Chủ Nhật, 17/2/2019
 • Thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  TCCS - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam” (1). Để thực hiện thành công các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo thế và lực cho cách mạng, vai trò của cán bộ nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được xem là một khâu then chốt, trọng yếu và có tính quyết định.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-9-2018)

  TCCSĐT - Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 30 năm thành lập báo Đại biểu Nhân dân; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, TP. Đà Nẵng; Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam; Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ sản xuất; Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến 30-9-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử; Bộ Nội vụ triển khai Hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử; Hà Giang tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, hạn chế tối đa sự chồng chéo ở các đơn vị mới hợp nhất; Lâm Đồng thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ

  Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 • Đổi mới mô hình, nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội

  TCCS - Giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nói chung, các tổng công ty nhà nước nói riêng, là yêu cầu tất yếu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để làm tròn vai trò, sứ mệnh xã hội trong tình hình hiện nay, vấn đề đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở

  TCCS - Xây dựng và phát triển văn hóa trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở là nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyết định sự phát triển của văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện bằng những giải pháp phù hợp.

 • Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCS - Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 17 đến ngày 23-9-2018

  TCCSĐT - Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi được bổ nhiệm; hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

 • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường: Đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm

  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2023 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến 26-9-2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân

  “Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân…” Đây là một đoạn trong lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau lễ nhậm chức trước Quốc hội ngày 02-4-2016. Và trong 29 tháng qua từ ngày tuyên thệ đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và sứ mệnh đúng như lời tuyên thệ.

 • Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

  Từ ngày 24 đến 26-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với sự tham gia của 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn quốc tế. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

  TCCS - Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Đảng, Chính phủ về cơ chế, chính sách; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ngành, các cấp, các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị.

 • Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  TCCSĐT - Kiểm soát thủ tục hành chính là một quy trình được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính khả thi của thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện; cũng như giám sát việc thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến ngày 23-9-2018)

  TCCSĐT - Thủ tướng chủ trì Phiên họp đầu Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng tại Học viện Quốc phòng; Công bố Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán; Phát triển kinh tế phải đi kèm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó với lũ lụt tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp đã có đóng góp tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mang lại lợi ích thiết thực, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video