Thứ Sáu, 18/8/2017
 • Về năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính

  TCCSĐT - Đội ngũ công chức hành chính là những người trực tiếp tiếp xúc với dân, giải quyết công việc phục vụ nhân dân. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi của bộ máy hành chính nhà nước trong con mắt người dân.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến ngày 22-01-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ quyết định kỷ luật hai Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết của Quốc hội, công bố Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ đối với công tác cán bộ ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Hà Nội tiếp tục triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Cà Mau,… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ

  TCCS - Tây Nam Bộ là một trong ba vùng trọng điểm của cả nước có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và đảng bộ, chính quyền các địa phương trong vùng đã tích cực phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

 • Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - một yêu cầu bức thiết hiện nay

  TCCS - Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn rất quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 09 đến ngày 15-01-2017)

  TCCSĐT - Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan; Chủ tịch nước: Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch; Thủ tướng: Phải làm hạ tầng trước mới làm nhà cao tầng ở Giảng Võ; Cần khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện trong năm nay; Chủ tịch nước: Xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng; Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 09 đến ngày 15-01-2016

  TCCSĐT - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ chiều ngày 11-01, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, Văn phòng Chính phủ tham mưu phải đúng, phải chú trọng phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ.

 • Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  TCCS - “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu, nội dung của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Để thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thời gian qua, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi và hiểm độc. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn này.

 • Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

  TCCSĐT - Là một địa bàn quan trọng của của tỉnh Nghệ An, từ khi Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Pháp lệnh dân chủ) ra đời đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Pháp lệnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 02 đến ngày 08-01-2017)

  TCCSĐT - 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh: Kiến thiết một thành phố thông minh; Hội nghị trực tuyến “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm năm 2017; Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm; Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có bài viết về chủ đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 02-01 đến ngày 08-01-2017

  TCCSĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, trong đó, về nội dung xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

 • Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

  Tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống'' nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

 • Xây dựng năng lực thực thi đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

  TCCS - Xây dựng và thực thi đạo đức công vụ là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng để hình thành đội ngũ công chức Việt Nam hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 26-12-2016 đến ngày 01-01-2017)

  TCCSĐT - Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017; Kỳ họp thứ 9 Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Phú Thọ; Đà Nẵng: Kỷ niệm 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Kỷ niệm 20 năm tái lập các tỉnh Cà Mau; Kỷ niệm 20 năm tái lập các tỉnh Hà Nam,… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình hiện nay

  TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Quan hệ giữa Đảng với nhân dân được hình thành do đòi hỏi khách quan của sự nghiệp cách mạng. Đây là mối quan hệ rất đặc biệt: Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân, còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng, lại là chủ nhân của đất nước. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Video