Thứ Bảy, 26/5/2018
Công bố một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
11/4/2017 21:19' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Họp báo

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16-5-2016, của Chính phủ về việc “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và công bố bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; định kỳ hằng năm khảo sát, đánh giá, xếp hạng và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ngày 31-3-2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định số 435/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tổng cục Thống kê chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đối với các bộ, ngành.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: Tổng số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước tính đến thời điểm ngày 31-12-2016 là 477.808 doanh nghiệp, tăng 8% so với năm 2015. Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2016 đạt kỷ lục 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015. Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc tăng 20,2%; đồng bằng sông Hồng tăng 18,3%; Đông Nam Bộ tăng 15,4%.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký trên phạm vi cả nước cũng rất lớn, 19.917 doanh nghiệp, tăng 27,3% so với năm 2015. Có 55/63 số tỉnh, thành phố có số doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2016 tăng so với năm 2015, còn lại chỉ có 8 tỉnh, thành phố có số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm hoặc không tăng.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, cả nước có 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2016 sau một thời gian ngừng hoạt động. Ngoài ra, cả nước cũng có 12.478 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 31,8% so với năm 2015.

Tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tính đến thời điểm ngày 31-12-2015 trên phạm vi cả nước là 442.485 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2000 - 2015 mỗi năm tăng 17,6%. Tổng số lao động đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp tại thời điểm này là 12,86 triệu người, bình quân giai đoạn 2000 - 2015 mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút lao động tăng thêm 9,4%.

Tổng vốn thu hút vào khu vực doanh nghiệp cả nước tại thời điểm 31-12-2015 đạt 23.656,7 nghìn tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2000 - 2015 mỗi năm khu vực doanh nghiệp thu hút tăng thêm 22,8% vốn cho sản xuất, kinh doanh. Năm 2015, tổng số doanh thu theo giá hiện hành của khu vực doanh nghiệp đạt 14.949,2 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2000 - 2015 mỗi năm tăng 21,6%; lợi nhuận trong giai đoạn này cũng tăng 19%; đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp năm 2015 là 746,4 nghìn tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2000 - 2015 mỗi năm khu vực này đóng góp tăng 18,2%./.

Tin, ảnh: Gia Kiên

Video