Chính trị - Xây dựng Đảng

Bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam - Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước

TCCSĐT - Vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam.

Nghiên cứu - Trao đổi

Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Giữa nhà nước và thị trường luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau. Tuy còn nhiều tranh luận về thị trường nhiều hay ít, nhà nước can thiệp ít hay nhiều vào thị trường, nhưng các nhà khoa học thế giới và trong nước đều thừa nhận vai trò điều tiết, chức năng quản lý kinh tế không thể thiếu được của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và phát triển nền kinh tế thị trường là tất yếu khách quan của lịch sử nhân loại.

Bình luận

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Người tiên phong trên các mặt trận cách mạng

TCCSĐT - Cái tâm với đất nước, với nhân dân, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng làm lẽ sống đã khiến Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở thành con người tiên phong trên các mặt trận cách mạng; thành nhà lãnh đạo của Đảng và dân tộc, một nhà chính trị - quân sự song toàn, lời nói đi đôi với việc làm, đạo đức đi đôi với tài năng, được quân đội và nhân dân ta kính trọng. Tinh thần, ý chí, hành động vì dân, vì nước của ông cho đến nay vẫn để lại giá trị và bài học sâu sắc.

Thế giới: Vấn đề - Sự kiện

Hội nghị Thượng đỉnh G20: Vấn đề hay giải pháp?

TCCSĐT - Bước vào tuần đầu của tháng 7-2017, chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 12 diễn ra tại Hamburg (Đức) “nóng lên” bởi sự bất đồng trong nhiều vấn đề then chốt của thế giới giữa Mỹ và các nước thành viên G20. Do vậy, đề cập đến những chủ đề chính như mâu thuẫn trong vấn đề biến đổi khí hậu, thương mại tự do, di cư,… tuyên bố cuối cùng của Hội nghị năm nay có một số điểm khác biệt.

Kinh tế

Cạnh tranh trong lưu thông để nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản thực phẩm

TCCSĐT - Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở Việt Nam. Một nền nông nghiệp phát triển bền vững đòi hỏi sự áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đặc biệt là tăng sự cạnh tranh trong phân phối, lưu thông hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản, thực phẩm.

Văn hóa - Xã hội

Một số giải pháp thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội

TCCSĐT - Số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gần đây có xu hướng tăng lên nhưng vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính vì vậy để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Hà Nội cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của về sự cần thiết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kết hợp nâng cao nghiệp vụ của cán bộ bảo hiểm xã hội và có chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

An ninh - Quốc phòng

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dự báo chiến lược nhằm chủ động bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trong tình hình mới

TCCS - Dự báo chiến lược là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành. Nhiệm vụ này thường được giao cho các viện nghiên cứu chiến lược, các cơ quan tham mưu tổ chức nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất việc hoạch định đường lối, chính sách, biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Đối ngoại và Hội nhập quốc tế

Việt Nam - Campuchia: Bước vào giai đoạn phát triển mới

TCCSĐT - Chặng đường lịch sử 50 năm qua, mặc dù nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia đã không ngừng được củng cố, phát triển. Đây là tài sản vô giá, thiêng liêng và bền vững của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Sinh hoạt tư tưởng

“Chạy”... nhiệm vụ

TCCSĐT - Anh Hùng, công chức làm việc trong viện nghiên cứu trực thuộc một bộ lớn kể với tôi câu chuyện khá trăn trở. Số là vào cuối buổi thông tin thời sự, báo cáo viên mạnh dạn nêu một số vấn đề về thực trạng trong xã hội ta hiện nay. Người này cho rằng, trong những vấn đề “nóng” đang tồn tại, có vấn đề mà hệ lụy của nó thì rất nguy hại và lâu dài. Đó là “chạy”... nhiệm vụ.

Tiêu điểm

Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 20 đến 22-7.

Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Tạp chí

Phóng sự ảnh

Video