Thứ Sáu, 18/8/2017
 • Tuổi trẻ Agribank “về nguồn”, tự tin tiếp bước

  TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2017), đoàn viên thanh niên Agribank đã có hành trình về nguồn ý nghĩa, nhiều hoạt động thiết thực tri ân các Thương binh, Liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với đất nước, thăm các di tích lịch sử tại Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tự tin tiếp bước, phấn đấu, cống hiến vì Tổ quốc Việt Nam mạnh giàu và tươi đẹp.

 • Du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017

  Trong 6 tháng đầu năm 2017, du lịch Việt Nam đã đón 6,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016. Với mức tăng trưởng 30% như 6 tháng đầu năm 2017, nếu không có các yếu tố bất thường tác động, du lịch Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu từ 12,5- 13 triệu lượt khách quốc tế cho cả năm 2017.

 • Các lĩnh vực xã hội duy trì và phát triển ổn định trong 6 tháng đầu năm 2017

  Kinh tế tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm là điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì và phát triển các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, giải quyết việc làm, thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

 • Đóng góp của người cao tuổi cho gia đình và xã hội

  TCCSĐT - Lớp người cao tuổi ở nước ta ngày nay là những nhân chứng lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc ngoại xâm đầy khó khăn, gian khổ, nhưng vinh quang, vẻ vang. Nhiều người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Ngày nay đóng góp của người cao tuổi cho gia đình và xã hội vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.

 • Báo chí cách mạng Việt Nam: Cội nguồn, đặc trưng, trọng trách

  TCCSĐT - Báo chí là bộ phận cấu thành của văn hóa, mỗi bài báo là một sản phẩm văn hóa, chứa đựng các giá trị và truyền bá các giá trị văn hóa để góp phần xây dựng nền văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện. Cho nên một nhà báo phải có nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người. Từ tất cả những đặc trưng, tính chất trên đòi hỏi những người làm báo chí cách mạng phải có tâm sáng, lòng trong, bút sắc.

 • Thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng

  Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2017), chính quyền các cấp từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, cải tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ,… nhằm thiết thực tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta

  TCCSĐT - Trong quá trình phát triển, nhất là xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn là đồng bào các dân tộc thiểu số.

 • Xúc tiến, quảng bá du lịch các địa phương

  Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn”, Tuần lễ văn hóa - du lịch đảo Cái Chiên chào hè 2017, ngành du lịch Đà Nẵng chú trọng nâng cao chất lượng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, là các hoạt động của các địa phương trong thời gian qua nhằm thiết thực xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch.

 • Đổi mới tổ chức, quản lý hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế công lập

  TCCSĐT - Hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được hình thành, phát triển cùng với quá trình phát triển chung của đất nước. Đến nay, đã hình thành một hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế công lập bao phủ theo các tuyến, các địa bàn, kể cả địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước yêu cầu cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, cần đổi mới tổ chức, quản lý hệ thống các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

 • Những thay đổi về chính sách bảo hiểm từ tháng 6-2017

  Từ tháng 6-2017, một số chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ có sự điều chỉnh, đó là mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tính lương hưu cho quân nhân, công an, cơ yếu; việc thanh toán vật tư y tế cho người có bảo hiểm y tế và điều chỉnh chi phí khám chữa bệnh người không có bảo hiểm y tế.

 • Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ em

  TCCSĐT - Trẻ em là tương lai của đất nước, là đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục. Chăm sóc và giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình. Công tác này đòi hỏi sự chung tay, phối hợp của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

 • Bảo mật thông tin kho dữ liệu 24 triệu hộ dân tham gia bảo hiểm y tế

  Vừa qua Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về 24 triệu hộ dân trong cả nước và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do đơn vị này thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

 • Tôn vinh công nhân, người lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân 2017

  Nhân Tháng công nhân 2017, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức Đoàn thanh niên đã tổ chức hoạt động tôn vinh công nhân, người lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 • Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế Việt Nam

  TCCSĐT - Trong hơn 30 năm đổi mới, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa; nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo. Việc xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng hơn. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

 • Tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo

  Mục tiêu của đổi mới cơ chế quản lý và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp là để hệ thống tinh gọn, ít đầu mối hơn nhưng hoạt động với chất lượng cao hơn, thúc đẩy xã hội hóa các dịch vụ công lập. Còn đổi mới cơ chế tài chính là thay đổi phương thức cấp phát ngân sách, tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động.

1 2 3 4 5 6 7 8

Tiêu điểm

Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 90 -QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Video