Thứ Sáu, 22/2/2019
Thái Nguyên thăng tiến trong tốp 10 sau 5 năm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
19/1/2018 21:21' Gửi bài này In bài này
Tỉnh Thái Nguyên tạo dấu ấn thông qua thu hút vốn FDI tới hơn 6,4 tỷ USD, với điểm nhấn là Tập đoàn Samsung - Nguồn: nhandan.com.vn

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, kết quả nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thái Nguyên thể hiện rõ ở những lĩnh vực cơ bản sau:

Về công tác rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch: Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ thị số 19-CT/TU chỉ rõ: “Coi cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư là một trong những nội dung chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp”. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị, tỉnh xác định, việc rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Đến nay, tỉnh có 4 quy hoạch lớn do đơn vị tư vấn nước ngoài xây dựng được phê duyệt, gồm: Quy hoạch vùng du lịch quốc gia hồ Núi Cốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Tây thành phố Thái Nguyên và Trung tâm Hành chính tỉnh Thái Nguyên; Quy hoạch Dự án Tổ hợp công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Yên Bình; Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, có một quy hoạch mang tính đột phá đã được điều chỉnh là Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Bên cạnh đó, một số quy hoạch đang được tích cực triển khai, như Quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch xây dựng 5 cửa ô vào tỉnh; đồng thời, đang xây dựng, điều chỉnh một số quy hoạch, như điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

Về công tác giải phóng mặt bằng: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, làm tiền đề cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thành lập, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 28-5-2012, về tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; từ đó, tạo bước đột phá mới, với khối lượng thực hiện lớn về thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tiền di dân tái định cư. Đồng thời, tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại lâu ngày đối với các công trình, dự án trọng điểm, như Dự án Đại học Thái Nguyên, Dự án Đường Bắc Sơn, Dự án Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, Dự án Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Dự án Hồ điều hòa Xương Rồng, Dự án Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh; các dự án trong các khu, cụm công nghiệp và nhiều dự án lớn khác.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân trong tỉnh, việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình phục vụ Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên với hàng trăm héc-ta cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Đây là dự án có thời gian giải phóng mặt bằng nhanh nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá đồng bộ và đạt kết quả đáng khích lệ. Đến nay, có nhiều cơ chế, chính sách, quy định, quy trình, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến các thủ tục đầu tư được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành, như Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định về cơ chế hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; rà soát, chỉnh sửa Quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉnh sửa Quy định về cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (từ 45 ngày xuống còn 25 ngày); Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên... Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thành chính quyền thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua đó, có hàng nghìn đoàn khách quốc tế đến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh có bước tăng đột biến. Đến nay, tỉnh có 124 dự án FDI, với số vốn đăng ký khoảng 7,2 tỷ USD, trong đó điển hình là Dự án Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên tại khu công nghiệp Yên Bình. Việc triển khai thực hiện các dự án này tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Hiện toàn tỉnh có 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 đơn vị cấp huyện, 180/180 đơn vị cấp xã giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó 100% số ủy ban nhân dân cấp huyện được hỗ trợ đầu tư hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án Thí điểm thực hiện một cửa liên thông giải quyết thủ tục đất đai từ cấp xã lên cấp huyện trong phạm vi toàn tỉnh.

Về hoạt động thu hút và xúc tiến đầu tư: Tỉnh tổ chức hoạt động thu hút và xúc tiến đầu tư thông qua nhiều hình thức hoạt động, như quảng bá, giới thiệu đầu tư, khảo sát, giới thiệu địa điểm đầu tư, lập và giới thiệu các dự án, tiếp xúc trực tiếp, tổ chức hội thảo thu hút đầu tư theo chuyên đề, lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư.

Hoạt động thu hút và xúc tiến đầu tư của tỉnh ngày càng được chú trọng và trở nên chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, tỉnh tổ chức thành công nhiều hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện một số quốc gia có quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam cũng như với tỉnh Thái nguyên. Đặc biệt, có hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài thuộc các quốc gia, như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Đức, Nhật Bản, Anh, In-đô-nê-xi-a, Phần Lan, Ca-na-đa, Ấn Độ... đã tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh và nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh. Ngoài ra, tỉnh rất chú trọng thu hút các dự án đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái, lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ, chế biến sâu khoáng sản...

