Thứ Bảy, 26/5/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-5-2017
8/5/2017 15:45' Gửi bài này In bài này
Bình Phước tổ chức tổng kết 10 năm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính (trừ nhiệm vụ tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020); chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách thủ tục hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Đề án "Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" từ Bộ Tư pháp sang Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, bổ sung cơ quan thực hiện nhiệm vụ "tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020". Cụ thể, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Bình Phước tổng kết 10 năm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ngày 04-5, tỉnh Bình Phước đã tổ chức tổng kết 10 năm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Qua phân tích điểm số đánh giá thì năm 2016 Bình Phước chững lại trong khi các địa phương khác đều phấn đấu mạnh mẽ để cải thiện. Điểm tổng của Bình Phước giảm 0,2 điểm và giảm 3 bậc (xếp hạng 57/63 tỉnh thành) thuộc nhóm “cuối trung bình” so với năm 2015. Trong đó, chỉ số “Gia nhập thị trường” giảm 0,2 điểm và giảm 22 bậc. “Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh” giảm 0,41 điểm và giảm 21 bậc; “Cạnh tranh bình đẳng” giảm 0,52 điểm và giảm 22 bậc và chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” giảm 0,78 điểm và giảm 26 bậc so với năm 2015.

Trong 10 năm qua (2007-2016) điểm số và thứ hạng PCI của Bình Phước không ổn định. Ở giai đoạn đầu (2007-2011) do có sự tiếp cận và hướng chỉ đạo phù hợp nên điểm số, thứ hạng được cải thiện theo hướng tích cực (năm 2011 xếp hạng 8/63 tỉnh thành), tuy nhiên giai đoạn sau (2011-2016) đã có sự trượt giảm đáng kể. Điểm số tăng, giảm không đều nhưng thứ hạng thì trượt dài. Điều này chứng tỏ, các tỉnh xếp trên Bình Phước đã có sự cải thiện rất quyết liệt trong các chỉ số thành phần.

Theo phân tích của các sở, ngành thì con người là yếu tố “then chốt” quyết định việc tăng, giảm chỉ số PCI. Muốn cải thiện trước hết phải nhìn nhận được hạn chế để từng bước khắc phục, điều này đòi hỏi phải có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất của tỉnh, sự đồng thuận của nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều địa phương. Năm 2013, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện chương trình PCI. Tuy nhiên cái khó nhất vẫn là biến những quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, phải biết rõ ưu, nhược điểm để ứng xử thích hợp thì PCI của Bình Phước chắc chắn sẽ được cải thiện.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi: Tỉnh quyết tâm đưa Trung tâm hành chính công vào phục vụ nhân dân và doanh nghiệp nhằm cải thiện thủ tục hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và công dân, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là một trong động thái để Bình Phước cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực tốt hơn về môi trường thu hút đầu tư.

Đồng Nai: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm nắm bắt thông tin, quản lý quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bản thân, ngăn chặn tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm.

Trước đây, sổ bảo hiểm của người lao động do chủ sử dụng lao động quản lý. Điều này gây ra nhiều bất cập, có những đơn vị hàng tháng vẫn thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng lại chiếm giữ, không thanh toán cho cơ quan bảo hiểm song người lao động không biết. Tình trạng doanh nghiệp chây ì thanh toán bảo hiểm vì thế diễn ra phổ biến, nhiều trường hợp sau khi nghỉ việc, đến cơ quan chức năng để giải quyết chế độ mới biết doanh nghiệp đang nợ tiền bảo hiểm, lao động không thể chốt sổ. Nhằm khắc phục những bất cập này, năm 2016, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai thực hiện bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý, đến nay, hơn 200.000 sổ bảo hiểm đã được giao cho người lao động.
Cùng với việc giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý, tỉnh cũng cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính. Những cải cách trên giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đi lại, người lao động tự tra cứu, nắm rõ thông tin về quá trình tham bảo hiểm của bản thân, chủ động giải quyết chế độ khi nghỉ việc.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho biết, địa bàn tỉnh có gần 720.000 sổ bảo hiểm xã hội thuộc 7.400 đơn vị. Để giao sổ bảo hiểm cho người lao động, ngành chức năng phải phải rà soát, chỉnh sửa các nội dung ghi trên sổ và đưa vào phần mềm trong hệ thống, nhằm giúp quá trình quản lý thông tin về sau. Do số lượng sổ bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai rất lớn, ngành bảo hiểm phải huy động đông đảo cán bộ, nhân viên để đẩy nhanh việc chỉnh sửa các nội dung trong sổ bảo hiểm, sớm bàn giao cho người lao động. Đến nay, cơ quan bảo hiểm đã rà soát xong 47% số sổ, giao cho người lao động hơn 200.000 sổ. Ngành bảo hiểm Đồng Nai phấn đấu đến cuối tháng 9-2017 sẽ bàn giao toàn bộ sổ bảo hiểm cho người lao động.

Đến nay, toàn bộ đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Khoảng 99% đơn vị sử dụng lao động sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử. Cuối năm 2016, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai bắt đầu cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trên mạng Internet. Người lao động chỉ cần sử dụng chứng minh nhân dân hoặc số thẻ bảo hiểm là có thể tra cứu được những thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm của bản thân.

