Thứ Sáu, 20/7/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 17 đến ngày 23-7-2017
24/7/2017 14:12' Gửi bài này In bài này

Vĩnh Long tập trung thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính

 
 Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Vĩnh Long.

Tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, ngày 19-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, ổn định, thống nhất, đảm bảo việc tổ chức thực thi pháp luật được nghiêm minh; định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới của nhà nước, tình hình thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát đơn giản, niêm yết công khai thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại tại đơn vị hành chính cấp huyện.

Các ngành, các cấp quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ phụ trách một cửa và cấp cơ sở. Mỗi cán bộ công chức, viên chức phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phi Hùng, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định để công bố 652 thủ tục hành chính; trong đó công bố mới 320 thủ tục, thay thế 34 thủ tục và bãi bỏ 298 thủ tục. Đến nay, tỉnh có 1.941 thủ tục hành chính được áp dụng tại 3 cấp chính quyền, trong đó cấp tỉnh 1.451 thủ tục, cấp huyện 278 thủ tục và cấp xã 199 thủ tục.

Vĩnh Long hiện có 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 8 UBND cấp huyện và 109 UBND cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa và 5 cơ quan cấp tỉnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã đưa vào vận hành bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức. Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, đến nay 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có xây dựng cổng/trang thông tin điện tử; toàn tỉnh có 1.717 dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu và thực hiện…

Năm 2016, tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hạng 34/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính và hạng 29/63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Trong những tháng cuối năm 2017, Vĩnh Long tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, chú trọng tập trung các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, môi trường và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công

TP. Đà Nẵng đã xây dựng “Bộ công cụ tra cứu dữ liệu từ các máy xếp hàng tự động” với các tiện ích như: Website thông tin, tin nhắn SMS trực tiếp vào di động,…

Đến nay, TP. Đà Nẵng đã tích hợp thành công dữ liệu từ máy xếp hàng tự động tại Trung tâm Hành chính thành phố (2 máy cung cấp số thứ tự cho tất cả các sở, ban, ngành), UBND quận Hải Châu, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi về Cổng một cửa thành phố.

Thông qua địa chỉ website http://motcua.danang.gov.vn , người dân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể tra cứu dữ liệu từ các máy xếp hàng tự động để biết được số lượt người đang giao dịch và đang chờ giao dịch tại các đơn vị trên. Người giao dịch khi ra ngoài vẫn có thể biết được số phiếu đang thực hiện giao dịch và sắp xếp thời gian quay lại đúng giờ. Trong trường hợp không có internet để truy cập, người giao dịch có thể sử dụng tin nhắn SMS để tra cứu.

UBND TP. Đà Nẵng cũng vừa giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các tiện ích tra cứu bằng tin nhắn SMS qua Tổng đài 1022 đối với các lĩnh vực: An toàn giao thông, kinh doanh vận tải, quản lý xây dựng...

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Công an thành phố và Sở Giao thông vận tải xây dựng tiện ích cho phép tự động nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện khi có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát; tra cứu phương tiện bị cảnh báo từ chối đăng kiểm.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng tiện ích cho phép người dân tra cứu thông tin về phương tiện kinh doanh vận tải đang hoạt động, góp phần phát hiện các phương tiện kinh doanh không có giấy phép để phản ánh cho cơ quan chức năng xử lý; phối hợp với Sở Xây dựng triển khai tiện ích cho phép tra cứu thông tin giấy phép xây dựng của các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phản ánh các công trình xây dựng không phép, trái phép.

Việc triển khai Bộ công cụ tra cứu dữ liệu từ các máy xếp hàng tự động và triển khai các tiện ích tra cứu qua tin nhắn SMS là giải pháp mới về cải cách hành chính của TP. Đà Nẵng, góp phần nâng cao hiệu quả của các thủ tục hành chính và dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Xúc tiến thành lập trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-7, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp bàn về Đề án Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Tại cuộc họp, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện đề án trong tháng 8 tới. Về nơi làm việc của Trung tâm Hành chính công, cần xem xét tận dụng phần của Trung tâm hội nghị tỉnh sắp hoàn thành nhằm tiết kiệm ngân sách và thời gian xây dựng nơi làm việc mới. Trong công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ Trung tâm, cần nghiên cứu để tránh chồng chéo về nhiệm vụ. Các sở, ngành cần thảo luận về các thủ tục hành chính nhằm đưa mọi thủ tục vào Trung tâm hành chính công, không để xảy ra tình trạng một số thủ tục được đưa vào giải quyết tại Trung tâm, một số lại phải giải quyết ở các sở...

Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang được thành lập sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Các thủ tục được giải quyết tại Trung tâm hành chính công sẽ gồm các thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, của các sở, ban, ngành và cơ quan Trung ương thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên một số thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, đầu tư, đất đai, tư pháp, hộ tịch, giao thông...

Sau khi đưa vào hoạt động, Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang sẽ giảm từ 20 đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ngành xuống chỉ còn 1 đầu mối; số công chức, viên chức giảm từ 30 - 50 còn 25 - 30 biên chế.

Dự kiến Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm vào tháng 12-2017, hoạt động chính thức vào tháng 4-2018. Đến tháng 12-2018, số thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại trung tâm sẽ đạt 100%.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh Hóa và An Giang

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa có Thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp giải quyết nhanh, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, trong đó đã phê duyệt để chuẩn bị tổ chức thực hiện Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa,... Tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở 29/29 sở, ngành cấp tỉnh; 27/27 cơ quan UBND cấp huyện và 635/635 cấp xã; hệ thống một cửa điện tử hiện đại cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện đã được triển khai và đưa vào sử dụng tại 20/27 UBND huyện, thị xã, thành phố và 7/21 đơn vị cấp tỉnh.

