Thứ Bảy, 26/5/2018
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến 16-4-2017
17/4/2017 14:11' Gửi bài này In bài này

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14-4, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã họp lần đầu dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo của một số Ban Đảng và Ủy ban Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo cùng dự.

Hiện cả nước có khoảng 55.000 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các khối Đảng, đoàn thể, trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, truyền thông-báo chí, kinh tế, văn hóa-thể thao-du lịch, tài nguyên-môi trường, lao động-thương binh- xã hội với 2,1 triệu viên chức.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thay đổi nhận thức của xã hội về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. “Không phải tự chủ là phải tự mình phải lo tiền, không có Nhà nước hỗ trợ nữa mà là khuyến khích và bắt buộc các đơn vị sự nghiệp công lập tiến tới hạch toán như doanh nghiệp, tự chủ thu, chi. Nhà nước vẫn sử dụng ngân sách để đầu tư cho hoạt động sự nghiệp nhưng sẽ thay đổi phương thức cấp phát sang đặt hàng dịch vụ công”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu nền kinh tế từ nay tới năm 2020, cần phải được tăng cường truyền thông-tuyên truyền về ý nghĩa, tạo đồng thuận xã hội. Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ mục tiêu của đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh giản biên chế, không ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động và cuối cùng là nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong nhiệm kỳ và từng năm, đồng thời đề nghị các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý, không chờ đợi quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập. “Nhưng đổi mới gì thì cũng phải tập trung đổi mới cơ cấu thu chi ngân sách, chuyển từ cơ chế phí sang giá dịch vụ công sẽ thúc đẩy các đổi mới về tổ chức-nhân sự và chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành tiếp tục xây dựng các Nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập đối với các lĩnh vực dịch vụ công đặc thù.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chết tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thảo luận. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Đề án và xin ý kiến các bộ, ban, ngành.

Chỉ đạo việc xây dựng Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Nội vụ bám sát các chủ trương của Đảng qua các thời kỳ về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình xây dựng Đề án cần kết hợp chặt chẽ với các nghiên cứu về xã hội hóa dịch vụ công, tham khảo các báo cáo giám sát hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời lập kế hoạch khảo sát tại một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ công.

Đề án xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn

 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về Đề án xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Chiều 13-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về Đề án xây dựng Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết cho sự thành công của mô hình này là hình thành khung thể chế đặc biệt, đột phá, vượt trội. “Hay nói cách khác là thể chế cạnh tranh dựa trên nền tảng xác định lợi thế về địa kinh tế đặc biệt, riêng có, vượt trội của Vân Đồn, đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, giao lưu đầu tư, thương mại quốc tế, nếu không, khó có thể cạnh tranh, tạo động lực và huy động nguồn lực đầu tư. Cần có định hướng phát triển khác biệt, cạnh tranh lành mạnh với các đơn vị trình Đề án, cạnh tranh hơn so với các đặc khu trong khu vực và quốc tế”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, từ đó khẩn trương đề xuất chính sách, quy định trong dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Việc hoàn thiện Đề án cần xuất phát từ nguyên tắc hình thành thể chế “hành chính đặc biệt” đồng bộ, phục vụ vận hành thể chế, cơ cấu “kinh tế đặc biệt” với cơ chế quản lý hành chính thông thoáng, các chính sách thu hút đầu tư về thuế, đất đai…

Nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất chính sách theo hướng tập trung lựa chọn, đề xuất những lĩnh vực mũi nhọn đột phá, có lợi thế vượt trội nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, nghỉ dưỡng, công nghiệp giải trí, casino, phát triển dịch vụ y tế cao cấp, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, nghiên cứu hình thành khu vực trung chuyển, logistic, hậu cần vận tải biển quốc tế… tạo cơ sở, định hướng để thu hút các nhà đầu tư quốc tế có tiềm lực tài chính mạnh.

Trong thời gian xây dựng dự án Luật, tỉnh cần quản lý chặt chẽ quy hoạch, hạ tầng, dân cư hiện tại, có chính sách nhập cư phù hợp, đặc biệt giữ gìn và bảo tồn đầy đủ các yếu tố tự nhiên như rừng, các đảo, nguồn nước ngọt, môi trường sinh thái, các di tích lịch sử và các lợi thế của Vân Đồn; chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có trình độ cao đồng bộ với chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần xây dựng một bộ máy chính quyền hiện đại, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền quản lý. Thể chế đủ mạnh với nền hành chính hiện đại, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả, thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi, cơ chế và chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất. Các thể chế, chính sách này phải bảo đảm tính nhất quán, ổn định và lâu dài, trên cơ sở đánh giá, phân tích hết sức kỹ lưỡng.

Về mô hình đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh kiến nghị xây dựng mô hình và hệ thống chính trị theo hướng tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại. Thực hiện một cấp đơn vị hành chính và 2 cấp quản lý, nhất thể hoá chức danh bí thư và chủ tịch UBND khu, dưới khu là cấp tiểu khu trên cơ sở sắp xếp lại 12 xã, thị trấn hiện nay của Vân Đồn.

