Thứ Hai, 20/2/2017
 • Thực hiện các cam kết tự do hóa thương mại: Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  TCCS - Thời gian qua Việt Nam đã tích cực tham gia các hiệp định thương mại quốc tế và khu vực, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, tận dụng được nhiều cơ hội lớn thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho xã hội.

 • Đổi mới tư duy về kinh tế biển để phát triển kinh tế biển thành công

  TCCSĐT - Biển có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Biển nước ta có rất nhiều tiềm năng nhưng cho tới nay chúng ta vẫn chưa phát triển tương xứng, vì vậy, cần đổi mới tư duy về phát triển kinh tế biển.

 • EU bỏ thuế nhập khẩu với nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam

  Ngày 08-8, Bộ Công Thương cho biết sau gần 3 năm đàm phán, với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ ở cấp Bộ trưởng, cấp Trưởng đoàn và các nhóm kỹ thuật, Việt Nam và EU đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về toàn bộ các nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).

 • Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong hội nhập quốc tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước những cơ hội và không ít thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.

 • Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2015

  TCCSĐT - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội nước ta vẫn tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả khá: sản xuất trong nước có nhiều cải thiện, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, các cân đối vĩ mô giữ ổn định.

 • Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?

  TCCS - Theo dõi một số cuộc hội thảo khoa học và phương tiện truyền thông đại chúng gần đây cho thấy có một số người đưa ra những quan điểm xa lạ với quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý là những phát biểu đó ngày càng nhiều và cao giọng hơn trước. Tiếp sức còn có “cố vấn” đẳng cấp nước ngoài. Vấn đề trung tâm mà họ kêu gọi là tư nhân hóa nền kinh tế.

 • Một số thành tựu trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  TCCSĐT - Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thực tiễn và tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.

 • Lạng Sơn phát huy thế mạnh là tỉnh có cửa khẩu quốc tế

  TCCSĐT - Nằm ở miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn đang rất nỗ lực khai thác thế mạnh của mình để tạo bước đột phá trong phát triển.

 • Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới

  TCCSĐT - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 • Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

  Sáng 25-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2015.

 • Sự phát triển vượt bậc của các tỉnh thành phía Nam sau 40 năm

  Sau bốn mươi năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ba mươi năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

 • Quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

 • VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?

  TCCSĐT - Sau 7 năm chuyển đổi thương hiệu từ Incombank thành VietinBank, từ một ngân hàng nhỏ, VietinBank vững vàng vị thế số 1 hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Chưa hết, liên tục nhiều năm VietinBank nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Vậy yếu tố nào tạo nên giá trị của VietinBank?

 • Phát triển các khu công nghiệp - Kết quả và những hạn chế cần khắc phục

  TCCSĐT - Tính đến năm 2014, trên cả nước có 288 khu công nghiệp với tổng diện tích đất tự nhiên là 80.809 ha. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trong thu hút vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cũng cần nghiên cứu những hạn chế trong phát triển của các khu công nghiệp để có biện pháp khắc phục.

 • Ba mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế: Một vài suy ngẫm và đề xuất hướng tới

  TCCS - Trong gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhìn lại chặng đường gần 30 năm qua giúp chúng ta thấy rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội, thách thức để có thể gặt hái được những thành quả mới trong chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thời gian tới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu về kinh tế-xã hội

TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 11-02.

Video