Chính trị - Xây dựng Đảng

Chất lượng đảng viên làm công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương

TCCSĐT - Đảng viên làm công tác tham mưu là một bộ phận chủ yếu, nòng cốt, chiếm tuyệt đại đa số của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Đảng Trung ương; là những cán bộ, công chức có chức năng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tham mưu. Đây được xem là những đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu, hoạch định chính sách ở tầm chiến lược.

Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững

TCCSĐT - Nước là tài nguyên quan trọng đối với sản xuất và đời sống, cần phải được quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. "Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020" đề ra yêu cầu quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, sử dụng đa mục tiêu và gắn với các tài nguyên thiên nhiên khác để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bình luận

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới

TCCS - Trong suốt tiến trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông.

Thông tin lý luận

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong đồng bào dân tộc ở Bạc Liêu

TCCSĐT - Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có bước phát triển, ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng trong tình hình mới, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các cấp ủy đảng với nhân dân, tăng cường sự thống nhất tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Chính sách an sinh xã hội ở Nhật Bản

TCCS - Trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản là một trong những quốc gia điển hình thực hiện thành công mô hình chính sách an sinh xã hội. Những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Nhật Bản có thể là những gợi ý hữu ích đối với thực hiện an sinh xã hội và phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Kinh tế

Giảm nghèo ở Bình Định - Kết quả và những vấn đề đặt ra

TCCSĐT - Bình Định là một trong những địa phương ở miền Trung - Tây Nguyên tích cực đầu tư giảm nghèo đem lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở đây vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục tháo gỡ, giải quyết để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Văn hóa - Xã hội

Các cây bút lý luận phê bình nữ thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Trong đời sống văn học Việt Nam từ năm 1986 đến nay, bên cạnh lực lượng hùng hậu của các nhà sáng tác là sự hiện diện ngày càng đông đảo của các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình. Dẫu còn nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều về lý luận phê bình, song cùng với các loại hình văn học khác, lĩnh vực nghiên cứu lý luận phê bình vẫn có những đóng góp nhất định, trong đó có sự góp mặt của các cây bút nữ.

An ninh - Quốc phòng

Sát hạch cán bộ qua diễn tập

TCCSĐT - Vừa qua, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp đã tổ chức thành công diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh, kết hợp động viên cho Lữ đoàn xe tăng 201 (mật danh TM-17).

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến ngày 17-9-2017)

TCCSĐT - Từ ngày 10 đến ngày 15-9-2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa, với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”. Đây là một trong chuỗi các sự kiện đóng góp vào các hoạt động phong phú, đa dạng của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam.

Sinh hoạt tư tưởng

Trăm năm, chuyện... tưởng cũ càng!

Năm 1928, bàn về bệnh “Bệnh giả dối quá nặng”, Cụ Phan Bội Châu viết: “Tục ngữ có câu nói rằng “Trăm voi không được một bát xáo”; lại có câu rằng “mười thóc không được một gạo”.

Tiêu điểm

Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn dịp kỷ niệm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Là thành viên có trách nhiệm và tích cực trong các hoạt động của Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ sát cánh cùng các nước thành viên đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video