Thứ Ba, 23/4/2019
 • Đổi mới mô hình, nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội

  TCCS - Giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nói chung, các tổng công ty nhà nước nói riêng, là yêu cầu tất yếu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để làm tròn vai trò, sứ mệnh xã hội trong tình hình hiện nay, vấn đề đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở

  TCCS - Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyết định sự phát triển của văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện bằng những giải pháp phù hợp.

 • Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCS - Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 17 đến ngày 23-9-2018

  TCCSĐT - Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi được bổ nhiệm; hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

 • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường: Đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm

  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2023 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến 26-9-2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

  “Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân…” Đây là một đoạn trong lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau lễ nhậm chức trước Quốc hội ngày 02-4-2016. Và trong 29 tháng qua từ ngày tuyên thệ đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và sứ mệnh đúng như lời tuyên thệ.

 • Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

  Từ ngày 24 đến 26-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với sự tham gia của 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn quốc tế. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

  TCCS - Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Đảng, Chính phủ về cơ chế, chính sách; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị.

 • Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  TCCSĐT - Kiểm soát thủ tục hành chính là một quy trình được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính khả thi của thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; cũng như giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến ngày 23-9-2018)

  TCCSĐT - Thủ tướng chủ trì Phiên họp đầu Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng tại Học viện Quốc phòng; Công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán; Phát triển kinh tế phải đi kèm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó với lũ lụt tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp đã có đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của tỉnh.

 • Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn

  TCCSĐT - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục với mục tiêu đặt ra phải “xóa nghèo pháp luật” cho người dân, giúp cho người dân, giúp cho người dân nắm vữn pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân; đặc biệt giúp họ hiểu rằng pháp luật là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến 16-9-2018

  TCCSĐT - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thống nhất cơ sở dữ liệu ở cấp quốc gia về đất đai, dân cư, an sinh xã hội, tài chính để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Văn phòng Chính phủ và JICA hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử; kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 10 đến ngày 16-9-2018)

  TCCSĐT - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dừng dự án Luật Hành chính công; Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới; Thủ tướng và phu nhân chủ trì dạ hội Quảng bá Văn hóa Việt Nam; Kiên quyết loại bỏ cán bộ tham nhũng khỏi bộ máy nhà nước; Khánh thành Công viên mang tên lãnh tụ Fidel tại Quảng Trị; Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào đô thị thông minh; Khởi công dự án nhà máy điện Mặt Trời trị giá 42 triệu USD ở Long An;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Quảng Bình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  TCCS - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) ở tỉnh Quảng Bình thời gian qua không những tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, mà còn gợi mở được nhiều vấn đề để địa phương rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Séc

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tới theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hai nước đã ra Tuyên bố chung. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:

Video