2020”.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian qua, hoạt động gắn kết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của hai Bộ chưa được chặt chẽ. Các đơn vị chưa thực hiện tổng kết, sơ kết hàng năm nên chưa có kết quả cụ thể các việc đã phối hợp và chưa thực hiện trong giai đoạn trước. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị hai Bộ cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện đúng, đủ các nội dung đề ra. Đồng thời, hai Bộ cần phối hợp tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa nội dung gắn kết đến tất cả mọi đơn vị Bộ, ngành, địa phương... để cùng thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm Hành chính công

Mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, đồng thời giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn.

Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn là đầu mối duy nhất của tỉnh trong hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về các thủ tục hành chính; luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết theo quy định. Trung tâm hành chính tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; phát huy tối đa sự giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ công chức, viên chức. Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 166 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi chung là Bộ phận một cửa, một cửa liên thông) ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành, thị; 137/137 xã, phường, thị trấn, với tổng số 689 công chức, viên chức. Vĩnh Phúc có 1.684 thủ tục hành chính thuộc 170 lĩnh vực. Trong đó có 884 thủ tục hành chính thuộc 106 lĩnh vực đang thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Việc thành lập và hoạt động của Trung tâm hành chính công sẽ góp phần đẩy ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36A của Chính phủ.

Nghệ An phát huy hiệu quả “Một cửa liên thông”

Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ kết nối với các sở, ngành và địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động. Ở Trung tâm còn có “Một cửa liên thông” tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các nhà đầu tư.

Thời gian qua, Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư... làm việc với các nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trên địa bàn. Ngoài việc đón tiếp, làm việc, đưa các nhà đầu tư đi khảo sát địa điểm, trung tâm còn đẩy mạnh công tác kết nối đầu tư với các đối tác trong nước và đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan,... Trung tâm còn thực hiện chức năng tư vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Trong 2 tháng qua, bộ phận một cửa của trung tâm đã hoàn thành các hoạt động tư vấn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các đề xuất hỗ trợ trực tiếp của nhà đầu tư, bao gồm các dự án: Công ty TNHH XNK Hùng Tiến, HTX Công nghiệp Trung Đô, Công ty TNHH Wonkem, Công ty CP Khoáng sản Nghệ An, Công ty CP May Minh Anh, Công ty Dung Hồng. Trung tâm cũng thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ pháp lý thông qua hướng dẫn lập hồ sơ tại bộ phận Một cửa liên thông với 32 hồ sơ. Ngoài ra, còn báo cáo tổng hợp tiến độ, khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải quyết của 26 dự án trọng điểm trình UBND tỉnh. Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục nắm bắt tiến độ các dự án đầu tư, cập nhật tình hình, phối hợp với các nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn đẩy nhanh các dự án...

Bộ phận một cửa liên thông thuộc Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến các Sở, ngành liên quan xử lý theo đúng quy định hiện nay. Tính đến ngày 14-8-2017, đã có 213 hồ sơ được tiếp nhận xử lý và trả kết quả hồ sơ trên 11 lĩnh vực tại bộ phận một cửa.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, ông Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Đơn vị đang tổng hợp ý kiến các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trung tâm sẽ chủ động đề xuất, góp ý sửa đổi các hạn chế của Quyết định 06/2015 của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở căn cứ Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và lấy hiệu quả của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh làm thước đo. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thống nhất khi tiếp nhận hồ sơ thu lệ phí thẩm định cho nhà đầu tư, tránh tình trạng: “hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa liên thông, lệ phí và kết quả nhận tại sở chuyên ngành”.

Cần Thơ: 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày 15-8-2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tham gia quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thành phố, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của thành phố và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan Nhà nước và Internet. Địa chỉ trang chủ truy cập Hệ thống: http://1cua.cantho.gov.vn dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ cung cấp.

Theo Quy định này, cán bộ, công chức truy cập Hệ thống, trang quản trị nội bộ của Hệ thống để xử lý hồ sơ hành chính tại mỗi cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống được tích hợp hoặc chia sẻ liên kết với cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Hệ thống có liên kết đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác để kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hệ thống có chức năng tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ hành chính qua các hình thức: Qua trang chủ truy cập Hệ thống là: http://1cua.cantho.gov.vn; qua Hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn điện thoại. Qua cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối với Bộ Giao thông vận tải, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 6 lĩnh vực: Đường bộ (15 thủ tục); đăng kiểm (6 thủ tục); hàng không (23 thủ tục); đường sắt (2 thủ tục); hàng hải (23 thủ tục); đường thủy nội địa (6 thủ tục) và các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Trong đó, với lĩnh vực đường bộ, đơn giản hóa thủ tục cấp mới Giấy phép lái xe. Cụ thể, trong thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn và mẫu bản khai..., bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe. Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

Với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất, bỏ các thông tin liên quan đến cá nhân công dân và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn. Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh....

13 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được đơn giản hóa, gồm: Lữ hành; khách sạn; thể dục thể thao; bản quyền tác giả; di sản văn hóa; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; văn hóa cơ sở; thư viện; gia đình; thi đua, khen thưởng; xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, đối với lĩnh vực lữ hành trong thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, Nghị quyết đã sửa đổi, bổ dung Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Cụ thể, đối với phần thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nếu người đại diện là công dân Việt Nam thì bỏ phần thông tin: Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật và thay bằng: Số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải là công dân Việt Nam thì giữ nguyên thông tin như mẫu đơn.

Đối với phần thông tin về người đứng đầu của chi nhành/văn phòng đại diện, nếu người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện là công dân Việt Nam thì bỏ phần thông tin: Quốc tịch, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện và thay bằng số định danh cá nhân của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện. Trong trường hợp người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện không phải là công dân Việt Nam thì giữ nguyên thông tin như mẫu đơn.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước.

Cụ thể, nhóm thủ tục: Cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất tại phụ lục số 1,2,3,4 kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15-12-2015 bãi bỏ các mục: Ngày, tháng, năm sinh; quê quán; quốc tịch; đồng thời, thay thế cụm từ "Số CMND/CCCD" và "số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu)" bằng cụm từ "số định danh cá nhân".

Các nhóm thủ tục: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý... tại mẫu số 4a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 và tại mẫu số 4b/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT thay thế cụm từ "số giấy CMND" và "số giấy chứng minh nhân dân" bằng cụm từ "số định danh cá nhân".

Một số mẫu đơn, mẫu tờ khai liên quan đến các nhóm thủ tục khác có cụm từ "số giấy CMND" và "số giấy chứng minh nhân dân" cũng được thay thế bằng cụm từ "số định danh cá nhân".

Hồng Ngọc tổng hợp

Video