Thứ Sáu, 26/5/2017
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 14 đến ngày 20-11-2016

  TCCSĐT - Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ nêu rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ tinh gọn, kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới

  TCCS - Sức mạnh của Đảng chính là mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, phải làm cho nhân dân hiểu, thấm nhuần, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống. Sứ mệnh của Đảng và của cả hệ thống chính trị là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm trí tuệ, sức chiến đấu để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Tăng cường phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn huyện Kỳ Anh hiện nay

  TCCSĐT - Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu cấp thiết, nhất là đối với huyện có nền kinh tế, dân cư và địa bàn chủ yếu là nông nghiệp, nông dân và nông thôn như huyện Kỳ Anh sau điều chỉnh địa giới hành chính.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016)

  TCCSĐT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài Lê-nin; Chính phủ cầu thị, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Nghị quyết sửa đổi về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội; Vinh danh 42 thầy cô giáo công tác tại các vùng biển đảo khó khăn; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Bắc Ninh… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Về liên minh công - nông và xây dựng khối liên minh giai cấp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  TCCS - Lý luận về liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cùng với đoàn kết với các tầng lớp lao động khác là một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện nay, Đảng ta đang kế thừa và phát huy những giá trị quý báu về liên minh giữa giai cấp và đoàn kết xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016

  TCCSĐT - Hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ trong tình hình mới; Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm thi nâng ngạch công chức ngày càng thực chất; cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn ở Đồng Tháp, Lào Cai là những tin nổi bật tuần qua.

 • Nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng ở các xã, thị trấn ven biển trong phát triển kinh tế ở Quảng Trị

  TCCSĐT - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi chúng ta đang đẩy mạnh việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 31-10 đến ngày 6-11-2016)

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với 4 tỉnh miền Trung về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu tiêu biểu ngành than; 4,2 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ miền Trung; Thủ tướng phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; Tôn vinh 703 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới công tác tuyên giáo trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ

  TCCS - Về nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(1).

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 31-10 đến ngày 06-11-2016

  TCCSĐT - Triển khai quy trình xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình về vấn đề bổ nhiệm chức danh "hàm", thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016, Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, triển khai tiện ích đăng ký hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính tại Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, là những tin nổi bật tuần qua.

 • Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, phòng, chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự tham gia của người dân.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên

  TCCSĐT - Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở, ngay khi mới manh nha. Để tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, cần triển khai hệ thống giải pháp đồng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-10-2016)

  TCCSĐT - Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự: Bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn; Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho Học viện Kỹ thuật Quân sự; Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 khu vực phía Nam… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-10-2016

  TCCSĐT - Trao đổi bên lề kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV về những thông tin bổ nhiệm cán bộ tràn lan và việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ, các đại biểu Quốc hội cho rằng các bộ, ban, ngành, địa phương cần có đánh giá tổng thể về quy trình đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ có phải là tình trạng tràn lan, phổ biến hay chỉ là hiện tượng cá biệt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Sáng 22-5, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV đã được khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Video