Thứ Ba, 21/2/2017
 • Lạm phát thấp và điểm nhấn kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2014

  TCCSĐT - Năm 2014 sắp trôi qua như một năm có nhiều ấn tượng khá sâu sắc về các chỉ số và cân đối kinh tế vĩ mô, mà toàn cảnh nền kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2014 có nhiều điểm nhấn nổi bật.

 • Mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Giải quyết mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề khó cả về lý luận và thực tiễn nhưng lại là mấu chốt, quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

 • WB: Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

  TCCSĐT - Ngày 03-12-2014, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam. Theo Báo cáo, đã có các chỉ số ban đầu cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn và đang có dấu hiệu phục hồi.

 • Đột phá thể chế để phát triển doanh nghiệp

  TCCSĐT - Đột phá về thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, mang tính quyết định thành công trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2011 - 2020 được khẳng định tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nhiều định hướng lớn, quan trọng về tiếp tục hoàn thiện thể chế đã được cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn trong các văn kiện của Đảng tại 9 kỳ Hội nghị Trung ương khóa XI.

 • Những gì luật pháp không cấm, người dân được tự do kinh doanh

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã chia sẻ điều này trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 30-11 khi đề cập đến 2 luật (Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8.

 • Kiểm soát nhập siêu để phát triển bền vững

  TCCSĐT - Kiểm soát nhập siêu, ổn định cán cân thương mại là một trong những biện pháp thực hiện mục tiêu Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

 • Bảo vệ giá trị sức mua của đồng tiền trong cơ chế kinh tế thị trường Việt Nam

  TCCSĐT - Nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam luôn bị nguy cơ lạm phát rình rập. Đi tìm nguyên nhân và những giải pháp đúng đắn để vừa kiểm soát lạm phát vừa bảo đảm phát triển kinh tế là điều hết sức cần thiết.

 • Biến động nhân lực ngành ngân hàng tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp

  TCCSĐT - Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng trong quá trình tồn tại và phát triển. Sau giai đoạn tăng đột biến khi số lượng các ngân hàng tại Việt Nam được thành lập mới và mở rộng phạm vi hoạt động giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và tái cơ cấu, hệ thống các ngân hàng đã có xu hướng biến đổi giảm dần theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng.

 • Nhập khẩu của Việt Nam - Thực tiễn, vấn đề và giải pháp

  TCCSĐT - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đi đôi với việc tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường đặt thương mại và thị trường vào vai trò hết sức quan trọng, trong đó nhập khẩu - yếu tố đầu vào của nền kinh tế là vấn đề cần phải được chú trọng.

 • Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  TCCS - Trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, liên thông và tác động rất lớn đến các loại thị trường khác, như thị trường tài chính, xây dựng, vật liệu xây dựng... Để thị trường bất động sản vừa phát triển lành mạnh, vừa bảo đảm tuân thủ các quy luật của thị trường, vừa hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các thị trường khác, cần nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở quán triệt các quan điểm khoa học và đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

 • Xuất khẩu Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO - Thực tiễn và vấn đề đặt ra

  TCCSĐT - Nền kinh tế thế giới đang vận hành theo mô hình chuỗi giá trị toàn cầu, mỗi quốc gia trở thành một mắt xích trong việc làm ra các bộ phận hợp thành một sản phẩm hàng hoá hoàn chỉnh để có thể tận dụng hết các thế mạnh của nhau. Vì thế, gia tăng xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh là vấn đề cấp bách, mang tính “thời sự” trong bối cảnh hiện nay.

 • Tập đoàn Dệt may Việt Nam khẳng định thương hiệu Việt trong lòng người Việt

  TCCSĐT - Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

 • 2 năm thực hiện “Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”

  TCCSĐT - Sáng ngày 19-8-2014, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện “Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”.

 • Tổng quan kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2014

  TCCSĐT - Mặc dù 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều yếu tố không thuận lợi cho phát triển kinh tế, song Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp tích cực. Nhờ đó, về cơ bản nền kinh tế vẫn phát triển với tốc độ hợp lý, một số mặt đạt tốc độ tăng cao hơn so cùng kỳ năm 2013. Triển vọng kinh tế cả năm 2014 sẽ đạt được những mục tiêu chủ yếu do Quốc hội đề ra.

 • Quảng Ninh tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

  TCCSĐT - Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh doanh, nhất là đối với những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để đem lại lợi ích cho nhà đầu tư và đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Tiêu điểm

Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu về kinh tế-xã hội

TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 11-02.

Video