Chủ Nhật, 22/1/2017
 • “FTA thế hệ mới”: Từ góc nhìn hội nhập

  TCCSĐT - Trong thời gian 2 năm rưỡi (6-2012 - 12-2014), Việt Nam và các đối tác đã khởi động và kết thúc đàm phán 3 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương: FTA Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA), với Hàn Quốc (VKFTA), với Liên minh Hải quan Nga - Bê-la-lút - Ca-dắc-tan (VCUFTA). Đây là dấu ấn rất quan trọng trên con đường hội nhập quốc tế, bảo đảm cho kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với nền kinh tế thế giới.

 • Tình hình tài chính tiền tệ Việt Nam năm 2014

  TCCSĐT - Năm 2014, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng xếp hạng nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B+ lên BB-. Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Vích-to-ri-a Qua-qua (Victoria Kwakwa) cho biết: “Chúng tôi nghĩ việc đánh giá gần đây của tổ chức Fitch là một bước tiến tốt đối với Việt Nam”, bởi kinh tế vĩ mô ổn định, khu vực đối ngoại, xuất khẩu được đẩy mạnh, khiến môi trường kinh doanh lành mạnh hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau của các chuyên gia khi bước sang năm 2015.

 • Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới

  TCCSĐT - Với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần khắc phục.

 • Tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quản lý đất đai là một trong những trọng tâm đổi mới và phát triển, do vậy, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp sao cho quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên vô giá này.

 • Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ quan điểm của Đảng đến thực tiễn

  TCCSĐT - Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đã và đang bước vào nền hội nhập kinh tế với những lợi thế và thách thức.

 • Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tạo đà cho tăng trưởng cao hơn

  TCCSĐT - Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các địa phương, kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 tăng trưởng ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo.

 • Lạm phát thấp và điểm nhấn kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2014

  TCCSĐT - Năm 2014 sắp trôi qua như một năm có nhiều ấn tượng khá sâu sắc về các chỉ số và cân đối kinh tế vĩ mô, mà toàn cảnh nền kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2014 có nhiều điểm nhấn nổi bật.

 • Mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Giải quyết mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề khó cả về lý luận và thực tiễn nhưng lại là mấu chốt, quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

 • WB: Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

  TCCSĐT - Ngày 03-12-2014, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam. Theo Báo cáo, đã có các chỉ số ban đầu cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn và đang có dấu hiệu phục hồi.

 • Đột phá thể chế để phát triển doanh nghiệp

  TCCSĐT - Đột phá về thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, mang tính quyết định thành công trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2011 - 2020 được khẳng định tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nhiều định hướng lớn, quan trọng về tiếp tục hoàn thiện thể chế đã được cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn trong các văn kiện của Đảng tại 9 kỳ Hội nghị Trung ương khóa XI.

 • Những gì luật pháp không cấm, người dân được tự do kinh doanh

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã chia sẻ điều này trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 30-11 khi đề cập đến 2 luật (Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

 • Kiểm soát nhập siêu để phát triển bền vững

  TCCSĐT - Kiểm soát nhập siêu, ổn định cán cân thương mại là một trong những biện pháp thực hiện mục tiêu Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

 • Bảo vệ giá trị sức mua của đồng tiền trong cơ chế kinh tế thị trường Việt Nam

  TCCSĐT - Nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam luôn bị nguy cơ lạm phát rình rập. Đi tìm nguyên nhân và những giải pháp đúng đắn để vừa kiểm soát lạm phát vừa bảo đảm phát triển kinh tế là điều hết sức cần thiết.

 • Biến động nhân lực ngành ngân hàng tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

  TCCSĐT - Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng trong quá trình tồn tại và phát triển. Sau giai đoạn tăng đột biến khi số lượng các ngân hàng tại Việt Nam được thành lập mới và mở rộng phạm vi hoạt động giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và tái cơ cấu, hệ thống các ngân hàng đã có xu hướng biến đổi giảm dần theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng.

 • Nhập khẩu của Việt Nam - Thực tiễn, vấn đề và giải pháp

  TCCSĐT - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đi đôi với việc tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường đặt thương mại và thị trường vào vai trò hết sức quan trọng, trong đó nhập khẩu - yếu tố đầu vào của nền kinh tế là vấn đề cần phải được chú trọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 16-01, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Video

Phóng sự ảnh