Thứ Hai, 18/6/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-5-2017
15/5/2017 13:48' Gửi bài này In bài này
Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ làm việc với tỉnh Bình Dương về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Khảo sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bình Dương

Ngày 11-5, Đoàn khảo sát của Văn phòng Chính phủ do ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm soát Thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Dương về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, ông Mai Sơn Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã đã tổ chức kiện toàn mô hình một cửa, một cửa liên thông phù hợp với các quy định của Quyết định 09. Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về những nội dung quy định mới của Quyết định 09…

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, tính đến nay, cấp tỉnh đã có 1.652 thủ tục hành chính (100% thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 sở, ban, ngành được tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công. Trong đó, thực hiện theo cơ chế một cửa là 1.518 thủ tục hành chính, một cửa liên thông là 134 thủ tục. Đối với cấp huyện, 9/9 UBND huyện, thị, thành phố đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại để giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện gồm, 291 thủ tục, trong đó có 40 thủ tục hành chính liên thông. Mô hình một cửa, một cửa liên thông của các huyện, thị, thành phố được tổ chức, kiện toàn và hiện đại hóa. Quý I-2017, UBND cấp huyện đã tiếp nhận 74.118 hồ sơ (không tính hồ sơ chứng thực trả ngay), giải quyết đúng hạn 58.195 hồ sơ (chiếm 92,2% hồ sơ giải quyết), quá hạn 4.928 hồ sơ (chiếm 7,8% hồ sơ giải quyết) và 10.999 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát nhận định: Thời gian qua tỉnh Bình Dương đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đoàn khảo sát cũng đánh giá cao việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Bình Dương, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Giám sát việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên vừa hoàn thành nội dung giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2016”.

Trong giai đoạn 2011- 2016, tỉnh Điện Biên đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh và cấp huyện; giảm 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ 4 người xuống còn 3 người; tăng 1 chức danh Chủ tịch UBND huyện do mới thành lập, giảm 5 chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Số biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và những người làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tăng thêm 3.000 người ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.

Từ năm 2011- 2016, số đầu mối của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện không thay đổi. Nhưng so với thời điểm trước tháng 3-2008, số đầu mối đã được thu gọn theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Cụ thể, cấp tỉnh giảm từ 24 sở, ngành xuống 19 sở, ngành; cấp huyện giảm từ 14 xuống còn 12-13 phòng. Tỉnh đã quan tâm tới công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tới 100% các sở, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và huyện theo các Nghị định 24 và 37 của Chính phủ còn chậm, mới sắp xếp, kiện toàn được 4/19 sở, ngành và 10 đơn vị hành chính. Tỉnh cũng chưa có nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính Trị; số lượng tinh giản mỗi năm chỉ đạt 0,64%, trong khi đó yêu cầu đặt ra là 1,5%. Việc tuyển dụng công chức, viên chức chủ yếu theo hình thức xét tuyển, chưa nhân rộng hình thức thi tuyển.

Thông qua chương trình giám sát, tỉnh Điện Biên kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung để địa phương có thể triển khai cải cách bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên kiến nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Luật về Hội để thay thế Nghị định 45/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; sửa đổi Nghị quyết số 109/2015 của Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần sớm ban hành Nghị định cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39 về việc thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đối với các sở, ngành cấp tỉnh; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản thay thế Quyết định số 27/2003 của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ công chức

Khởi động từ năm 2015 với tổng nguồn vốn 1,25 triệu USD, dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017 đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công với 70% cơ quan hành chính áp dụng quản lý nguồn nhân lực... Đó là kết quả đánh giá hoạt động của dự án được Bộ Nội vụ đưa ra tại Hội nghị tổ chức ngày 12-5.

Theo bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ, đến nay, dự án đã hỗ trợ phân tích và xây dựng bản mô tả vị trí việc làm tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án đã tiến hành khảo sát 8 bộ, 10 tỉnh, thành để tìm hiểu hệ thống chức danh tiêu chuẩn hiện tại và đưa ra một số đề xuất để làm cơ sở cho việc quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng, đánh giá và tạo nguồn những nhà lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước. Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh sẽ giúp thúc đẩy nền công vụ Việt Nam tiệm cận mô hình quản lý tiên tiến của các nước trong quá trình cải cách, nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện tốt quá trình hội nhập.

