Thứ Bảy, 24/6/2017
 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 24 đến ngày 30-10-2016)

  TCCSĐT - Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự: Bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn; Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho Học viện Kỹ thuật Quân sự; Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 khu vực phía Nam… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

 • Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 24 đến ngày 30-10-2016

  TCCSĐT - Trao đổi bên lề kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV về những thông tin bổ nhiệm cán bộ tràn lan và việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ, các đại biểu Quốc hội cho rằng các bộ, ban, ngành, địa phương cần có đánh giá tổng thể về quy trình đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ có phải là tình trạng tràn lan, phổ biến hay chỉ là hiện tượng cá biệt.

 • Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Qua các kỳ đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh việc củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới nhiều hình thức dân chủ khác nhau. Để bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhiều phương hướng, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội XII đưa ra nhằm thúc đẩy việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 17 đến ngày 23-10-2016)

  TCCSĐT - Mười chín tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016; Thủ tướng đề nghị phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; Tổng Bí thư: Cán bộ phải gương mẫu, nói phải đi đôi với làm; Chủ tịch Quốc hội lội nước tới thăm hỏi nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh; Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017 là 269.084 người… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Những nỗi niềm tâm sự của đảng viên trong doanh nghiệp “Tây”

  Tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng nhìn lại hành trình của mình, chị Lê Mai Thanh, nhân viên trong một doanh nghiệp liên doanh ở Hà Nội vẫn không khỏi chạnh lòng vì những chuyện “chẳng bằng người ta”.

 • Quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào việc giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

  TCCS - Đại hội XII của Đảng, trên cơ sở xác định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khẳng định tiếp tục quán triệt và xử lý tốt 9 mối quan hệ lớn của công cuộc đổi mới, trong đó mối quan hệ lớn thứ 2 là mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Cụ thể hơn, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta xác định 3/6 nhiệm vụ tập trung vào đổi mới chính trị và kinh tế, 2/6 nhiệm vụ về đổi mới chính trị được đưa lên vị trí hàng đầu. Việc xác định đó cho thấy vị trí và tầm quan trọng của đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị và mối quan hệ giữa chúng.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 17 đến ngày 23-10-2016

  TCCSĐT - Đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2016 trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội; tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017 là 269.084 người, giảm 3.832 biên chế so với năm 2016; thanh tra công vụ tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về thông tin bổ nhiệm, đề bạt công chức tràn lan; thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là những tin nổi bật tuần qua.

 • Ngăn chặn, đẩy lùi “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ

  TCCS - “Lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ cũng là một dạng tham nhũng. Những hành vi “chạy chức”, “chạy quyền”,... đang gây bất bình trong xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 10 đến ngày 16-10-2016)

  TCCSĐT - Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chủ tịch nước gặp gỡ những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghe báo cáo về tình hình Biển Đông; Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thừa Thiên-Huế; Diễn đàn Nông dân Việt Nam: Nhiều vấn đề bức thiết từ thực tiễn; Khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó khẩn cấp bão số 7… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

 • Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người làm cách mạng. Người cũng luôn coi trọng việc giáo dục phát triển ý thức đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có ngành Hậu cần. Do đó, việc vận dụng, phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-10-2016

  TCCSĐT - Hội thảo khoa học “Về bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương”; Phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn phạm vi thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn; Thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính Cà Mau; Hà Nội công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh là những tin nổi bật tuần qua.

 • Từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

  Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định những kết quả quan trọng bước đầu đạt được; đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới là: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 • Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng

  TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yêu cầu và biện pháp rất quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

 • Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ ngày 03 đến ngày 09-10-2016)

  TCCSĐT - Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc dự khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc dự khai mạc Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam; Thủ tướng và đoàn đại biểu Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe tiếng nói người dân tại Ninh Thuận; Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam,… là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Tiêu điểm

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 35/2017/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Video