Thứ Bảy, 24/6/2017
 • Cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguy cơ của đảng cầm quyền

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng Người đã để lại những cảnh báo như là dự báo chính trị về nguy cơ của một đảng cầm quyền mà ngày nay chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến ngày 29-01-2017)

  TCCSĐT - Thủ tướng: Không để người dân không kịp về quê đón Tết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động; Tổng Bí thư ghi nhận đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng vào thành tựu chung; Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đồng bào và chiến sỹ cả nước… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  TCCS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhận định: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”(1); từ đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 23 đến ngày 29-01-2017

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam đón nhiều vận hội mới năm 2017

  Bước sang Năm mới 2017, sẽ có nhiều thời cơ, vận hội mới mở ra với Việt Nam nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức và còn nhiều việc phải làm.

 • Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

  TCCS - Bối cảnh mới trên thế giới và trong nước đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận những yêu cầu hết sức mới mẻ, chưa từng có, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới nhận thức, xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Giải quyết tốt yêu cầu về công tác tư tưởng, lý luận vẫn sẽ là một trong những điều kiện quyết định hàng đầu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới trong thời gian tới.

 • Về năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính

  TCCSĐT - Đội ngũ công chức hành chính là những người trực tiếp tiếp xúc với dân, giải quyết công việc phục vụ nhân dân. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi của bộ máy hành chính nhà nước trong con mắt người dân.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến ngày 22-01-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ quyết định kỷ luật hai Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 5 luật, nghị quyết của Quốc hội, công bố Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ đối với công tác cán bộ ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Hà Nội tiếp tục triển khai cung cấp 120 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Cà Mau,… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ

  TCCS - Tây Nam Bộ là một trong ba vùng trọng điểm của cả nước có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và đảng bộ, chính quyền các địa phương trong vùng đã tích cực phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

 • Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - một yêu cầu bức thiết hiện nay

  TCCS - Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn rất quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 09 đến ngày 15-01-2017)

  TCCSĐT - Chủ tịch nước thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan; Chủ tịch nước: Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch; Thủ tướng: Phải làm hạ tầng trước mới làm nhà cao tầng ở Giảng Võ; Cần khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện trong năm nay; Chủ tịch nước: Xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng; Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Đắk Nông; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 09 đến ngày 15-01-2016

  TCCSĐT - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ chiều ngày 11-01, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, Văn phòng Chính phủ tham mưu phải đúng, phải chú trọng phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ.

 • Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  TCCS - “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu, nội dung của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Để thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thời gian qua, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi và hiểm độc. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn này.

 • Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

  TCCSĐT - Là một địa bàn quan trọng của của tỉnh Nghệ An, từ khi Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Pháp lệnh dân chủ) ra đời đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Pháp lệnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 02 đến ngày 08-01-2017)

  TCCSĐT - 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh: Kiến thiết một thành phố thông minh; Hội nghị trực tuyến “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác dân vận năm năm 2017; Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm; Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 35/2017/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Video