Thứ Ba, 18/6/2019
Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển trên địa bàn Hà Nội
26/12/2018 10:44' Gửi bài này In bài này

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

 
 Chung tay cải cách hành chính là phương châm hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn Hà Nội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định một trong 3 khâu đột phá trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong một hội nghị của thành phố với doanh nghiệp cũng đã nhấn mạnh: Với quyết tâm vượt qua các thách thức, khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, hội nhập, bền vững, Hà Nội đã và đang kết hợp triển khai nhiều giải pháp. “Chìa khóa cho bài toán siêu đô thị” chính là đồng hành cùng doanh nghiệp, là hợp tác đầu tư và phát triển, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố…

Quán triệt tinh thần đó, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, xây dựng được nhiều mô hình mới, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính để giảm tối đa thời gian, chi phí của nhân dân. Việc thực hiện cơ chế một cửa đã có ảnh hưởng tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc; tăng cường cơ chế giám sát trong hoạt động hành chính, hạn chế tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Và cho đến thời điểm này, Hà Nội vẫn không ngừng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư.

Do đó, dù liên tục tăng vị trí xếp hạng về nhiều chỉ số trong những năm gần đây, nhưng thành phố vẫn không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu trở thành một trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu, có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước.

Ngay trong năm 2018, để thực hiện tốt chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác, thực hiện tốt cải cách hành chính với mục tiêu “5 rõ” trong quản lý, điều hành. Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính...

Trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI, thành phố tiếp tục có những giải pháp mang tính tiên phong để phục vụ doanh nghiệp như: Xây dựng và vận hành Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội; thực hiện mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến quá trình khởi sự doanh nghiệp, nhằm giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi khởi sự doanh nghiệp... Hằng tuần, lãnh đạo thành phố họp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: Mục tiêu của việc cải thiện Chỉ số PCI là hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

"Kết quả Chỉ số PCI thời gian qua đã ghi nhận nỗ lực của thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” - ông Nguyễn Mạnh Quyền cho hay.

Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố.

Thành phố đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa được 61 thủ tục hành chính; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 55%. Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt tỷ lệ 100%; các lĩnh vực kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến đạt 86,5%. Thiết lập được 6 triệu 325 nghìn hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, đạt 82,2%.

Tập trung thực hiện tốt rà soát, cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, bảo hiểm xã hội... ; đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, người dân, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật ở các ban, ngành, địa phương.

HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 5% về số lượng, 31% về vốn. Lũy kế 3 năm 2016-2018, có 73 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, bằng 92,5% so với giai đoạn 2011-2015.

Môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, nhất là vốn đăng ký FDI ước đạt 7,5 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 340,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ

Về cải cách tổ chức bộ máy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế 3 đợt với 136 công chức, viên chức, người lao động. Về cải cách tài chính công, toàn thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, qua đó giảm được 8.761 biên chế hưởng lương từ ngân sách. Thành phố cũng hoàn thành phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang tự chủ giai đoạn 2018-2020 là 196/257 đơn vị, dự kiến giảm cả giai đoạn này là 11.221 biên chế…

Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến được thành phố triển khai thống nhất tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, đồng thời đang triển khai thử nghiệm hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 7 đơn vị, tiến tới kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Thành phố xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: Trong 9 tháng năm 2018, các đoàn kiểm tra thành phố đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại 23 đơn vị; kiểm tra công vụ đột xuất tại 33 đơn vị và kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại 9 đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập của cơ sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức.

Những biện pháp quyết liệt trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá, chuyển dịch đúng hướng. Vai trò của thành phố trong việc liên kết, động lực cho phát triển kinh tế vùng và toàn quốc được thể hiện rõ nét.

Thành phố hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Có 03/17 chỉ tiêu hoàn thành trước 02 năm so với Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,61%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6%. Khách du lịch đạt 26,4 triệu lượt (tăng 10,4%), trong đó, khách quốc tế 6 triệu lượt (tăng 21,3%), tổng thu từ khách du lịch đạt 75.815 tỷ đồng tăng 14,2%.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 239 nghìn tỷ đồng, vượt 0,2% nhiệm vụ thu, tăng 12,5% so với năm 2017. Giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ 53,6% xuống còn 50,8%. Đáng chú ý, trong 03 năm 2016-2018, Hà Nội giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ 58,8% xuống 50,8%, tiết kiệm 9.200 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản dự kiến đạt khoảng trên 90%.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Năm 2019 là năm bứt phá của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị quyết, thành phố sẽ ban hành ngay Chương trình hành động để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thắt chặt chi tiêu thường xuyên.

Hai là, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao các chỉ số PCI, PAPI; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh chương trình chính phủ điện tử; từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Ba là, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô; tập trung các nguồn lực cho phát triển giáo dục; quyết liệt chỉ đạo giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đến hết năm 2019 tỷ lệ người nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 0,3%.

Bốn là, tập trung phát triển đô thị hạt nhân và 5 đô thị vệ tinh; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; triển khai mạnh mẽ các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm là, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững danh hiệu Thủ đô vì hòa bình.

Sáu là, tập trung rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận của đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; các hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau hội nghị tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII./.

Minh Huệ

Video