Thứ Tư, 19/6/2019
 • Vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

  TCCS - Đổi mới thể chế văn hóa gắn liền với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã mở ra một thời kỳ mới đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Hiện nay, phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản của xây dựng văn hóa để đạt mục tiêu văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước.

 • Mô hình gắn kết giữa trường Đại học với doanh nghiệp trong đào tạo đại học ở nước ta

  TCCS - Mô hình gắn kết giữa trường đại học với doanh nghiệp là sự kết nối quan hệ cung - cầu lao động đang diễn ra trên thị trường lao động để khắc phục một nghịch lý đang tồn tại giữa giáo dục đại học và nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp, đó là sinh viên ra trường không tìm được việc làm, trong khi đó các doanh nghiệp lại không tuyển được lao động sau khi được đào tạo đại học, đáp ứng nhu cầu của sản xuất. Việc trường đại học và doanh nghiệp gắn kết với nhau trong đào tạo theo một mô hình thích hợp là nhu cầu tất yếu và cấp thiết hiện nay cũng như trong tương lai.

 • Lễ hội cộng đồng Tây Nguyên

  TCCSĐT - Xuất phát từ tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, hoạt động lễ hội đối với các tộc người thiểu số Tây Nguyên (bao gồm toàn bộ các nhóm ngôn ngữ Nam Á và Nam Đảo ở dải đất miền Trung) có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống cộng đồng và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

 • Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên khu vực Tây Nguyên

  TCCSĐT - Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Để đạt được mục tiêu giáo dục, hoạt động này cần có những giải pháp tích cực và phù hợp.

 • Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

  TCCSĐT - Dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa. Cũng như nhiều nước trên thế giới, xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam là tất yếu. Vấn đề đặt ra là cần có sự can thiệp chính sách từ sớm để chăm sóc và phát huy tốt vai trò người cao tuổi, duy trì cơ cấu dân số hợp lý, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm ở Việt Nam

  TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ tác động đến việc làm và toàn bộ đời sống tại nhiều quốc gia, trên 3 phương diện công nghệ cơ bản: trí tuệ nhân tạo (AI), internet kết nối vạn vật (internet of Things - IoT) và Dữ liệu lớn (Big Data). Trong đó, Dữ liệu lớn được xem là là yếu tố cốt lõi để sử dụng và phát triển internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo.

 • Xu hướng, thách thức đối với việc làm dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0

  TCCSĐT - Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự xuất hiện của rô bốt có trí tuệ nhân tạo được dự báo đến khoảng năm 2035 sẽ có trí thông minh ngang một người bình thường. Vấn đề đặt ra ở đây là con người sẽ phải đối diện như thế nào với thách thức việc làm khi người máy đang dần có thể thay thế?

 • Mấy khía cạnh lý luận về dân vận, công tác dân vận

  TCCSĐT - Công tác dân vận là một công tác cơ bản của Đảng, nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trước yêu cầu đổi mới, nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận cần tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Chinh phục Sơn Đoòng

  TCCSĐT - Sơn Đoòng đã quá nổi tiếng, cả trên phạm vi toàn cầu, chứ riêng gì Việt Nam. Nhiều người đã xem ảnh, video, phim tài liệu,… về danh thắng này, nhưng ít người được khám phá hang động tuyệt đẹp tầm cỡ thế giới này. Càng tuyệt vời hơn, khi chuyến đi bổ ích, kỳ thú, đáng mơ ước của bao người ấy lại là giải thưởng cho người chiến thắng trong cuộc thi tìm hiểu “Quảng Bình - Vương quốc hang động thế giới”…

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn.

  TCCSĐT - Cấp xã là cấp cuối cùng của hệ thống chính trị ở nước ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã để đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống chính trị ở nhiều xã vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông thật sự có năng lực trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của giáo viên. Người nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Chính vì vậy, để luôn làm tốt vai trò của mình đội ngũ giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực và đạo đức.

 • Đầu năm học mới, nói chuyện cơ sở hạ tầng trường học

  TCCSĐT - Sĩ số học sinh gồm 68, 69 em một lớp, học chính khóa mà cứ ngỡ như diễn ra đâu đó trong một phòng ăn tập thể hay buổi sinh hoạt ngoại khóa ở phòng hội trường. Thiếu cơ sở vật chất đang là vấn đề trăn trở của nhiều trường học ở nhiều địa phương cùng với tâm trạng bất an của phụ huynh, học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.

 • Tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc triển khai quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên tác dụng lan tỏa, đồng bộ trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực học sinh.

 • Quy định mới về tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống

  Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

 • Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân các khu công nghiệp

  TCCS - Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật lớn của cả nước. Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, số lượng công nhân lao động sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố tăng nhanh chóng. Đặc biệt, có gần 300.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, công nghiệp. Theo đó, yêu cầu về xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục định hướng về văn hóa, thẩm mỹ và các hoạt động để công nhân lao động giao lưu, giải trí, thụ hưởng văn hóa sau giờ làm việc là vấn đề được lãnh đạo Thành phố, trực tiếp là các tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video