Thứ Tư, 19/6/2019
 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 15 đến ngày 21-10-2018)

  TCCSĐT - Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giải pháp để phát triển nhanh và bền vững; Truy tố Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can trong vụ gây thiệt hại tại DAB; Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiến hành kiểm tra bốn bộ; Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường chống thông tin sai sự thật; Thủ tướng ký quyết định về tổ chức “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; Những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

 • Tỉnh Long An nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở đáp ứng yêu cầu mới

  TCCS - Để đạt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cơ sở - lực lượng trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-10-2018

  TCCSĐT - Thí điểm tập sự nữ thứ trưởng dưới 40 tuổi; Công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2018; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi đầu quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính; Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy; Kiên Giang xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan, tổ chức, nhất thể hóa các chức danh;… là những tin nổi bật tuần qua.

 • Lấy phiếu tín nhiệm: “Sức nặng” niềm tin cử tri trao gửi

  Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được dư luận, cử tri cả nước dành sự quan tâm đặc biệt. Nhân dịp này, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn về hiệu quả hoạt động này, cũng như những biện pháp đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất, hiệu quả.

 • Quảng Nam: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  TCCSĐT - Qua gần hai năm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW) Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là công tác xây dựng Đảng về tổ chức thường xuyên được đẩy mạnh, hoạt động của các cấp ủy đi vào thực chất, cán bộ, đảng viên làm việc ngày càng có trách nhiệm, được nhân dân tin tưởng.

 • Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

  TCCS - Huy động được tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức là yếu tố quyết định sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó có từng địa phương và tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-10-2018

  TCCSĐT - Tại Hội thảo khoa học “Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 12-10, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cần nghiên cứu các cơ chế kiểm soát các dạng tha hóa quyền lực để có chế tài kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hiệu quả tổ chức, cá nhân lạm quyền, bóp méo quyền, chia sẻ quyền, thâu tóm, thao túng, ngăn quyền, chặn quyền, nhũng nhiễu trong bộ máy.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

  TCCSĐT - Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị, soi đường cho đổi mới về nhận thức, về công tác lãnh đạo, tổ chức, vận động phong trào thi đua yêu nước. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đồng thời, đặt ra yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng của Người về thi đua ái quốc để từ đó vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 01 đến ngày 07-10-2018)

  TCCSĐT - Gặp mặt các Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội; Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần; Thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; Trung ương cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI với ông Nguyễn Bắc Son; Thủ tướng: Ninh Thuận cần trở thành tỉnh chủ lực về năng lượng tái tạo; Bế mạc Hội nghị Trung ương 8: Đưa Việt Nam giàu lên từ biển; Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay

  TCCS - Cách đây 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt; Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, để công cuộc kháng chiến, kiến quốc giành thắng lợi... Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống

  TCCSĐT - Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là chủ trương nhất quán của Đảng ta, đồng thời là một vấn đề mang tính nguyên tắc trong hoạt động của Đảng.

 • Thu hút, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay: Thực trạng và giải pháp

  TCCS - Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam” (1). Để thực hiện thành công các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo thế và lực cho cách mạng, vai trò của cán bộ nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được xem là một khâu then chốt, trọng yếu và có tính quyết định.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-9-2018)

  TCCSĐT - Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 30 năm thành lập báo Đại biểu Nhân dân; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn, TP. Đà Nẵng; Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng với dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam; Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ sản xuất; Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến 30-9-2018

  TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng chữ ký số gửi, nhận văn bản điện tử; Bộ Nội vụ triển khai Hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử; Hà Giang tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, hạn chế tối đa sự chồng chéo ở các đơn vị mới hợp nhất; Lâm Đồng thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; là những tin nổi bật tuần qua.

 • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ

  Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video