Thứ Tư, 19/12/2018
 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn.

  TCCSĐT - Cấp xã là cấp cuối cùng của hệ thống chính trị ở nước ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã để đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống chính trị ở nhiều xã vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông thật sự có năng lực trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của giáo viên. Người nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Chính vì vậy, để luôn làm tốt vai trò của mình đội ngũ giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực và đạo đức.

 • Đầu năm học mới, nói chuyện cơ sở hạ tầng trường học

  TCCSĐT - Sĩ số học sinh gồm 68, 69 em một lớp, học chính khóa mà cứ ngỡ như diễn ra đâu đó trong một phòng ăn tập thể hay buổi sinh hoạt ngoại khóa ở phòng hội trường. Thiếu cơ sở vật chất đang là vấn đề trăn trở của nhiều trường học ở nhiều địa phương cùng với tâm trạng bất an của phụ huynh, học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.

 • Tích hợp nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc triển khai quá trình dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên tác dụng lan tỏa, đồng bộ trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về phẩm chất và năng lực học sinh.

 • Quy định mới về tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống

  Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

 • Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân các khu công nghiệp

  TCCS - Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật lớn của cả nước. Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, số lượng công nhân lao động sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố tăng nhanh chóng. Đặc biệt, có gần 300.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, công nghiệp. Theo đó, yêu cầu về xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục định hướng về văn hóa, thẩm mỹ và các hoạt động để công nhân lao động giao lưu, giải trí, thụ hưởng văn hóa sau giờ làm việc là vấn đề được lãnh đạo Thành phố, trực tiếp là các tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm.

 • Khai giảng năm học mới trên cả nước vào sáng 05-9

  Để Lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 05-9 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành, địa phương và cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước đang khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cuối cùng, trong đó, ưu tiên là rà soát điều kiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị giảng dạy, học tập, đội ngũ giáo viên và cung cấp sách giáo khoa.

 • Gia Lai nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  TCCSĐT - Chính sách bảo hiểm y tế dành cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân khi ốm đau; đồng thời giúp loại bỏ những tư tưởng hủ tục, lạc hậu khi có người thân đau yếu là tìm đến các thầy lang để cúng trừ tà, trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan. Trong thời gian qua, các chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai tích cực nhằm chăm lo tốt nhất sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

 • Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  TCCS - Việc nêu cao những tấm gương đạo đức cao đẹp trong lịch sử để mọi người noi theo là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của quá trình kế thừa và đổi mới hệ giá trị truyền thống dân tộc, trong đó tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức trong sáng tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh ở tầm cao hệ giá trị truyền thống dân tộc và nhân loại, là tấm gương tiêu biểu nhất của tâm hồn, trí tuệ, đạo đức Việt Nam mà các thế hệ hiện nay và mai sau học tập và làm theo.

 • Vì một không gian an toàn và thân thiện cho thanh niên

  Ngày 10-8, tại Hà Nội, Bộ Nội Vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm thanh niên về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) và Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Vì một không gian an toàn và thân thiện cho thanh niên”.

 • Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành: Chặng đường 10 năm hình thành và phát triển

  TCCSĐT - 10 năm đã trôi qua kể từ khi vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc chọn Thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định) để thực hiện giấc mơ táo bạo của mình, đến nay, nơi đây đã trở thành đô thị khoa học mà hạt nhân là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành - ICISE; địa chỉ khoa học danh giá của Việt Nam và châu Á.

 • Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các hoạt động gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và vấn đề pháp lý đặt ra

  TCCSĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột phá công nghệ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và đặc biệt là trong bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Luật Khoa học công nghệ năm 2005 và Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, các nhà lập pháp cũng chưa có hình dung đầy đủ những tác động tích cực cũng như tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kiểm soát ô nhiễm môi trường. Do vậy, việc phân tích làm sáng tỏ tác động của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư đến bảo vệ môi trường và đưa ra những gợi mở điều chỉnh pháp luật liên quan đến vấn đề này là thực sự cần thiết.

 • Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập

  TCCSĐT - Trong công tác phòng tránh lũ lụt, một trong những vấn đề quan trọng là an toàn cho các hồ đập nhằm bảo vệ sản xuất, tính mạng, tài sản của nhân dân và bảo vệ tài sản Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý công trình thủy lợi của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hồ đập.

 • Ứng dụng tri thức địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Yên Bái(*)

  TCCSĐT - Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai. Vấn đề biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu, như năng lượng, nước, lương thực, xã hội, việc làm, chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, thương mại. Đây là vấn đề đặt ra đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

 • Lan tỏa cách làm nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

  TCCSĐT - Vừa qua, người dân các miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh vui mừng chào đón hơn 400 đại biểu từ các tỉnh, thành trên khắp cả nước về thăm quan, chứng kiến thành quả xây dựng nông thôn mới với những miền quê trù phú, ấm no, hạnh phúc. Hội nghị không chỉ giúp các địa phương trong cả nước hiểu thêm về cách thực hiện tiêu chí số 20 của Hà Tĩnh mà còn là tiền đề quan trọng để Trung ương xem xét xây dựng khung chính sách trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đại hội Hội Nông dân

Sáng 12-12, Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trong cả nước.

Video