Thứ Sáu, 22/6/2018
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-01-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, quy định Học viện Hành chính quốc gia là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt; Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai chỉ số cải cách hành chính năm 2017; Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ; Hải Phòng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với 10 lĩnh vực; Hậu Giang đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2018; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ - Giải pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

  TCCSĐT - Để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, một trong những giải pháp mới và được Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện, đó là phát huy có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngay từ các chi bộ.

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết ở tỉnh Bắc Kạn

  TCCS - Trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến ngày 21-01-2018)

  TCCSĐT - Ngành Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Ngành Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Năm 2017 là một trong những năm thành công nhất về đối ngoại; Thanh tra Chính phủ chỉ rõ một số thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra thông tin về trường hợp Vũ "nhôm"; Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Công tác thi đua khen thưởng phải hướng vào người dân, vào cơ sở; Hội nghị toàn quốc ngành nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ 2018; Cần cơ chế cạnh tranh công khai, minh bạch trong tuyển dụng cán bộ; Bình Định phát huy văn hóa “đất võ, trời văn” trong phát triển du lịch; Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-01-2018

  TCCSĐT - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018 ngành Nội vụ ngày 17-01, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu đánh giá lại hiệu quả thực tế và thực chất của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức và đề nghị “Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề này theo hướng, có tiếp tục tổ chức thi nâng ngạch công chức hay không? Hay là xét nâng ngạch công chức, viên chức theo những tiêu chí rõ ràng, minh bạch, công khai, chính xác về trình độ, nâng lực, đạo đức, kinh nghiệm, năm công tác?

 • Bệnh "lười học lý luận chính trị" và những giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay

  Học tập lý luận chính trị là công việc thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

 • An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Tư tưởng rèn luyện tính Đảng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Ra đời vào tháng 10-1947, trong bối cảnh toàn quốc kháng chiến, từ đó đến nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” luôn là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, còn nguyên giá trị và tính thời sự. Bởi mục đích của tác phẩm là nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 01 năm 2018)

  TCCSĐT - Nhiều nhiệm vụ đặt ra với ngành tài nguyên môi trường; Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảm bảo tính bền vững trong lộ trình phát triển khoa học và công nghệ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tín dụng ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Khai mạc Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp nghỉ hưu; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Ngành thể thao cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp vì nền bóng đá Việt Nam trong tương lai;… là những sự kiện trong nước nổi bất tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-01-2018

  TCCSĐT - Chính phủ xác định chủ đề của năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Long An công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; Hải Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính; Đắk Nông khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông và Bình Dương rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • 7 sự kiện chính trị - xã hội Việt Nam nổi bật năm 2017

  TCCSĐT - Năm 2017, là một năm mang tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, với lỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân chúng ta đã đạt được những thành tự hết sức đặc biệt. Đây là năm đầu tiên sau 30 năm đổi mới các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt mức đề ra. Với những nhiều thành tựu to lớn, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại, năm 2017, được xem là một năm để lại nhiều ấn tượng nổi bật

 • Phú Yên gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  TCCS - Đảng bộ Phú Yên là một trong những đảng bộ tỉnh ở miền Trung - Tây Nguyên thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 01 đến ngày 07-01-2018)

  TCCSĐT - Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong năm bản lề 2018; Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc; Bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu về công tác tuyên giáo; Văn phòng Quốc hội phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam; Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác 2018; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự chương trình nghệ thuật “Sức mạnh nhân đạo”;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-01-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát cán bộ, công chức; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong; Long An thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy; kết quả cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của các Trung tâm Hành chính công ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Thuận; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

  Ngày 04-01, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). TCCSĐT xin chân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Video