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Ngày 10-3-2017 báo Tiền phong có bài: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh trên, ngày 12-4-2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó, bảo đảm cơ cấu hợp lý số lượng lãnh đạo với biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn; xem xét, miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong công tác bổ nhiệm.

Đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ mức độ trách nhiệm của bà Hà Thị Hiền để xem xét xử lý theo quy định. Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận thông tin, đặc biệt đối với các trường hợp xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5-2017.

Cũng liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ, mới đây, một số báo chí phản ánh Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định hiện có 6 Phó giám đốc Sở. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25-4-2017.

Sáp nhập sở, ngành: Ý kiến còn khác nhau

Đề xuất của Bộ Nội vụ về việc sáp nhập một số sở, ngành trong dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Lê Nam, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc Bộ Nội vụ đưa ra phương án sáp nhập một số sở, ngành ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là mới lạ trong công tác quản lý hành chính. Trong nhiều năm qua, bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành phố đã nhiều lần tách, nhập để phục vụ cho công tác chuyên môn ở những điều kiện khác nhau. Và đây là cách làm có nhiều mặt tích cực trong việc giảm bớt cồng kềnh, nặng nề trong bộ máy, xác định lại chức năng, nhiệm vụ đúng với tính chất hoạt động của bộ máy nhà nước. Từ việc sắp xếp lại bộ máy sẽ giảm được cán bộ, giảm trụ sở, tiền lương… giảm được chi phí mà đồng tiền thuế của dân phải bỏ ra cho bộ máy nhà nước.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ, cũng có nhiều chuyên gia băn khoăn trước dự thảo của Bộ Nội vụ là liệu những kế hoạch sáp nhập tới đây có thực sự đem lại hiệu quả trong công tác cải cách hành chính hay không? Liệu có thực sự tinh giản, gọn nhẹ bộ máy hành chính để giảm vướng mắc, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hay chỉ đơn thuần là phép cộng, trừ cơ học?

Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Nam cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở cách cơ học thì sẽ không đạt được mục tiêu đặt ra, thậm chí, nếu không có cách làm đúng, không có quyết tâm chỉ đạo và không thực hiện đồng bộ thì có thể lại “đẻ” ra những phức tạp khác như liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, đến quyền và lợi ích của người lao động. Mặt khác, chỉ là cơ học thì sẽ không làm cho bộ máy mạnh lên mà có thể làm cho yếu đi. Theo đó, cần phải thực hiện đồng bộ với một quy trình, cách làm thực sự công khai, minh bạch, dân chủ, gắn với cơ chế giám sát.

Nhấn mạnh việc tổ chức, sắp xếp lại sẽ làm cho nhân sự dôi dư hàng loạt, ông Lê Nam cho rằng đây cũng là bài toán cần phải được giải quyết bởi việc này không chỉ chịu tác động của các quan hệ hành chính mà còn chịu rất nhiều các quan hệ tác động.

Ông Hoàng Ngọc Giao - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) cho biết: “Cần thiết phải rút đầu mối các cơ quan ở cấp tỉnh, đến cấp huyện. Vì trên thực tế, nếu vào UBND tỉnh, huyện sẽ thấy thời lượng cán bộ, công chức dành để làm việc không nhiều nhưng vẫn nói không đủ biên chế và càng ngày phình ra. Tôi đồng tình với việc giảm bớt chức danh lãnh đạo. Về chức năng, nhiệm vụ, một số sở có thể sáp nhập và phối hợp tốt với nhau”.

Một số lãnh đạo sở, ngành TP. Hồ Chí Minh đánh giá đề xuất hợp nhất của Bộ Nội vụ rất cơ học, và nhấn mạnh đô thị loại đặc biệt này phải giải quyết một lượng công việc rất lớn, nên nếu sáp nhập lại sẽ dẫn đến tình trạng quá tải và không bảo đảm cho sự phát triển. Theo ông Hoàng Ngọc Giao, vấn đề là phải làm rõ khâu phân cấp, phân quyền thì khi đó rút gọn đầu mối, thu gọn tổ chức mới rõ ràng. Cần phải phân định rõ hai mảng công việc dịch vụ đó là dịch vụ hành chính công tức là phục vụ trực tiếp nhân dân; hai là làm chính sách, ban hành văn bản quy định, quy trình làm việc.

Theo ông Hoàng Ngọc Giao, việc cải cách, tinh giản là hợp lý, nhưng việc này sẽ đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người. Cần sáp nhập một cách khoa học, minh bạch quá trình thi tuyển chọn cán bộ thì sẽ giải quyết được vấn đề.

Dự thảo của Bộ Nội vụ về việc sáp nhập một số Sở, ngành là vấn đề lớn, cần có sự bàn thảo kỹ càng, thấu đáo. Việc sắp xếp, tổ chức lại cần được thực hiện đồng bộ với một quy trình, cách làm thực sự công khai, minh bạch, dân chủ, gắn với cơ chế giám sát. Song song với hoạt động sáp nhập, cần cân nhắc, sắp xếp lại cán bộ, tinh giản biên chế để đảm bảo hoạt động của cơ quan chuyên môn thông suốt và không tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước./.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video