Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Thắp lên những niềm tin

  TCCSĐT - Với chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, bám sát và thực hiện theo đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Ngân hàng Nhà nước cũng như đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn.

 • Tháng Công nhân 2018: Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

  Ngày 22-02-2018, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã ký ban hành kế hoạch số 07/KH-TLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Thực hiện Kế hoạch, công đoàn các cấp đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; lễ phát động Tháng Công nhân 2018 đã được tổ chức trọng thể tại các địa phương.

 • Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch đặc sắc dịp Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư

  TCCSĐT - Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, thời gian qua, Ninh Bình đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động kỷ niệm với trên 50 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm chào mừng trong suốt năm 2018. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”.

 • Để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

  TCCSĐT - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong quan hệ với gia đình và cộng đồng, môi trường tự nhiên và xã hội, theo những tiêu chí hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

 • Tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy tiềm năng, khẳng định trong cuộc sống

  Một đất nước phát triển thịnh vượng là đất nước mà ở đó mọi tiềm năng đều có cơ hội bình đẳng, phát huy. Tiềm năng của người khuyết tật chưa được khai thác còn rất lớn, họ luôn có hoài bão, ước mơ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, họ cần được tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ hội phát triển, cơ hội thành lập, quản lý doanh nghiệp, để tự tin góp sức vào sự nghiệp chung.

 • Tăng cường công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số - cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, nếu không có kiến thức thì không có thể bình đẳng với các dân tộc khác được. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời nhằm thực hiện chính sách “Bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc và giúp nhau cùng phát triển”, xóa dần khoảng cách chênh lệch về giáo dục, công tác giáo dục ở các vùng dân tộc thiểu số phải tiếp tục được quan tâm, đầu tư hơn nữa.

 • Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn cầu của WHO và sự hợp tác của Việt Nam

  TCCSĐT - Được thành lập vào năm 1948, 70 năm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) luôn đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát, phòng chống bệnh tật, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cũng như giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng.

 • Tuyên truyền về bảo vệ môi trường để thích ứng với biến đổi khí hậu

  TCCSĐT - Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” yêu cầu tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên tuyên truyền,…

 • Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ

  TCCS - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những chủ trương, chính sách đó đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đời sống chính trị - xã hội và chất lượng cuộc sống của người Khmer, người Hoa và người Chăm ở vùng Tây Nam Bộ.

 • Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FDI về bảo vệ môi trường và người lao động

  TCCSĐT - Doanh nghiệp thời hội nhập cần nghiêm túc tuân thủ trách nhiệm bảo vệ môi trường và người lao động. Những doanh nghiệp thành công luôn là những doanh nghiệp có triết lý kinh doanh ưu tiên hướng về môi trường và người lao động, thực sự coi đó là động lực cho sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp và đất nước…

 • Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2018

  Bắt đầu từ Sydney năm 2007, chiến dịch Giờ Trái Đất tới nay đã phát triển đến hơn 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 7.000 thành phố, kết nối hàng triệu người trên thế giới vì mục tiêu hành động chống biến đổi khí hậu. Cùng với các thành phố trên thế giới, tối qua, tại tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực.

 • Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển: Cơ hội và thách thức

  TCCS - Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”. Việc chuyển trọng tâm này nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề dân số đang đặt ra hiện nay và trong tương lai.

 • Tác động của chính sách giảm nghèo đa chiều đến vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Những đổi mới trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam những năm gần đây bước đầu đã tạo ra những chuyển biến căn bản để hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi nhận thức và chính sách từ giảm nghèo đơn chiều sang giảm nghèo đa chiều, cần có sự quan tâm nhiều hơn đến sự tác động của chính sách đến đối tượng là đồng bào các dân tộc thiểu số, vốn vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người nghèo và nghèo cùng cực của cả nước.

 • Những biến chuyển của chính sách giảm nghèo đa chiều bền vững và định hướng giải pháp cho giai đoạn mới

  TCCS - Giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và hiệu quả hơn, người nghèo tiếp cận được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; một số chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, như chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi,...

 • Hội Báo toàn quốc năm 2018: Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới

  TCCSĐT - Chiều 06-3, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Hà Nội phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc năm 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video