Ông Đào Việt Dũng, chuyên gia cải cách hành chính công ADB cho biết, việc mô tả công việc và năng lực giúp làm rõ trách nhiệm thực hiện, là thông tin cơ bản cho các khâu của hệ thống quản lý nhân sự. Từ đó tìm ra giải pháp phát triển đội ngũ công chức chất lượng, hiệu quả.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, mô tả công việc là quan trọng nhưng chỉ là một bộ phận của cải cách chế độ công vụ, công chức. Cải cách chế độ công vụ, công chức phải làm đồng bộ, song song với thể chế. Mô tả vị trí việc làm đã được Việt Nam thực hiện từ những năm 80, theo mô hình của Cộng hòa dân chủ Đức nhưng thất bại là do thiếu quyết tâm chính trị, các bộ, ngành thờ ơ. Bên cạnh mô tả công việc, vị trí việc làm cần phải đổi mới cơ chế đào tạo công chức và cơ chế tuyển dụng như hiện nay.

Chuyên gia cải cách hành chính công Đào Việt Dũng nhấn mạnh đến nguyên tắc thực tài trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá đúng về năng lực của từng ứng viên.

Cà Mau tập trung thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính

Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2017 và những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Nội dung đào tạo bám sát thực tế, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong thực thi công vụ và kỹ năng hành chính. Căn cứ vào chương trình cải cách hành chính của tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỉnh cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính, bảo đảm đúng quy trình, quy định; phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục chồng chéo, không phù hợp. Qua kiểm tra, giám sát phải có kết luận cụ thể, nếu vi phạm phải xử lý triệt để.

Ngoài ra, tỉnh thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong cải cách hành chính; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và sự giám sát của nhân dân...

Tỉnh Cà Mau có 26 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 9 huyện, thành phố và 101 xã, phường, thị trấn. Từ 2011-2016, tỉnh đã đơn giản hóa trên 100 thủ tục hành chính, rà soát gần 1.000 văn bản quy phạm pháp luật, thay thế, bỏ gần 200 văn bản không còn phù hợp. Thời gian qua, toàn tỉnh có gần 2.000 thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tỉnh đã đào tạo trên 60.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; tuyển 200 trí thức trẻ về công tác ở cơ sở, trong đó 20 người có trình độ sau đại học.

Qua cải cách, bộ máy hành chính được tổ chức tinh gọn hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm quy chế, giờ làm việc giảm đáng kể...

Bình Định nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công hướng đến sự hài lòng của người dân, Bình Định đề ra các giải pháp chính như: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước, công chức quản lý trong việc tổ chức và cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; sửa đổi bổ sung qui chế làm việc hiệu quả.

Bình Định thực hiện việc tuyển dụng và bố trí công chức có trình độ chuyên môn cao, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ của công chức; thường xuyên kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức cho cán bộ công chức.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng cải cách thủ tục hành chính đảm bảo sự liên thông và gắn kết trong việc luân chuyển thông tin giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tập trung đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin hiện đại và thường xuyên rà soát, hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, qui trình, thủ tục giải quyết hồ sơ theo hướng giảm bớt các khâu trung gian, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Bình Định tăng cường tuyên truyền công khai, minh bạch các khoản phí, lệ phí; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của công dân thông qua các kênh thông tin chính thức như bảng niêm yết, máy tra cứu thông tin và cổng/trang thông tin điện tử của nhà nước; đồng thời, tập trung triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa.

Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hải Giang cho biết thêm, để đánh giá sự hài lòng của công dân trong cải cách thủ tục hành chính, năm 2016 Sở đã lấy 1.750 mẫu để khảo sát đánh giá kết quả. Qua khảo sát về cung ứng dịch vụ công trên bốn lĩnh vực như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 535 mẫu, Giấy phép xây dựng 215 mẫu, Giấy chứng nhận bảo vệ môi trường 105 mẫu và cải chính hộ tịch 125 mẫu, cho thấy số người hài lòng chiếm từ 63,74 - 87,2% trong cả bốn lĩnh vực khảo sát. Trong đó, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tỷ lệ người dân hài lòng về mức độ thuận tiện dịch vụ thấp nhất là 63,74% và thủ tục cải chính hộ tịch có tỷ lệ hài lòng cao nhất 87,2%; tỷ lệ công chức gây khó khăn trong tiếp nhận và trả hồ sơ còn chiếm 14,29% và một số ít người dân cho rằng phải chi thêm tiền bồi dưỡng, hồ sơ mới được giải quyết nhanh chóng./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video