Chủ Nhật, 25/2/2018
 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 30-10 đến ngày 05-11-2017)

  TCCSĐT - Thủ tướng giao nhiệm vụ cho tân Tổng Thanh tra Chính phủ; Lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về đổi mới mô hình tăng trưởng; Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai; Khai mạc toàn thể Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp

  Chiều 07-11-2017, Quốc hội thảo luận về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017. Các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm, tuy nhiên còn diễn biến phức tạp và gay gắt, trong khi các giải pháp cho công tác này còn chung chung, kéo dài qua nhiều năm.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 30-10 đến ngày 05-11-2017

  TCCSĐT - Thảo luận ở hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng có tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong hoạt động của bộ máy hành chính; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Kiên Giang lấy ý kiến vào Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc; An Giang tìm giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công; Thanh Hóa tinh gọn bộ máy bắt đầu từ thôn, tổ dân phố; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

  TCCSĐT - Cán bộ lãnh đạo quản lý là những người có nhiệm vụ hoạch định chủ trương công tác và điều hành quá trình thực hiện nó ở một cấp độ nào đó. Đối tượng này được quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, của hệ thống hành chính nói riêng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và kết quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý nhà nước.

 • Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

  TCCS - Vấn đề trọng tâm của đổi mới công tác cán bộ chính là ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ, thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài. Đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cơ cấu, chức năng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 23 đến ngày 29-10-2017

  TCCSĐT - Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hải Phòng thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác cải cách hành chính; Đồng Nai sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; Vĩnh Phúc hỗ trợ cán bộ viên chức thôi việc theo nguyện vọng 6 triệu đồng/năm công tác; Vĩnh Long nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 23 đến ngày 29-10-2017)

  TCCSĐT- Cử tri và nhân dân kiến nghị 6 vấn đề lớn; Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố thông minh; Phát huy phẩm chất của trí thức, nhà khoa học cách mạng; Bảo đảm chu đáo công tác đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế APEC; Khai trương Trung tâm Báo chí Quốc tế Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn nữ doanh nhân tiêu biểu được tặng Cúp Bông hồng vàng; Chủ tịch nước tổng duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, 18 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đừng ham dự án mà phát triển nóng; Tổng Bí thư thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức nữ là chủ trương lớn mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sáng tạo.

 • Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  TCCS - Sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ, từ những cán bộ, công chức là yếu tố nguy hiểm, khó lường, nó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, nhiệm vụ bức thiết hiện nay là ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó, cần chú trọng áp dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến ngày 22-10-2017

  TCCSĐT - Báo cáo trước Quốc hội trong phiên họp toàn thể sáng 23-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đã giảm được 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, cắt bỏ, đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính. Cải cách hành chính góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Hà Nội: “Tự soi, tự sửa” - Quyết liệt từ người đứng đầu

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) được triển khai sâu rộng tới các cấp ủy đảng, đã góp phần phát hiện và nhân rộng những đảng viên gương mẫu đi đầu trong tổ chức Đảng, đẩy lùi những biểu hiện không đúng mực, suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng

  TCCSĐT - Vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát từ lâu đã được Đảng ta nhận thức và khẳng định. Hiện nay, khi một số sai phạm, khuyết điểm trong Đảng có biểu hiện gia tăng, càng cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

 • Đổi mới phương thức lãnh đạo - Yếu tố bảo đảm thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong từng thời kỳ lịch sử

  TCCSĐT - Khái niệm “Phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (tháng 3-1989), cùng với khái niệm “hệ thống chính trị”. Sau đó, khái niệm này được đề cập trong Thông báo số 172 của Bộ Chính trị khóa VI (tháng 11-1989) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (tháng 6-1991). Từ sau Đại hội VII trở đi, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khái niệm “phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng phổ biến và trở thành quen thuộc.

 • Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây gọi là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành kèm theo Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03-10-2017.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 09 đến ngày 15-10-2017

  TCCSĐT - Tại buổi gặp gỡ với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp nhân kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, trước mắt là cố gắng giảm 1% lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp và cắt giảm 35% thủ tục hành chính.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

Ngày 21-02-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung công điện như sau:

Video