Thứ Năm, 25/4/2019
 • Vấn đề y đức với việc chăm sóc sức khỏe trong điều kiện hiện nay

  TCCSĐT - Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người là một hoạt động hết sức đặc biệt của xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường, nghề y sẽ được xã hội định danh như thế nào. Là một nghề kiến sống hay là một nghề phục vụ xã hội. Một vấn đề nổi lên trong những thảo luận này đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp - vấn đề y đức. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường từ một xã hội bao cấp - mà ở đó người thầy thuốc là người phục vụ vô điều kiện trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

  TCCSĐT - Trong những năm qua, giáo dục Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có giáo dục phổ thông.

 • Bảo đảm chăm sóc y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  TCCSĐT - Trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những chính sách hỗ trợ cụ thể như tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miễn giảm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh thông qua các hình thức như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ khác.

 • Ngành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

  TCCSĐT - Y tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và sự hài lòng của người bệnh.

 • Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chương trình công tác, phong trào thiết thực vì sự phát triển toàn diện của đoàn viên, thanh niên; nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội.

 • Hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI

  Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

 • Giáo dục đại học, cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và vài khuyến nghị từ góc nhìn thực tiễn

  TCCSĐT - Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”, công tác giáo dục - đào tạo bậc đại học, cao đẳng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực về qui mô trường lớp, số lượng người học, chất lượng lao động qua đào tạo,… Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tiễn, lĩnh vực này cũng đang bộc lộ nhiều bất cập, lộ diện những “mảng tối” cần được định hướng lại và can thiệp bằng những chính sách, giải pháp phù hợp trong tình hình mới.

 • Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới là xây dựng môi trường văn hóa và “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

 • Trà Vinh cần làm gì để phát triển du lịch văn hóa

  TCCSĐT - Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cộng đồng dân cư tỉnh Trà Vinh được hình thành và phát triển trong lịch sử bằng sự hòa hợp, sống gần gũi bên nhau của các tộc người Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… Quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc tỉnh Trà Vinh gắn liền với các đặc điểm sinh sống, lao động, văn hóa chùa chiền và tôn giáo. Từ đó, tạo nên những phong tục tập quán rất phong phú và đa dạng của người dân Trà Vinh. Đó là những tài nguyên quan trọng để tỉnh Trà Vinh phát triển du lịch văn hóa.

 • Tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

  TCCSĐT - Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định mục tiêu hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%.

 • Bảo hiểm y tế góp phần hỗ trợ khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số

  TCCSĐT - Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với những chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, có 17 trường hợp được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí, trong đó có đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

 • Dân chủ trong trường học: Chuyện cũ nhưng luôn “nóng”

  TCCSĐT - Không còn là vấn đề mới, nhưng cũng không bao giờ cũ khi tính dân chủ trong trường học trên văn bản, nghị quyết xa vời với thực tiễn.

 • Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

  Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2017), sáng 18-11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương 168 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước năm 2017. Các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, tri ân, vinh danh các thầy cô giáo một các trang trọng, thiết thực.

 • Kháng kháng sinh và sự vào cuộc của Bộ Y tế

  TCCSĐT - Kháng sinh ngày nay đã trở thành một loại thuốc được sử dụng rộng rãi tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh gây ra hiện tượng kháng thuốc cùng nhiều tác hại khác. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc, đồng thời tăng cường nhận thức cho nhân dân trong việc mua và sử dụng thuốc kháng sinh.

 • Dân số và phát triển: Thách thức mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam

  TCCSĐT - Bước sang thế kỷ XXI, dân số nước ta đã xuất hiện những đặc điểm và xu hướng mới, khác biệt lớn so với thời điểm hoạch định chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình từ năm 1961. Những đặc điểm và xu hướng này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Séc

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tới theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hai nước đã ra Tuyên bố chung. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:

Video