Thứ Hai, 18/6/2018
Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4/3/2017 0:5' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh hội nghị Triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: bacgiang.gov.vn

1- Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI, về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, giải quyết một số việc khó khăn, bức xúc, nổi cộm của địa phương. Điều này vừa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương, vừa góp phần thiết thực đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị.

Thứ nhất, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính được Bắc Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt gắn với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Tỉnh đã chủ động ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và hằng năm; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả dự kiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện kiểm điểm hằng tháng, Thường trực Tỉnh ủy kiểm điểm hằng quý; yêu cầu người đứng đầu cơ quan nhà nước giải trình khi có dư luận liên quan đến công việc phụ trách. Quá trình triển khai thực hiện luôn có sự vào cuộc, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp, các ngành đã tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tinh gọn; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thiết thực; xây dựng quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc khoa học, tăng cường phân cấp trên các lĩnh vực, xác định rõ quyền và trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu. Mạnh dạn loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, lạc hậu và công khai các thủ tục, quy định để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận; thiết lập “đường dây nóng” để tiếp nhận phản hồi về thủ tục hành chính. Áp dụng rộng rãi cơ chế “một cửa” hiện đại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên giáo dục, thanh tra, kiểm tra công vụ và đánh giá, kiểm điểm về công tác cải cách hành chính. Thực hiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các ngành, địa phương và coi đó là tiêu chí quan trọng bình xét thi đua, đánh giá cán bộ; quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong trường hợp hướng dẫn không chu đáo, trả kết quả chậm, giải quyết sai dẫn tới người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Qua cải cách hành chính đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền. Chỉ số cải cách hành chính (Par index) của tỉnh năm 2015 xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 01 bậc so với năm 2014), trong đó chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 1, chỉ số xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xếp thứ 4 và chỉ số cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 5.

Thứ hai, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển, Bắc Giang đã chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở tuân thủ pháp luật kết hợp với sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cùng sự quyết tâm, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền các cấp, Bắc Giang đã rà soát, nắm lại tất cả vụ, việc, xác định tính chất, mức độ phức tạp, nguyên nhân kéo dài và chỉ đạo các đoàn công tác kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, quá trình đã giải quyết. Kiên trì vận động, thuyết phục, giải thích pháp luật bằng nhiều hình thức; tổ chức đối thoại trực tiếp để người khiếu nại, tố cáo trình bày và cung cấp hồ sơ, chứng lý. Yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành phải tập trung chỉ đạo giải quyết, trực tiếp đến tận nơi, xem, nghe cụ thể; lấy hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Sau khi rà duyệt kỹ, các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã thống nhất quan điểm xử lý, tránh việc các cấp, các ngành liên quan có quan điểm giải quyết khác nhau, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng, không rõ trách nhiệm. Đồng thời, tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của các cơ quan trung ương trong quá trình thực hiện.

Một số trường hợp đã giải quyết đúng thẩm quyền nhưng đối tượng không đồng ý thì cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể nhân dân xuống họp cùng nhân dân, dựa vào nhân dân để vận động, giải thích. Một số trường hợp do điều kiện, hoàn cảnh quá khó khăn, tỉnh đã vận dụng chính sách, nguồn lực xã hội theo điều kiện cụ thể của địa phương cùng với sự tham gia của các đoàn thể, nhân dân tiến hành hỗ trợ để công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại. Trong quá trình thực hiện, rất nhiều cán bộ, công chức nỗ lực không quản ngày đêm, hết sức mềm mỏng, kiên trì thuyết phục để đạt được nhất trí chung.

Kết quả, số vụ, việc khiếu nại, tố cáo giảm dần qua các năm. Năm 2016, toàn tỉnh tiếp 6.632 lượt người đến kiến nghị, phản ánh, giảm 3.198 lượt so với năm 2010; tiếp nhận, thụ lý, xem xét 6.745 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị; tỷ lệ giải quyết đạt 92,1%. Đến nay, hầu hết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết cơ bản dứt điểm, bảo đảm quy trình, quy định.

Thứ ba, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và tập trung chỉ đạo gắn với học tập và làm theo Bác. Bên cạnh những giải pháp cụ thể về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Bắc Giang đã chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT, quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác kiểm định tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật phương tiện, lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ,... Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng giao thông, dịch vụ giao thông từng bước đồng bộ, hiện đại. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác làm trước và tham gia vận động người thân, nhân dân chấp hành pháp luật về TTATGT; quy định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang không sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Đưa nội dung bảo đảm TTATGT vào kiểm điểm hằng tháng trong giao ban Chủ tịch UBND tỉnh với chủ tịch UBND cấp huyện; kiểm điểm hằng quý trong giao ban Thường trực Tỉnh ủy với bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện.

