Thứ Tư, 19/6/2019
 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-4-2019

  TCCSĐT - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân; Năm 2020, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tạo môi trường an toàn để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ số; Khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; Bài học lớn nhất về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

  TCCS - Những năm qua, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Khối các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Khối Quốc hội, Chính phủ đều có chuyển biến tích cực.

 • Lai Châu thực hiện hiệu quả Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)

  TCCSĐT - Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27-4-2009, của Ban Bí thư (khóa X), về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, 10 năm qua, ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

  TCCS - Những năm qua, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ xác định là khâu đột phá, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-4-2019

  TCCSĐT - Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số; Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng mô hình khảo sát đánh giá cải cách hành chính; Long An rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Bạc Liêu: Cả hệ thống chính trị cùng “chạy nước rút”

  TCCSĐT - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trên cơ sở những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định: Năm 2019 là năm mà cả hệ thống chính trị cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phải “chạy nước rút” với quyết tâm hoàn thành mục tiêu “đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trung bình khá của cả nước”.

 • Cơ cấu cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  TCCSĐT - Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ luôn được nhìn nhận là “gốc của công việc”, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất. Đội ngũ cán bộ xã/phường/thị trấn (gọi tắt là cơ sở) chiếm một lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Chất lượng và hiệu quả công việc nói trên phụ thuộc một phần đáng kể vào chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

 • Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong danh sách 10 tỉnh, thành có điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

  TCCSĐT - Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong danh sách 10 tỉnh, thành có điểm PCI cao nhất, đứng vị trí thứ 9, với 65,4 điểm, tăng 4 bậc so với năm 2017. Để có được những kết quả trên, một trong những giải pháp mà Thành phố thực hiện là quyết liệt chỉ đạo khắc phục những chỉ số thành phần còn xếp hạng thấp.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-4-2019

  TCCSĐT - Báo cáo PAPI 2018 cho thấy người dân hài lòng hơn với dịch vụ công; Thủ tướng chỉ thị tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; Hiệu quả bước đầu việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố ở Hòa Bình; Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu; Long An tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc tinh gọn tổ chức bộ máy; Yên Bái tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Thành phố Cần Thơ hướng tới đô thị thông minh

  TCCSĐT - Ngày 01-8-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Theo Quyết định này, Thủ tướng xác định sớm thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, thành phố Cần Thơ là hạt nhân để hình thành chuỗi và mạng lưới kết nối các đô thị thông minh trong vùng.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - thực tiễn và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới

  TCCS - Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như từ thực tiễn quá trình đổi mới hơn 30 năm qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 25 đến 31-3-2019

  TCCSĐT - Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Kết quả phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính là tiêu chí ưu tiên trong bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ ở Lâm Đồng; Kiên Giang sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Sau một năm sắp xếp lại, thành phố Cần Thơ giảm hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị công khai xin lỗi dân; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 25 đến ngày 31-03-2019)

  TCCSĐT - Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Hoạt động của các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ ngày 26-3; Hoạt động của các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng ngày 27-3-2019; Hoạt động trong ngày 28-3 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Chăm lo cho gia đình chính sách là trách nhiệm của toàn xã hội; Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở tỉnh Quảng Ninh: Thực tiễn và kinh nghiệm

  TCCS - Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt không là người địa phương ở Quảng Ninh đã được triển khai sớm với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn.

 • Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tư duy phát triển kinh tế ở tỉnh Cao Bằng

  TCCS - Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với đổi mới tư duy phát triển kinh tế là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển kinh tế đúng đắn và lãnh đạo thực hiện thành công đường lối, chủ trương đó. Thời gian qua, thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn đối với đổi mới tư duy phát triển kinh tế ở Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã mang lại nhiều dấu hiệu khởi sắc, đánh dấu bằng những kết quả và giải pháp đột phá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video