Công tác quảng bá đầu tư được thực hiện thường xuyên. Trong 5 năm qua, nhiều tài liệu quảng bá đầu tư được thiết kế, in ấn và phát hành. Cụ thể, có trên 30.000 bộ tài liệu (sách giới thiệu, danh mục dự án, tập bản đồ quy hoạch) và 2.000 đĩa VCD quảng bá đầu tư của tỉnh được phát hành, chưa kể đến số tài liệu, ấn phẩm quảng bá đầu tư của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh cũng được phát hành.

Về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ khoa học, kỹ thuật và tay nghề cao đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiến hành rà soát, lập quy hoạch ngành, lĩnh vực quan trọng phục vụ cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, trong đó tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương và các nhà khoa học cho các vấn đề, như Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực ngành công thương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009, của Thủ tướng Chính phủ, về “Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”” và Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19-4-2011, của Thủ tướng Chính phủ, về “Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trợ giúp, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Thái Nguyên...

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015, trong đó tiếp tục tập trung vào tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, kỹ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh đã đề ra; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên. Ngoài ra, tỉnh còn thường xuyên tổ chức và cử cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức các đoàn cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm về thu hút đầu tư tại một số địa phương trong nước và nước ngoài.

Có thể nói, việc tích cực tổ chức triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2017 đạt nhiều kết quả tốt. Những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của năm 2017 đang được tỉnh tích cực triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, như thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt trên 9.100 tỷ đồng, hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân chung tăng 18,1%, đạt trên 400 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 17,4 tỷ USD, bằng 82,9% kế hoạch cả năm, xuất siêu trên 6,9 tỷ USD (Thái Nguyên là một trong 3 tỉnh có giá trị xuất siêu lớn nhất). Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư, phong trào khởi nghiệp có nhiều khởi sắc; các dự án, công trình trọng điểm được ưu tiên nguồn lực, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; công tác cải cách hành chính được quan tâm; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa xóm, bản trắng về điện, về trước kế hoạch 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; các chính sách xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường...

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, chỉ số PCI của Thái Nguyên có sự chuyển biến rõ nét, đó là từ vị trí 57/63 tỉnh, thành phố năm 2011 trên bảng xếp hạng, đến nay tỉnh đã có 3 năm liên tiếp đứng trong tốp 10 của cả nước về chỉ số PCI (năm 2014 xếp thứ 8; năm 2015 và năm 2016 xếp thứ 7). Kết quả này phản ánh sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, triển khai những giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bảng thống kê các chỉ số được lựa chọn của tỉnh Thái Nguyên từ năm 2012 đến năm 2016.

 

 Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Trong thời gian tới, để duy trì và tiếp tục nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, yêu cầu và nhiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt kịp thời những chủ trương, chính sách của Nhà nước và những chương trình, kế hoạch của tỉnh có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như các hoạt động nói chung của doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06-2-2017, của Chính phủ, “Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND, ngày 27-02-2017, của Ủy ban nhân dân tỉnh, về “Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06-02-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020”; các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCI tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, chú trọng rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực quản lý nhà nước; kịp thời kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về nộp thuế, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, giải quyết tranh chấp hợp đồng... Thường xuyên hoàn thiện, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở tất cả các ngành, các cấp. Ưu tiên đầu tư cho việc hiện đại hóa nền hành chính, phát triển chính phủ điện tử, nhất là trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 (mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến), trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan...

Ba là, chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, coi đó là một trong những nội dung chính của công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp. Theo đó, các ngành, các cấp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Có chính sách hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp; rà soát và đề nghị bãi bỏ những quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp; đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm tối đa chi phí không chính thức mà các doanh nghiệp phải chi trả, giảm các cuộc thanh tra doanh nghiệp, giảm huy động, đóng góp của doanh nghiệp.

Bốn là, các cơ quan chức năng tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách về thu hút, khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Có cơ chế, chính sách giáo dục, đào tạo thích hợp để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Năm là, quan tâm giáo dục, quán triệt đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; chống quan liêu, sách nhiễu, nêu cao tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; công khai quy trình xử lý hồ sơ và danh sách cán bộ, công chức có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm có nhiệt huyết, đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Dung Hạnh

Video