Thứ Tư, 28/6/2017
 • Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

  TCCSĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(1).

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 20 đến ngày 26-02-2017)

  TCCSĐT - Chính phủ chỉ đạo Bình Phước giải quyết 5 vấn đề nổi cộm; Tổng Bí thư: Cà Mau tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng; Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng; Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin về khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; Tổng Bí thư: Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng chưa đáp ứng được yêu cầu; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Thủ tướng yêu cầu Tuyên Quang tập trung cho kinh tế lâm nghiệp… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến ngày 26-02-2017

  TCCSĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ khó khăn xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý dân cư, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục cải cách hành chính để giảm phiền hà cho người bệnh, Việt Nam - Pháp hợp tác phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, APEC chia sẻ kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động hải quan, Hải Dương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng và Đắk Nông nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính,… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Bạc Liêu 20 năm: Xây dựng Đảng, chính quyền

  TCCSĐT - 20 năm trôi qua, kể từ khi Bạc Liêu được tái lập (1997), Tỉnh ủy lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nên diện mạo mới cho Bạc Liêu, song vẫn rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

 • Liên hiệp Hội Hà Tĩnh luôn đi đầu trong phong trào thi đua của Liên hiệp Hội Việt Nam

  TCCSĐT - Là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Hà Tĩnh, được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1995, đến nay Liên hiệp Hội Hà Tĩnh đã có một sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và xứng đáng là một trong những Liên hiệp Hội cấp tỉnh dẫn đầu trong cả nước.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 13 đến ngày 19-02-2017)

  TCCSĐT - Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn công dân gương mẫu tỉnh Thanh Hóa; Tưng bừng Ngày hội xuống đồng - Xây dựng nông thôn mới; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho 6 cơ quan; Nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines cùng các đồng phạm ra hầu tòa; Chính phủ sẵn sàng lắng nghe ý tưởng xây dựng đất nước… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức và của cán bộ, đảng viên

  TCCSĐT - Đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trước hết phải bắt đầu từ trong Đảng, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn dân để thực sự góp phần ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" từ trong nội bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-02-2017

  TCCSĐT - Trao đổi với báo chí về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Vẫn còn một số bộ ngành, địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm nên chậm xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.

 • Đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị - xã hội ở xã hiện nay

  TCCSĐT - Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền xã - phường - thị trấn (gọi chung là cấp xã) là chính quyền cấp thấp nhất trong hệ thống chính quyền bốn cấp hoàn chỉnh: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Một đặc trưng nổi bật của hệ thống chính trị - xã hội ở cấp xã là sự thống nhất quá trình lãnh đạo, quản lý với quá trình trực tiếp triển khai, thực hiện trên thực tế chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-02-2017)

  TCCSĐT - Khánh Hòa cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị tổ chức các hội nghị APEC; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định; Đà Nẵng đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2017; Hội nghị liên tịch giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Hậu Giang; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nhiệm vụ then chốt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh

  TCCSĐT - Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-02-2017

  TCCSĐT - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017

  Ngày 23-12-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị này.

 • Nhân tố làm nên thành công cho Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII năm 2017

  TCCSĐT - Năm 2017 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục quán triệt, học tập đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống và tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhân tố quan trọng để Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII dự kiến tổ chức vào quý I - 2017 thành công.

 • Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”

  TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh (09-2-1907 - 09-2-2017), nhà lãnh đạo tiền bối, kỳ cựu của Đảng và Nhà nước, bài viết này đề cập tới quan điểm của đồng chí qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”, được viết cách đây 71 năm, nhưng rất có ý nghĩa đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang kiên quyết triển khai theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác Việt Nam - Belarus

Ngày 27-6, tại Cung Độc lập ở Thủ đô Minsk, sau cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.

Video