Thứ Ba, 26/3/2019
Sản xuất công nghiệp ở Hà Tĩnh - Tín hiệu vui từ những tháng đầu năm
5/4/2018 21:38' Gửi bài này In bài này
Formosa Hà Tĩnh cho ra lò mẻ gang thứ 2 triệu trong những ngày đầu năm Mậu Tuất - Nguồn: baohatinh.vn

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 239,89% so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất thép đạt bình quân 250.000 tấn/tháng, quý I ước đạt 766.745 tấn, tăng 839,58%; Lò cao số 1 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau 06 tháng vận hành thử đã đi vào hoạt động chính thức từ tháng 01-2018; Lò cao số 2 dự kiến vận hành thử từ tháng 5-2018; tổng sản lượng thép năm 2018 dự kiến đạt 4-4,2 triệu tấn. Sản xuất bia ổn định, quý I ước đạt 13,774 triệu lít, tăng 1,65%, dự kiến cả năm đạt 58 triệu lít bia; sản xuất sợi ước đạt 1.060 tấn, dự kiến cả năm đạt 6.500 tấn; dược phẩm tăng 133,04%... Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như: bê tông giảm 52,78%; thức ăn gia súc giảm 72,08%; dăm gỗ giảm 9,35%...

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 34,19% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng điện sản xuất đạt 1.719,36 triệu kWh, tăng 35,25%; điện thương phẩm đạt 193,46 triệu kWh, tăng 8,76%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,82% và ngành khai khoáng giảm 19,37% so với cùng kỳ.

Qua kết quả điều tra, khảo sát của Cục Thống kê tỉnh về xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I-2018 thì có tới 62,2% doanh nghiệp đánh giá khả quan và giữ ổn định so với quý trước. Dự báo quý II-2018 có 77,7% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn hoặc giữ ổn định so với quý I, tập trung ở các ngành sản xuất thép, đồ uống, dược phẩm, điện sản xuất…; 31,71% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng mới tăng so với quý I; 35,56% doanh nghiệp có khối lượng thành phẩm tồn kho giảm.

Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu, thu hút đầu tư các dự án có công nghệ hiện đại; phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng tập trung và gắn với xây dựng nông thôn mới; hiện nay Sở Công Thương đang tích cực hoàn thiện báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo“. Xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tới, ngành công thương tiếp tục thúc đẩy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp nông thôn; phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp. Xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghị quyết về chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Rà soát, lựa chọn một số cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy khá để tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng; quan tâm hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải và có các giải pháp tăng cường quản lý nước thải tại các cụm công nghiệp. Triển khai có hiệu quả Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020, chú trọng khuyến công địa phương và tranh thủ nguồn khuyến công quốc gia để hỗ trợ, phát triển các mô hình công nghiệp nông thôn; áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, sớm triển khai dự án Nhà máy sản xuất sợi tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, đẩy nhanh tiến độ dự án chế biến gỗ MFD/HDF Thanh Thành Đạt; khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2; xúc tiến triển khai các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Phối hợp với Bộ Công Thương giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử Lò cao số 2 và các hoạt động hóa chất tại Formosa, đảm bảo sản xuất ổn định, bền vững.

Phát huy những kết quả đạt được trong quý I-2018, cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tin tưởng rằng ngành công nghiệp của Hà Tĩnh sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

Hoàng Văn QuảngTỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh

Video