Kết quả, TTATGT trên địa bàn tỉnh được thiết lập, tai nạn giao thông được kiềm chế. Năm 2016 là năm thứ 5 liên tiếp Bắc Giang thực hiện giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, giảm 16% số vụ, giảm 10% số người chết, giảm 19% số người bị thương so năm 2015.

Thứ tư, xác định đất đai là nguồn lực to lớn và quản lý đất đai là vấn đề phức tạp, hệ trọng liên quan đến giữ vững ổn định chính trị, xã hội, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình..., trong đó tập trung vào việc giải quyết tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất công, mua bán, giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản quy định cơ chế xử lý các vướng mắc một cách đồng bộ; giao trách nhiệm cho người đứng đầu các ngành, địa phương tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từng huyện, thành phố lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến kế hoạch xử lý vi phạm về đất đai tại địa phương và thông qua phương án xét cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Với phương châm xử lý nghiêm, có lý, có tình nên phương án được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Những mảnh đất vướng mắc liên quan đến gia đình cán bộ, đảng viên thì yêu cầu cán bộ, đảng viên tự giác giải quyết trước để làm gương cho nhân dân. Những trường hợp cán bộ lợi dụng chức quyền để tham ô, tham nhũng hoặc cố tình không chấp hành thì chỉ đạo xử lý kỷ luật về Đảng, nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, đến nay, những vấn đề phức tạp về đất đai trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được giải quyết. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh cấp trên 100.000 giấy lần đầu cho hộ gia đình cá nhân, nâng tỷ lệ diện tích cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân từ 84% năm 2010 lên 99,5% năm 2015; cấp 5.000 giấy cho trên 2.000 tổ chức, kết quả đến hết năm 2015, 100% các tổ chức sử dụng đất trong tỉnh được cấp GCNQSDĐ. Đất công được quản lý chặt chẽ, tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai giảm cơ bản; góp phần tạo sự ổn định tại địa phương. Đặc biệt, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực Trường bắn Quốc gia khu vực 1, vốn được xem là vấn đề phức tạp trong nhiều năm qua.

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trong giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang rút ra một số kinh nghiệm: 1- Lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xác định mục tiêu khả thi, nhiệm vụ và giải pháp đột phá. 2- Phân công cụ thể cho từng cơ quan, gắn với người đứng đầu cơ quan theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công tác”. 3- Quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân và dựa vào nhân dân; mọi việc phải sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến từ nhân dân để có giải pháp linh hoạt, phù hợp, đúng đắn, tránh quan liêu. 4- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, có niềm tin vào cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang quyết tâm đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trên một số mặt công tác sau:

Một là, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, các dự án đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích đăng ký doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mà trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tinh gọn biên chế, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn hoặc một phần. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tập trung vào quản lý nguồn xả thải ở các khu, cụm công nghiệp; rác thải ở khu vực đô thị và nông thôn; quy hoạch và tổ chức quản lý các nghĩa trang nhân dân... Quy hoạch và cơ cấu lại các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào cây rau thực phẩm, cây ăn quả, chăn nuôi và trồng rừng.

Hai là, tập trung vào chỉnh đốn tác phong và kỷ luật trong Đảng. Theo đó, các tổ chức đảng và đảng viên tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng cũng như các nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xung phong đi đầu nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên về những nhiệm vụ không hoàn thành hoặc những hậu quả xấu xảy ra ở địa phương, đơn vị. Theo vị trí công tác, cán bộ, đảng viên phải nhận thức và làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình; am hiểu sâu sắc chủ trương, chính sách và thực tiễn liên quan; có kế hoạch đi tìm hiểu thực tế, gặp gỡ và lắng nghe tiếng nói của nhân dân; có tác phong công tác quần chúng sâu sát, cụ thể, giản dị trong thực thi công vụ và trong sinh hoạt.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Hằng năm, các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái, biến chất, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với cấp tỉnh vào tháng 5 hằng năm.

Bốn là, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng các nghị quyết, quy chế, quy định quản lý về công tác cán bộ, như Nghị quyết về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020; Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển và điều động cán bộ; Kế hoạch và Hướng dẫn xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý… Đồng thời, quy định rõ chế độ theo dõi, đánh giá cán bộ, đặc biệt, chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết các vụ án tham nhũng, rà soát các kết luận sau thanh tra, kiểm tra để đôn đốc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm,...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn, định mức trong việc sử dụng tài sản công, chế độ hội họp, tiếp khách, chế độ đi công tác trong nước và ngoài nước,... Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; về chế độ báo cáo công việc của cá nhân với tổ chức; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tin tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh - nhân tố quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Bùi Văn Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Video