Thứ Năm, 27/7/2017
 • Đồng Tháp: Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

  TCCSĐT - Thực tiễn cho thấy, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong những năm gần đây đều có dấu ấn của sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác dân vận. Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ tăng cường công tác dân vận hơn nữa để nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu.

 • Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình - Những kinh nghiệm bước đầu

  TCCSĐT - Để góp phần nhận thức và vận dụng quan điểm của Đại hội XII của Đảng về công tác tôn giáo, từ tổng kết thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Quảng Bình, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm bước đầu.

 • Tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao mức sống người có công với cách mạng

  TCCSĐT - Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. 69 năm qua, khởi đầu từ Sắc lệnh số 20/SL, ngày 16-02-1947, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ, hệ thống chính sách ưu đãi người có công từng bước được nghiên cứu, hoàn thiện và đi vào cuộc sống, cơ bản đã bao phủ được hết các đối tượng người có công với cách mạng.

 • Cảnh quan văn hóa tâm linh Yên Tử

  TCCSĐT - Trong những danh sơn nước Việt, Yên Tử được coi là nơi kết hợp hài hòa và hấp dẫn bởi hai mặt: cảnh đẹp kỳ thú của thiên nhiên và chiều sâu lịch sử, văn hóa, dân tộc. Non thiêng Yên Tử chính là bảo tàng văn hóa tâm linh, văn hóa cảnh quan, văn hóa sinh thái, thể hiện tư tưởng, tâm hồn, dấu ấn văn hóa độc đáo và hào hùng của dân tộc ta.

 • Tiếp tục phát huy hiệu quả từ Chương trình kết hợp quân - dân y

  TCCSĐT - Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình kết hợp quân - dân y đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y trong việc củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng biên giới và hải đảo - những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh; tạo nên mạng lưới khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội; xóa đói, giảm nghèo và làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng tiềm lực y tế quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

 • Bảo đảm quyền của phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) xác định phương hướng: Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ.

 • Huyện Tây Hòa: Phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh

  TCCSĐT - Hơn 10 năm thành lập chưa phải là dài nhưng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt được là nền tảng và động lực để cán bộ và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước để tiếp tục phấn đấu là huyện có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững.

 • Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Những kết quả, kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là tiền đề để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Việt Bắc: Cái nôi của truyền thống cách mạng

  TCCSĐT - Việt Bắc là tên gọi để chỉ một vùng của một số địa phương ở miền Bắc, gần biên giới giáp với Trung Quốc gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đây là quê hương cách mạng, là chiến khu, là nơi ghi dấu bao chiến công anh hùng của quân và dân ta như bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu đã mô tả.

 • Giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, trong thời gian tới, việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng có những thuận lợi to lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức, nguy cơ không nhỏ, trước hết là những nguy cơ, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

 • Thủ đô Hà Nội với những nỗ lực bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21-10-2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong 5 năm qua, Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều hành động, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

 • Hậu Giang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Hậu Giang là tỉnh thuần nông nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là việc làm có ý nghĩa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, nâng cao đời sống nông dân. Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả, nhưng không ít khó khăn, thách thức cần có những giải pháp phù hợp hơn nữa trong thời gian tới.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ môi trường là mục tiêu cho sự phát triển bền vững

  TCCSĐT - Nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Tuy nhiên, tình hình thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang gia tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường nơi đây. Vì vậy, để phát triển theo hướng bền vững, địa phương này xem bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản.

 • Nhà ở cho công nhân ở tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp

  TCCSĐT - Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Bình Dương thành lập nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư, phát triển kinh tế. Hiện nay, một số khu công nghiệp đã hoàn thiện, bước đầu giải quyết việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, tỉnh gặp không ít khó khăn, nổi bật là vấn đề nhà ở cho công nhân.

 • Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Ngày 30-5, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hành Công Thương Việt Nam (VietinBank).

1 2 3 4 5 6 7 8

Tiêu điểm

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị biểu dương người có công

Sáng 26-7, Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đã diễn ra trang trọng với sự có mặt của 700 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công tiêu biểu đại diện hơn chín triệu người có công trên khắp mọi miền đất nước.

Video