Thứ Ba, 25/4/2017
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 28-11 đến ngày 04-12-2016

  TCCSĐT - Thừa Thiên - Huế thực hiện "5 hơn" trong cải cách hành chính, Sóc Trăng kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Đà Nẵng nhân rộng phần mềm quản lý nhân hộ khẩu, Vĩnh Phúc tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu là những tin cải cách hành chính nổi bật tuần qua.

 • Giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức hội với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Sau Đại hội XII của Đảng, các cấp, các ngành đều tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Văn kiện Đại hội. Với giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức hội của mình - Hội Nông dân Việt Nam, đây là dịp để nhìn lại những nỗ lực thời gian qua, đồng thời tiếp tục phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 21 đến 27-11-2016)

  TCCSĐT - Sóc Trăng cần quy hoạch phát triển gắn với biến đổi khí hậu; Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV sau hơn 1 tháng làm việc; Phụ nữ Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống “đội quân tóc dài”; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Thủ tướng yêu cầu làm rõ cơ chế cấp cứu cho ngư dân vùng biển; Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá năm 2016… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn trong tình hình hiện nay

  TCCSĐT - Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở nông thôn có những hoạt động hiệu quả và thiết thực, góp phần làm cho cơ sở nông thôn nước ta có nhiều thay đổi sâu sắc, theo hướng tích cực.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-11-2016

  TCCSĐT - Bộ Công Thương đề xuất phương án quyết liệt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ; Bộ Giao thông vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực ở Bộ Công an; Đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân tại Hải Phòng tạo thuận lợi cho người dân và công tác quản lý; Vĩnh Phúc thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện và Bình Dương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính là những tin nổi bật tuần qua.

 • Bắc Bình: Kết quả và bài học kinh nghiệm sau 05 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cách làm sáng tạo, đã có nhiều mô hình hay, nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều bài học kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 • Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tuyên Quang tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo

  TCCSĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Tuyên Quang đã có những đóng góp thiết thực trong tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 14 đến 20-11-2016)

  TCCSĐT - Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Bộ Công Thương; Chất vấn Bộ trưởng về giải pháp khắc phục sự cố do Formosa gây ra; “Báo chí cần khơi dậy truyền thống Đại đoàn kết của toàn dân tộc”; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tri ân các thầy giáo, cô giáo cả nước… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đảng bộ Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp

  TCCS - Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp là một trong những nội dung rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng bộ thành phố. Qua 4 năm thực hiện, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp của thành phố được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức và hành động để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vững vàng vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 14 đến ngày 20-11-2016

  TCCSĐT - Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ nêu rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ tinh gọn, kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu mới

  TCCS - Sức mạnh của Đảng chính là mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Do vậy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, phải làm cho nhân dân hiểu, thấm nhuần, biến thành ý chí và hành động của toàn dân và đi vào cuộc sống. Sứ mệnh của Đảng và của cả hệ thống chính trị là phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tầm trí tuệ, sức chiến đấu để tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vững chắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Tăng cường phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn huyện Kỳ Anh hiện nay

  TCCSĐT - Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu cấp thiết, nhất là đối với huyện có nền kinh tế, dân cư và địa bàn chủ yếu là nông nghiệp, nông dân và nông thôn như huyện Kỳ Anh sau điều chỉnh địa giới hành chính.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016)

  TCCSĐT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dâng hoa tại tượng đài Lê-nin; Chính phủ cầu thị, lắng nghe ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Nghị quyết sửa đổi về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội; Vinh danh 42 thầy cô giáo công tác tại các vùng biển đảo khó khăn; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Bắc Ninh… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Về liên minh công - nông và xây dựng khối liên minh giai cấp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  TCCS - Lý luận về liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức cùng với đoàn kết với các tầng lớp lao động khác là một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiện nay, Đảng ta đang kế thừa và phát huy những giá trị quý báu về liên minh giữa giai cấp và đoàn kết xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-11-2016

  TCCSĐT - Hoàn thiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ trong tình hình mới; Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm thi nâng ngạch công chức ngày càng thực chất; cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn ở Đồng Tháp, Lào Cai là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, hai nước Việt Nam và Sri Lanka đã ra Tuyên bố chung.

Video