Thứ Sáu, 22/6/2018
Kinh tế - xã hội Bình Phước: Thành tựu năm 2016 và triển vọng năm 2017
21/4/2017 19:42' Gửi bài này In bài này
Xuất khẩu hạt điều là một trong thế mạnh về kinh tế của Bình Phước - Ảnh: tinhuybinhphuoc.vn

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016

Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh đã mang lại hiệu quả quan trọng bước đầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì theo đúng kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh - GRDP (theo giá so sánh năm 2010) tăng 6,6% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 36,1% xuống còn 33,8%, giá trị sản xuất ngành cả năm đạt 21.113,4 tỷ đồng; Công nghiệp - xây dựng tăng từ 25,5% lên 28,7%, giá trị sản xuất đạt 29.845 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện 32.534 tỷ đồng, đạt 90,37% kế hoạch, tăng 7,77% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp dù chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nhưng vẫn tăng trưởng 0,36% so với cùng kỳ nhờ công tác chống hạn được Trung ương, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Việc phát triển mô hình kinh tế hợp tác có nhiều chuyển biến tích cực, đang hình thành và phát triển loại hình hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực sản xuất hàng nông sản như điều, tiêu, cây ăn quả; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy nhanh tiến độ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị nên 12 xã phấn đấu về đích trong năm 2016 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì với mức tăng trưởng khá, đạt 10,5%. Thu ngân sách vượt kế hoạch, thực hiện 4.553 tỷ đồng, đạt 114% so với Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng hợp tác với các tỉnh trong khu vực như Tây Ninh, Đồng Nai để đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư. Nhờ vậy, thu hút đầu tư trong nước tăng mạnh, tăng 100% về số lượng dự án, 25% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 110 dự án, với tổng vốn đăng ký là 6.700 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 23 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 60 triệu USD, tính đến nay đã nâng tổng các dự án trên địa bàn tỉnh lên đến 159 dự án, có tổng vốn đăng ký 1.153,162 triệu USD. Về phát triển doanh nghiệp, có 720 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký là 4.350 tỷ đồng, tăng 7,5% về số doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục được nâng lên. Kết thúc năm học vừa qua, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt 51 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 22,7%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao về chất, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân đạt 26,5 giường, tỷ lệ bác sỹ trên 10.000 dân đạt 7,2 bác sỹ, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 85%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 74%, vượt kế hoạch đề ra là 73,5%. Các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh truyền hình được triển khai rộng khắp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh giảm 2.587 hộ nghèo theo chuẩn cũ, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,96% cuối năm 2015 xuống còn 1,95%; theo chuẩn nghèo đa chiều giảm được 0,5%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc nghèo được toàn xã hội quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xử lý nghiêm các vụ việc gây ô nhiễm môi trường.

Những khó khăn, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 còn một số khó khăn, hạn chế, đó là:

Thứ nhất, tác động xấu của môi trường đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của khu vực nông nghiệp. Tình hình hạn hán kéo dài, cường độ mạnh hơn đã gây thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân; mặt khác, giá bán mủ cao su chậm hồi phục và năng suất, sản lượng hạt điều năm 2016 giảm làm cho tăng trưởng của khu vực nông nghiệp không được cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tuy đạt được một số kết quả đáng phấn khởi nhưng tính bền vững của các tiêu chí (chủ yếu lĩnh vực xây dựng cơ bản) chưa cao, vẫn còn tình trạng còn nợ đọng phát sinh.

Thứ hai, phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư tuy có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự tạo ra bước đột phá, tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm.

Thứ ba, thu ngân sách tuy vượt kế hoạch nhưng thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh còn dừng ở mức khiêm tốn, chỉ đạt 84% so với chỉ tiêu Trung ương giao và nợ đọng thuế không có khả năng thu lũy kế qua các năm còn chiếm tỷ lệ cao.

Thứ tư, lĩnh vực giáo dục, y tế còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục, y tế còn thiếu thốn, nhất là vùng sâu, vùng xa phòng học tạm bợ vẫn còn tồn tại; tình trạng xử lý rác thải y tế ở các bệnh viện chưa được chú trọng đầu tư; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu còn diễn biến phức tạp.

Triển vọng của năm 2017

Với mục tiêu: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, gắn với bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Củng cố và mở rộng các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định trật tự an toàn xã hội được thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu: (i) Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 6,7%-7%; (ii) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 33,2%; công nghiệp, xây dựng 29,3% và dịch vụ 37,5%; (iii) GRDP bình quân đầu người: 44,7 triệu đồng sẽ được triển khai trong năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, ngay trong quý I-2017, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước nhanh chóng tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng Chương trình hành động thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01-01-2017 của Chính phủ. Trong đó, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa nhiệm vụ, đề án, dự án cần phải thực hiện.

- Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, người dân khi đến làm việc với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự… để đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động trong quý I-2017.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước, khu du lịch sinh thái tâm linh Bà Rá và dịch vụ trị bệnh cho nhân dân, khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bù Lạch,…; đặc biệt là tập trung hoàn thành trong quý I-2017 dự án nâng cấp đường ĐT759 đoạn từ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp kết hợp kè chống sạt lỡ cấp bách hạ lưu thủy điện Cần Đơn; hoàn thành giai đoạn 1 Dự án khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái căn cứ Bộ chỉ huy Miền - Tà Thiết (B2) để tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017).

- Tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng và hoàn thành các tiêu chí để đưa thị xã Đồng Xoài lên thành phố Đồng Xoài vào năm 2018.

Đồng thời, cần triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng chương trình nông thôn mới, tránh nợ đọng. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là cải tạo vườn điều giúp tăng năng suất, gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Tiếp tục đầu tư để phát triển Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh cùng với nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp theo kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào khu vực đã được quy hoạch… Triển khai chương trình phát triển hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp.

Hai là, thực hiện đồng bộ chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh gắn với đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng. Đồng thời, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đang đầu tư dở dang theo đúng quy hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp năm 2015, Luật Đầu tư năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… để cải cách mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tư do (FTA). Củng cố và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như ngân hàng, tư vấn, bảo hiểm… Tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đầu tư Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài, Phước Long và huyện Chơn Thành. Xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bốn là, quan tâm triển khai có hiệu quả lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư phát triển. Triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Rà soát, xây dựng lại cơ cấu nguồn thu ngân sách của tỉnh phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu phát sinh, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, chuyển giá trốn thuế. Phấn đấu thu hồi, xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định. Điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tăng dư nợ tín dụng phù hợp gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu; bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ nông dân… Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tập trung vốn từ ngân sách Nhà nước cho các công trình tạo động lực như: Đầu tư hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, đường vào nhà máy xi măng Minh Tâm, đường vào khu du lịch sinh thái trảng cỏ Bù Lạch, các tuyến giao thông liên vùng, Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.

Năm là, tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đặc biệt là tài nguyên nước, đất đai…. Chủ động, tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp tổng thể, toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Kiểm soát chặt chẽ các các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư tập trung. Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại, chất thải y tế. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sáu là, tập trung đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm đầu tư giáo dục mầm non, đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là đào tạo lại đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”.

Bảy là, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021. Tăng cường biện pháp triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình trung tâm hành chính công của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI so với năm 2016. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài, khiếu nại vượt cấp.

Tám là, chú trọng công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt đối với nước bạn Campuchia. Tập trung nắm chắc tình hình trong tỉnh và tình hình giáp biên, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống phát sinh, giữ vững quốc phòng an ninh tuyến biên giới. Tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đi đôi với tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, phấn đấu giảm mạnh các loại trọng án. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí./.

Ngọc Bảo

Video