Thứ Ba, 26/3/2019
Việc làm, tiền lương và năng suất lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
31/10/2018 15:57' Gửi bài này In bài này
TS. Nguyễn Văn Thuật trình bày tham luận: Bàn về vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng 4.0.

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh cách mạng 4.0 có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội mỗi quốc gia và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Chính phủ Việt Nam đang tích cực chủ động tham gia cuộc cách mạng này mà minh chứng rõ nhất là đang xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng 4.0.

Trong cách mạng 4.0, lĩnh vực lao động, việc làm ngày càng bị tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của khoa học và công nghệ nói chung, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot, công nghệ tự động hóa nói riêng. Bên cạnh thời cơ, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với lao động của nước ta như vấn đề thất nghiệp, bất bình đẳng trong thu nhập, nguy cơ thêm doãng cách khoảng cách giàu - nghèo,…

Nước ta có lực lượng lao động dồi dào (khoảng 56 triệu người), năng suất lao động và thu nhập bình quân đầu người đang có xu thế tăng (năm 2017, năng suất lao động toàn nền kinh tế tăng 6%; GDP đầu người đạt 53,5 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2016), tuy nhiên, năng suất lao động của nước ta vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.

Vì vậy, thông qua việc tổ chức Diễn đàn, Ban Tổ chức mong muốn các nhà khoa học, nhà quản lý chia sẻ kết quả nghiên cứu về vấn đề lao động, việc làm trong điều kiện cách mạng 4.0 để thêm nguồn thông tin cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách tham khảo.

3 tham luận chính trình bày tại Diễn đàn gồm: Bàn về vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng 4.0; Dự báo tác động của cách mạng 4.0 đến thị trường lao động Việt Nam; Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Những cơ hội đến từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hàm ý chính sách.

Sau mỗi tham luận chính là các ý kiến bình luận, chia sẻ, làm sâu sắc thêm hoặc cả những ý kiến tranh luận, phản biện. Diễn đàn cung cấp nhiều thông tin, cách nhìn thú vị xung quan chủ đề việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0./.

Thái Bình

Video