Tỉnh An Giang đã triển khai và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với 17 sở, ban, ngành, 11 huyện, thị xã, thành hố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chấn chỉnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính để tạo chuyển biến về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện giám sát và công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 05 hàng tháng trên báo An Giang và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện khá toàn diện. An Giang là một trong những tỉnh triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính tại Thanh Hóa chưa toàn diện, triệt để, chưa có nhiều đột phá, chưa xứng với tiềm năng của tỉnh; một số chỉ số đánh giá về cải cách hành chính của tỉnh có chiều hướng giảm; vẫn còn việc quy định thêm các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý.

Còn tại An Giang, tốc độ cải cách hành chính nhìn chung còn chậm; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của các cơ quan hành chính chưa đồng đều, vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết quá hạn, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai; thủ tục hành chính được chỉ đạo rà soát, cắt giảm, nhưng vẫn còn rườm rà...

Để công tác cải cách hành chính tại hai tỉnh Thanh Hóa và An Giang được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo UBND hai tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã khắc phục ngay những bất cập, tồn tại; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10-6-2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn, trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cùng với đó, tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác cải cách hành chính; tăng cường khả năng giám sát của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành các cấp thông qua việc triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa theo quyết định đã được phê duyệt; nhanh chóng đưa Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang vào hoạt động; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và An Giang.

Bến Tre sai phạm trong tuyển dụng công chức và bổ nhiệm ngạch

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, trong giai đoạn từ ngày 01-01-2014 đến ngày 31-12-2016, tỉnh Bến Tre đã tuyển dụng công chức có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức; bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với các trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức, có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức.

Theo đó, Kỳ thi tuyển công chức năm 2014 do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đã tuyển dụng 108 công chức (trong đó, chuyên viên 99, chuyên viên cao đẳng 4, ngạch cán sự 5). Tỉnh đã phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 8 chỉ tiêu ngạch cán sự hoặc chuyên viên có chung yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên. Đáp án thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành không có thang điểm chi tiết. Trưởng Ban chấm thi chưa thực hiện tổ chức trao đổi để thống nhất báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, phê duyệt đáp án, thang điểm chi tiết của đề thi trước khi chấm. Kết quả các bài thi không thể hiện hai giám khảo chấm thi độc lập, có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điểm. Đáng chú ý, có một bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm thi chấm 52,5 điểm, trong khi thực tế bài thi chỉ được 47,5 điểm.

Trong hai kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014 và 2016, tỉnh Bến Tre có 130 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viên: 121 công chức; ngạch kế toán viên: 3 công chức; ngạch kiểm lâm viên: 2 công chức; ngạch kiểm soát viên thị trường: 3 công chức; ngạch kiểm dịch động vật: 1 công chức). Tại kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014, kết quả các bài thi không thể hiện hai giám khảo chấm thi độc lập. Một số bài thi chấm chưa sát với đáp án, thang điểm. Một bài thi môn ngoại ngữ (hình thức thi trắc nghiệm tiếng Anh) được chấm 51 điểm, trong khi thực tế bài thi này chỉ được 47 điểm.

Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016, có một trường hợp là hợp đồng lao động tại Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ tháng 9-1998, chưa có quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền nhưng lại được dự thi nâng ngạch công chức, có kết quả trúng tuyển và đã được Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên.

Trong kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2016, tỉnh Bến Tre có 66 công chức trúng tuyển, 48 công chức không trúng tuyển. Qua kiểm tra 114 hồ sơ dự thi cho thấy, UBND tỉnh đã cử 41 công chức chưa có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án..., trong đó có 23 công chức đã trúng tuyển. Đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính đối với các trường hợp này.

Ngày 31-3-2017, Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre đã ban hành các quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với 43 công chức trúng tuyển, tuy nhiên có 25 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Quyền Chánh thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra trực tiếp 243 hồ sơ bổ nhiệm (thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh có 60 hồ sơ và thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 183 hồ sơ) cho thấy, vẫn còn 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị; chứng chỉ quản lý nhà nước; ngoại ngữ; tin học. Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Kiểm tra trực tiếp tại 10 cơ quan, đơn vị cho thấy hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh không được lưu giữ tại Sở Nội vụ. Một số hồ sơ công chức của các cơ quan, đơn vị còn thiếu các thành phần tài liệu như: văn bằng, chứng chỉ, lý lịch tư pháp, phiếu bổ sung lý lịch, phiếu đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, kê khai tài sản hàng năm; tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không được lưu giữ trong hồ sơ công chức. Việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức hàng năm chưa được thực hiện theo quy định; hầu hết các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc mở sổ đăng ký, sổ giao nhận, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014; quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với trường hợp có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 và trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016. Thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm về việc xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 23 trường hợp nêu trên trước khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo thẩm quyền. Quy định thời hạn bắt buộc đối với 25 trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoàn thiện điều kiện về ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; tiếp tục ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở, cấp huyện để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện.

Tỉnh thực hiện rà soát việc giao biên chế công chức; bố trí, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định về quản lý viên chức; chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị. Không ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị hành chính. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với 33 trường hợp làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại 15 cơ quan, đơn vị./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video