Thứ Sáu, 18/8/2017
 • Đảng bộ Agribank đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Để tiếp tục khơi gợi tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Agribank ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của Agribank hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam (19-5-1890-19-5-2017).

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-5-2017

  TCCSĐT - Ngày 20-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đầu đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế để xây dựng Đề án tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trình Hội nghị Trung ương 6 sắp tới.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

  TCCS - Với việc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

 • Bắc Giang: Những kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh Bắc Giang qua gần một năm đã bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-5-2017

  TCCSĐT - Văn phòng Chính phủ khảo sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bình Dương; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên giám sát việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn; một số kết quả thực hiện dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017; Cà Mau thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính và Bình Định áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 08 đến ngày 14-5-2017)

  TCCSĐT - Bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ý Đảng lòng dân luôn hòa quyện làm một; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thực hiện quyền phụ nữ ở Việt Nam

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng”(1). Đây là đường lối lãnh đạo quan trọng của Đảng trong thực hiện quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay.

 • Nhận diện, ngăn ngừa và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - lực cản trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội

  TCCS - Chủ nghĩa cá nhân là một biểu hiện tiêu cực trong xã hội, đi ngược lại sự phát triển, làm tha hóa con người, là một trong những lực cản thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, ổn định xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-5-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung cải cách thủ tục hành chính, Bình Phước tổng kết 10 năm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Đồng Nai đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, quận Thanh Xuân, Hà Nội tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến và ý kiến chuyên gia về Đề án sáp nhập một số sở, ngành là những tin nổi bật tuần qua.

 • Điện Biên 63 năm sau ngày giải phóng

  Mang "Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ" vào công cuộc xây dựng quê hương, 63 năm sau ngày giải phóng, Điện Biên đã có những đổi thay rõ rệt, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 01 đến ngày 07-5-2017)

  TCCSĐT - Ấn tượng Festival Nghề truyền thống Huế với “Tinh hoa nghề Việt”; Chính phủ quyết tâm giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6,7%; Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khẩn trương khắc phục bất cập trong công tác quản lý thị trường nông sản; Tổng Bí thư quyết định thành lập 8 Đoàn kiểm tra các vụ án tham nhũng; Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với việc có đường lối chiến lược, chủ trương, giải pháp đúng đắn, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-4-2017)

  TCCSĐT - Xây dựng tổ chức bộ máy Ban Dân vận tinh gọn, hiệu quả; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại tỉnh Hà Giang; Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về hàng loạt cá nhân sai phạm; Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam; Quốc hội yêu cầu Chính phủ xử lý nghiêm 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ; Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-4-2017

  TCCSĐT - Về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nội vụ hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ có văn bản gửi đến các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương yêu cầu báo cáo, cập nhật tình hình và số liệu của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Mục tiêu của Đề án là tạo điều kiện để cơ cấu lại các khoản chi ngân sách, giảm đầu mối, giảm biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của khu vực sự nghiệp công.

 • Sửa đổi quy trình, quy định, siết chặt công tác cán bộ

  Với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Video