Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Thành phố Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập

  44 năm trước, với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước, quân và dân miền Nam đã tiến hành ba mặt trận tiến công cùng với các cuộc nổi dậy ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 4 thập kỷ đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, đổi mới của đất nước.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến 28-4-2019

  TCCSĐT - Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; Công bố báo cáo xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử năm 2018 của cơ quan nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia phải trở thành trung tâm đào tạo cán bộ ngang tầm khu vực; Quảng Bình công bố kết quả Dân chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công; Đồng Tháp là điểm sáng trong sắp xếp lại bộ máy hành chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghệ An thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Một số quy định mới của Chính phủ liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-01-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

 • Cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh: Lấy yếu tố con người làm trọng tâm để đồng bộ và tăng tốc

  TCCSĐT - Để các chủ trương, chính sách đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc cải cách hành chính là một đòi hỏi khách quan, tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, Thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh. Vì vậy, nếu thủ tục hành chính không được cải cách tốt hoặc cải cách chậm thì sẽ đánh mất đi lợi thế, cơ hội, trở thành rào cản rất lớn kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị năng động nhất nước này.

 • Quán triệt quan điểm đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

  TCCS - Trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung, Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức đồng bộ, nhất quán, hệ thống; tránh tình trạng chậm ban hành hoặc thường xuyên bổ sung, thay đổi, gây lúng túng trong việc thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-4-2019

  TCCSĐT - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân; Năm 2020, đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tạo môi trường an toàn để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng công nghệ số; Khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; Bài học lớn nhất về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

  TCCS - Những năm qua, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Khối các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Khối Quốc hội, Chính phủ đều có chuyển biến tích cực.

 • Lai Châu thực hiện hiệu quả Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)

  TCCSĐT - Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27-4-2009, của Ban Bí thư (khóa X), về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, 10 năm qua, ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

  TCCS - Những năm qua, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ xác định là khâu đột phá, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-4-2019

  TCCSĐT - Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số; Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng mô hình khảo sát đánh giá cải cách hành chính; Long An rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long; Hậu Giang tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Bạc Liêu: Cả hệ thống chính trị cùng “chạy nước rút”

  TCCSĐT - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và trên cơ sở những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Tỉnh ủy Bạc Liêu xác định: Năm 2019 là năm mà cả hệ thống chính trị cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phải “chạy nước rút” với quyết tâm hoàn thành mục tiêu “đến cuối nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trung bình khá của cả nước”.

 • Cơ cấu cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

  TCCSĐT - Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ luôn được nhìn nhận là “gốc của công việc”, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở - nơi gần dân nhất. Đội ngũ cán bộ xã/phường/thị trấn (gọi tắt là cơ sở) chiếm một lực lượng đông đảo, đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ sở. Chất lượng và hiệu quả công việc nói trên phụ thuộc một phần đáng kể vào chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

 • Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong danh sách 10 tỉnh, thành có điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

  TCCSĐT - Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố, Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong danh sách 10 tỉnh, thành có điểm PCI cao nhất, đứng vị trí thứ 9, với 65,4 điểm, tăng 4 bậc so với năm 2017. Để có được những kết quả trên, một trong những giải pháp mà Thành phố thực hiện là quyết liệt chỉ đạo khắc phục những chỉ số thành phần còn xếp hạng thấp.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-4-2019

  TCCSĐT - Báo cáo PAPI 2018 cho thấy người dân hài lòng hơn với dịch vụ công; Thủ tướng chỉ thị tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; Hiệu quả bước đầu việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố ở Hòa Bình; Đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu; Long An tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc tinh gọn tổ chức bộ máy; Yên Bái tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Thành phố Cần Thơ hướng tới đô thị thông minh

  TCCSĐT - Ngày 01-8-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Theo Quyết định này, Thủ tướng xác định sớm thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, thành phố Cần Thơ là hạt nhân để hình thành chuỗi và mạng lưới kết nối các đô thị thông minh trong vùng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video