Thứ Tư, 23/5/2018
Hội thảo quốc tế “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước”
21/8/2017 22:5' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo

Trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là số các doanh nghiệp còn lại ở giai đoạn này đa phần là các doanh nghiệp có quy mô về tài sản rất lớn, rủi ro thất thoát tiền và tài sản nhà nước trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp càng trở lên hiện hữu, Hội thảo “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” có ý nghĩa thiết thực khi đưa ra phân tích, trao đổi quan điểm và làm rõ những bất cập trong việc xác định giá trị doanh nghiệp hiện nay, thực trạng công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán Nhà nước và giải pháp nhằm đề xuất các kiến nghị nâng cao hiệu quả kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa.

Tại Hội thảo, TS. Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu: “Để nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức kiểm toán, cần làm rõ cách thức tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả kiểm toán cũng như sử dụng kết quả kiểm toán khi xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa. Do đó, một trong những trọng tâm của Hội thảo là tham khảo kinh nghiệm quốc tế từ những cơ quan Kiểm toán Nhà nước có uy tín trong kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa”.

Trên tinh thần đó, Hội thảo đã tập trung đi sâu thảo luận với các nội dung: Thực trạng việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Kiểm toán Nhà nước… Thông qua tham luận, các đại biểu đồng thuận ý kiến cho rằng, không nên coi cổ phần hóa là giải pháp chữa trị thần kỳ cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả. Việc đa dạng hóa sở hữu (về lý thuyết) giúp cải thiện việc ra quyết định của công ty, áp dụng các thực tiễn kinh doanh phù hợp hơn và bảo đảm nguồn vốn đa dạng hơn, tuy nhiên cơ hội chỉ có thể hiện thực hóa nếu có được chiến lược, giải pháp cải cách quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Các đại biểu cũng chia sẻ một số giải pháp cụ thể về việc lựa chọn phương pháp định giá, vai trò của các chuyên gia định giá ngoài cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng như công tác chuẩn bị cần thiết từ phía doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa. Ngoài việc bảo đảm tính độc lập trong việc định giá và quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan Kiểm toán Nhà nước quốc tế thường xây dựng các bộ tài liệu về các thông lệ tốt nhất trong việc định giá doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa, trên cơ sở tập hợp các phát hiện, đề xuất trong quá trình kiểm toán đã thực hiện nhằm hỗ trợ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhanh và hiệu quả hơn./.

Đoàn Hiền

Video