Ông Phan Văn Mến nhấn mạnh, quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch việc đóng - hưởng bảo hiểm xã hội không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động mà còn giúp giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội. Cuối năm 2016, toàn tỉnh Đồng Nai chỉ có gần 250 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội (chiếm 1,59% trên tổng số thu), đây là con số thấp nhất trong 21 năm qua. Hiện số nợ bảo hiểm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức thấp, chiếm hơn 1,5% tổng số thu”.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội xuống còn 45 giờ/năm. Ngoài ra, việc giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là tiền đề để ngành bảo hiểm Đồng Nai thực hiện quản lý bảo hiểm xã hội điện tử vào năm 2020.

Hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức”, ngay đầu tháng 3-2017, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành văn bản về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quận và các phường cũng niêm yết các thủ tục tại bộ phận một cửa, công khai tại website quận và 11 phường đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Quý I-2017, tại 11 phường có 140.680 hồ sơ, quận có 10.094 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, đều được trả kết quả đúng hạn.

Cùng với thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông, để tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân, quận đã xây dựng thí điểm và đưa vào sử dụng 2 khu dân cư điện tử phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung, được người dân đánh giá cao. “Đây chính là mô hình rút gọn của một bộ phận một cửa, để chính quyền gần hơn với công dân. Muốn giải quyết thủ tục hành chính, trước đây người dân phải ra phường, quận thì nay có thể làm ngay tại khu dân cư gần nơi mình ở bất kỳ lúc nào, nhằm hướng tới những công dân điện tử” - Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Nguyễn Văn Minh nói.

Theo kế hoạch năm nay, UBND quận tiếp tục thực hiện 117 thủ tục hành chính cấp quận và 76 thủ tục hành chính cấp phường theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đặc biệt sẽ triển khai 23 thủ tục hành chính theo mức độ 4.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Xuân Lưu cho biết: Để tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, quận đang tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Trong đó, “chúng tôi chú trọng lồng ghép trong các trường trung học cơ sở, tập trung vào học sinh lớp 8 và đang thể hiện là kênh tuyên truyền rất hiệu quả, vì các em sẽ hướng dẫn ông bà, bố mẹ, và có thể làm thay họ. UBND thành phố mới đây cũng đã chỉ đạo nhân rộng hình thức tuyên truyền này”.

Sáp nhập sở, ngành thậm chí phải làm mạnh hơn

Bộ Nội vụ đang có đề xuất với Chính phủ về hợp nhất 2 Sở Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Kế hoạch - Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và kiến trúc của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thành Sở Hạ tầng và Phát triển đô thị.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đánh giá cao đề xuất này và cho rằng vấn đề sáp nhập sở, ngành cần phải tiến hành mạnh hơn nữa.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, cơ quan địa phương rất lớn, vì chúng ta cứ muốn quản hết các đầu việc, trong khi không nhất thiết phải làm thế. Nghị quyết của Đảng và chương trình cải cách hành chính đã nêu rất rõ, phải rà soát lại, việc gì không cần quản, việc gì làm không hiệu quả thì chuyển giao mạnh cho các tổ chức xã hội và tư nhân.

Thực tế, các cơ quan nhà nước đang trực tiếp thực hiện rất nhiều dịch vụ công mà chưa tập trung vào việc hoạch định chính sách. Việc chúng ta tập trung quá nhiều vào tác nghiệp và tổ chức các dịch vụ công, dẫn tới tình trạng quá tải ở nhiều cơ quan nhà nước. Nếu sắp xếp lại và tinh giản biên chế mà không rà soát lại chức năng nhiệm vụ thì sẽ tạo gánh nặng cho cơ quan nhà nước. Khi rà soát lại chức năng nhiệm vụ, những việc Nhà nước cần tập trung làm thì giữ, việc gì cần chuyển giao thì phải chuyển sớm, có như vậy mới có thể thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy cũng như tỉnh giản đội ngũ có hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách hành chính là sắp xếp lại bộ máy cho gọn nhẹ và đơn giản các thủ tục hành chính. Bộ máy càng cồng kềnh, thủ tục hành chính sẽ càng nhiều. Càng nhiều sở, ngành, đương nhiên thủ tục hành chính sẽ nhiều lên. Vì vậy, phải nhanh chóng đẩy mạnh việc sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ hơn.

Để làm được việc sắp xếp lại bộ máy, mấu chốt là phải rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước; Nhà nước chỉ nắm những công việc trọng yếu, còn những công việc cơ quan nhà nước không cần thiết làm hoặc làm không hiệu quả thì chuyển giao cho các tổ chức tư nhân, tổ chức xã hội. Thông qua việc rà soát các chức năng nhiệm vụ mới tinh giản được bộ máy cũng như sắp xếp lại tổ chức. Nếu vẫn giữ chức năng nhiệm vụ cũ thì không thể sắp xếp được. Các cơ quan sẽ còn tiếp tục kêu nhiều việc, nếu sáp nhập hoặc tinh giản biên chế, khối lượng công việc của họ sẽ càng nặng.

Cho đến nay, Đảng ta vẫn khẳng định bộ đa ngành, đa lĩnh vực là rất đúng và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình triển khai việc sắp xếp đa ngành, đa lĩnh vực cũng cần rà soát kết cấu của các bộ, sở đa ngành cũng như mối quan hệ và cách thức quản lý nhà nước đối với bộ đa ngành cho phù hợp. Nếu không làm, coi như việc sáp nhập của chúng ta đã không thành công./.

Đức Toàn tổng hợp

Video