Thứ Tư, 26/4/2017
 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 10 đến ngày 16-10-2016)

  TCCSĐT - Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chủ tịch nước gặp gỡ những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo về tình hình Biển Đông; Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thừa Thiên-Huế; Diễn đàn Nông dân Việt Nam: Nhiều vấn đề bức thiết từ thực tiễn; Khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người làm cách mạng. Người cũng luôn coi trọng việc giáo dục phát triển ý thức đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có ngành Hậu cần. Do đó, việc vận dụng, phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-10-2016

  TCCSĐT - Hội thảo khoa học “Về bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương”; Phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn phạm vi thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn; Thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau; Hà Nội công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh là những tin nổi bật tuần qua.

 • Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

  Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định những kết quả quan trọng bước đầu đạt được; đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới là: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 • Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng

  TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 03 đến ngày 09-10-2016)

  TCCSĐT - Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc dự khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc dự khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam; Thủ tướng và đoàn đại biểu Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe tiếng nói người dân tại Ninh Thuận; Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam,… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên

  TCCSĐT - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, của chi bộ nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-10-2016

  TCCSĐT - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm Hàm vụ phó, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01-11-2016.

 • Đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng nhằm khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay

  TCCS - Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là những vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng. Do đó, để khắc phục tình trạng này, trước hết phải tăng cường và đổi mới phương thức thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng.

 • Người phát triển “Búa liềm Vàng” trong các khu công nghiệp Bắc Giang

  Khéo léo để không nói về mình, Lê Văn Huân (Phó Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) kể cho chúng tôi nghe về “thước đo giá trị trong cuộc sống”. Đó những khát khao, vinh dự của những người làm công tại các doanh nghiệp khi được đứng dưới cờ Đảng quang vinh…

 • Phát huy vai trò người đứng đầu trong phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

  Nhằm thực hiện nhiệm vụ ấy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có vai trò quan trọng đặc biệt. Bởi lẽ, người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất trong lãnh đạo, quản lý đơn vị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 26-9 đến ngày 02-10-2016

  TCCSĐT - Triển khai các văn bản về thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đồng Tháp đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động, Hà Nam phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Trà Vinh tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giao dịch hành chính và Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần “mở đường” cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 26-9 đến ngày 02-10-2016)

  TCCSĐT - Thanh Hóa cần có các giải pháp phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước; Muốn phát triển bền vững, cần xác định đúng độ hài lòng của người dân để đề ra chủ trương, chính sách hợp lý; Thủ tướng: Bộ máy Quảng Nam phải "máu lửa" để đạt được mục tiêu; Thủ tướng: Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, cạnh tranh; Công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Thủ tướng: Không để bà con tái định cư Thủy điện Sơn La tái nghèo;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng: Bình tĩnh phòng ngừa, chủ động ngăn chặn và kiên quyết tẩy trừ

  TCCS - Kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho thấy, khi có một đường lối đúng, một đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm trọng trách và được nhân dân ủng hộ, không có lực lượng nào cản được thành công. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay, trong điều kiện hội nhập quốc tế, một trong ba việc đó khiếm khuyết hoặc yếu kém, nhất định Đảng không đảm đương được nhiệm vụ, khó có thể đứng vững và chế độ bị đe dọa. Vì vậy, việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... là việc rất cấp bách và rất quan trọng, liên quan tới sự tồn vong của Đảng, của Nhà nước, của chế độ ta và vị thế đất nước ta trên trường quốc tế.

 • Một số giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

  TCCSĐT - Một trong những vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng đảng hiện nay là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và đáng lo ngại nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn tuyên bố chung giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 đến ngày 26-4-2017.

Video