Thứ Năm, 21/6/2018
 • Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cấp ủy đảng cơ sở

  TCCSĐT - Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Cấp ủy đảng cơ sở là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ do chi bộ, đảng bộ bầu ra, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của chi bộ, đảng bộ và của cấp uỷ cấp trên. Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của cấp uỷ là phải có sự thống nhất cao trong nhận định tình hình, đánh giá đúng hoạt động của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn; kiểm điểm và có kế hoạch thực hiện các nghị quyết của đảng bộ, chi bộ.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 13-11 đến ngày 19-11-2017)

  TCCSĐT- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng; Phó Thủ tướng Thường trực dự Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam Bộ; Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lạng Sơn; Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Kim Liên; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đôn đốc ứng phó bão số 14 tại Khánh Hoà, Ninh Thuận; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giáo viên cả nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Bắc Kạn; Tổng Bí Thư thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-11-2017

  TCCSĐT - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình trước Quốc hội về các nội dung cải cách hành chính; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn giải trình về xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Bình Phước ký kết hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Về quản lý công chức, viên chức và tinh giản biên chế

  TCCS - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện tinh giản biên chế. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết các vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 06-11 đến ngày 12-11-2017)

  TCCSĐT- Sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng theo hướng "phòng là chính"; Cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường Tết; Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017; Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nâng cao nhận thức lý luận và năng lực quản lý văn học, nghệ thuật; Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 100 năm trường THCS Trưng Vương;… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Thông báo về Kỳ họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  Chiều 14-11-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 19 của Ủy ban như sau: Từ ngày 07 đến 09-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau:

 • Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là nhà kiến tạo vĩ đại. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Người tuyên bố: “Công việc phá hoại xong rồi. Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến thiết”(1) và việc đầu tiên phải kiến thiết là xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Điều cần nói là, ngay từ khi bắt tay vào việc tạo dựng chính thể mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hướng tới mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả và việc chấn chỉnh biên chế đã được Người sớm đặt ra.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-11-2017

  TCCSĐT - Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với quản lý biên chế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cắt giảm hàng trăm thủ tục “hành” doanh nghiệp; Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính; TP. Hồ Chí Minh đề xuất giải thể gần 200 ban chỉ đạo; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở nước ta hiện nay

  TCCS - Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để họ có đầy đủ phẩm chất, năng lực mới theo yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện.

 • Vấn đề bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc qua các bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong các bài phát biểu, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ở nước ta, khi nói đến vấn đề dân tộc, Người luôn luôn nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc là: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc, nhằm thực hiện các quyền cơ bản của mỗi con người, không phân biệt dân tộc này, dân tộc khác.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 30-10 đến ngày 05-11-2017)

  TCCSĐT - Thủ tướng giao nhiệm vụ cho tân Tổng Thanh tra Chính phủ; Lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về đổi mới mô hình tăng trưởng; Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2017; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai; Khai mạc toàn thể Kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC; … là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp

  Chiều 07-11-2017, Quốc hội thảo luận về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017. Các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo có giảm, tuy nhiên còn diễn biến phức tạp và gay gắt, trong khi các giải pháp cho công tác này còn chung chung, kéo dài qua nhiều năm.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 30-10 đến ngày 05-11-2017

  TCCSĐT - Thảo luận ở hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng có tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong hoạt động của bộ máy hành chính; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Kiên Giang lấy ý kiến vào Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc; An Giang tìm giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công; Thanh Hóa tinh gọn bộ máy bắt đầu từ thôn, tổ dân phố; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

  TCCSĐT - Cán bộ lãnh đạo quản lý là những người có nhiệm vụ hoạch định chủ trương công tác và điều hành quá trình thực hiện nó ở một cấp độ nào đó. Đối tượng này được quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nói chung, của hệ thống hành chính nói riêng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và kết quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý nhà nước.

 • Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

  TCCS - Vấn đề trọng tâm của đổi mới công tác cán bộ chính là ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ, thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài. Đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cơ cấu, chức năng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Tiêu điểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). TCCSĐT xin chân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Video