Thứ Sáu, 16/11/2018
 • Tổng quan các vấn đề xã hội nước ta năm 2017

  Những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới chỉ tiêu Quốc hội đề ra) là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

 • Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong tình hình hiện nay

  TCCSĐT - Trong thời gian gần đây vẫn còn một số nhà giáo vi phạm quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người thầy như: chạy trường, chạy điểm, nhận phong bì... Những hiện tượng trên tuy không nhiều nhưng đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và phần nào làm mất đi hình ảnh của một nghề cao quý được xã hội tôn vinh, ảnh hưởng đến những nhà giáo chân chính, đến truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

 • Nghiêm trị hành vi côn đồ với bác sĩ khi làm nhiệm vụ

  Vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ trong khi làm nhiệm vụ cấp cứu tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh trật tự trong công tác khám chữa bệnh. Những hành vi côn đồ đối với bác sĩ, nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ cần phải nghiêm trị.

 • Định hướng đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay

  TCCSĐT - Trong gần 30 năm qua, Việt Nam từng bước tiến hành giáo dục quyền con người cả trong và ngoài nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Hiện nay, trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” theo Quyết định số 1309/QĐ -TTg (ngày 05-9-2017). Để góp phần bảo đảm tổ chức triển khai, thực hiện Đề án này một cách thống nhất và hiệu quả, có thể và nên nhất quán bám sát theo một số định hướng nhất định.

 • Hoạt động văn hóa, quảng bá, phát triển du lịch tại các địa phương

  Khai mạc Festival “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Khánh Hòa chào đón vị du khách quốc tế thứ 2 triệu trong năm 2017, phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn, Quảng Ninh chủ động chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2018,… là các hoạt động văn hóa, xúc tiến, quảng bá du lịch của các địa bàn trọng điểm du lịch nước ta trong dịp cuối tuần.

 • Vấn đề y đức với việc chăm sóc sức khỏe trong điều kiện hiện nay

  TCCSĐT - Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người là một hoạt động hết sức đặc biệt của xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường, nghề y sẽ được xã hội định danh như thế nào. Là một nghề kiến sống hay là một nghề phục vụ xã hội. Một vấn đề nổi lên trong những thảo luận này đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp - vấn đề y đức. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường từ một xã hội bao cấp - mà ở đó người thầy thuốc là người phục vụ vô điều kiện trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

  TCCSĐT - Trong những năm qua, giáo dục Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có giáo dục phổ thông.

 • Bảo đảm chăm sóc y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  TCCSĐT - Trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những chính sách hỗ trợ cụ thể như tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miễn giảm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh thông qua các hình thức như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ khác.

 • Ngành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

  TCCSĐT - Y tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và sự hài lòng của người bệnh.

 • Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chương trình công tác, phong trào thiết thực vì sự phát triển toàn diện của đoàn viên, thanh niên; nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội.

 • Hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI

  Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

 • Giáo dục đại học, cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và vài khuyến nghị từ góc nhìn thực tiễn

  TCCSĐT - Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”, công tác giáo dục - đào tạo bậc đại học, cao đẳng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực về qui mô trường lớp, số lượng người học, chất lượng lao động qua đào tạo,… Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tiễn, lĩnh vực này cũng đang bộc lộ nhiều bất cập, lộ diện những “mảng tối” cần được định hướng lại và can thiệp bằng những chính sách, giải pháp phù hợp trong tình hình mới.

 • Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới là xây dựng môi trường văn hóa và “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

 • Trà Vinh cần làm gì để phát triển du lịch văn hóa

  TCCSĐT - Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cộng đồng dân cư tỉnh Trà Vinh được hình thành và phát triển trong lịch sử bằng sự hòa hợp, sống gần gũi bên nhau của các tộc người Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… Quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc tỉnh Trà Vinh gắn liền với các đặc điểm sinh sống, lao động, văn hóa chùa chiền và tôn giáo. Từ đó, tạo nên những phong tục tập quán rất phong phú và đa dạng của người dân Trà Vinh. Đó là những tài nguyên quan trọng để tỉnh Trà Vinh phát triển du lịch văn hóa.

 • Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

  TCCSĐT - Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội

Thực hiện Chương trình làm việc, chiều 01-11, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Video