Thứ Tư, 28/6/2017
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-11-2016

  TCCSĐT - Bộ Công Thương đề xuất phương án quyết liệt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ; Bộ Giao thông vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực ở Bộ Công an; Đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân tại Hải Phòng tạo thuận lợi cho người dân và công tác quản lý; Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện và Bình Dương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính là những tin nổi bật tuần qua.

 • Bắc Bình: Kết quả và bài học kinh nghiệm sau 05 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cách làm sáng tạo, đã có nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 • Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tuyên Quang tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo

  TCCSĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tuyên Quang đã có những đóng góp thiết thực trong tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 14 đến 20-11-2016)

  TCCSĐT - Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Bộ Công Thương; Chất vấn Bộ trưởng về giải pháp khắc phục sự cố do Formosa gây ra; “Báo chí cần khơi dậy truyền thống Đại đoàn kết của toàn dân tộc”; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tri ân các thầy giáo, cô giáo cả nước… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đảng bộ Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp

  TCCS - Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng bộ thành phố. Qua 4 năm thực hiện, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp của thành phố được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vững vàng vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 14 đến ngày 20-11-2016

  TCCSĐT - Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ nêu rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ tinh gọn, kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới

  TCCS - Sức mạnh của Đảng chính là mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, phải làm cho nhân dân hiểu, thấm nhuần, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống. Sứ mệnh của Đảng và của cả hệ thống chính trị là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm trí tuệ, sức chiến đấu để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Tăng cường phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn huyện Kỳ Anh hiện nay

  TCCSĐT - Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu cấp thiết, nhất là đối với huyện có nền kinh tế, dân cư và địa bàn chủ yếu là nông nghiệp, nông dân và nông thôn như huyện Kỳ Anh sau điều chỉnh địa giới hành chính.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016)

  TCCSĐT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài Lê-nin; Chính phủ cầu thị, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Nghị quyết sửa đổi về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội; Vinh danh 42 thầy cô giáo công tác tại các vùng biển đảo khó khăn; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Bắc Ninh… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Về liên minh công - nông và xây dựng khối liên minh giai cấp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  TCCS - Lý luận về liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cùng với đoàn kết với các tầng lớp lao động khác là một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện nay, Đảng ta đang kế thừa và phát huy những giá trị quý báu về liên minh giữa giai cấp và đoàn kết xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016

  TCCSĐT - Hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ trong tình hình mới; Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm thi nâng ngạch công chức ngày càng thực chất; cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn ở Đồng Tháp, Lào Cai là những tin nổi bật tuần qua.

 • Nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng ở các xã, thị trấn ven biển trong phát triển kinh tế ở Quảng Trị

  TCCSĐT - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi chúng ta đang đẩy mạnh việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 31-10 đến ngày 6-11-2016)

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với 4 tỉnh miền Trung về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu tiêu biểu ngành than; 4,2 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ miền Trung; Thủ tướng phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; Tôn vinh 703 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ

  TCCS - Về nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(1).

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 31-10 đến ngày 06-11-2016

  TCCSĐT - Triển khai quy trình xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình về vấn đề bổ nhiệm chức danh "hàm", thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016, Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, triển khai tiện ích đăng ký hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính tại Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác Việt Nam - Belarus

Ngày 27-6, tại Cung Độc lập ở Thủ đô Minsk, sau cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.

Video