Chủ Nhật, 18/8/2019
 • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo đối với đồng bào các tỉnh Tây Nguyên

  TCCSĐT - Thực hiện Chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với Tỉnh ủy các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, những năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh trên thực hiện tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân 3 tỉnh Tây Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nước ta trong điều kiện mới

  TCCSĐT - Với khoảng 70% số dân sống và sản xuất ở khu vực nông thôn, vấn đề quản lý phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nước ta đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

 • Gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm

  TCCSĐT - Tính đến tháng 12-2018, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ở đều khắp cả nước cả nước với 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, một mặt, tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho những người có nguyện vọng và nhu cầu học nghề, mặt khác, cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế.

 • 5 đột phá quan trọng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

  Thực hiện Tổng điều tra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được thiết kế với 5 đổi mới quan trọng mang tính đột phá.

 • Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra

  TCCS - Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 31-7-1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135). Sự ra đời của Chương trình 135 đã thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ở trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

  Tư tưởng về giáo dục là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xây dựng trên cơ sở, nguyên tắc về lý luận giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng giáo dục của của Người đã trở thành nền tảng tư tưởng của nền giáo dục mới cách mạng Việt Nam.

 • Chuyển giao công nghệ trong điều kiện hiện nay ở nước ta

  Trong thời đại ngày nay, quan hệ kinh tế giữa các nước là vấn đề cần thiết và tất yếu trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của từng nước nói riêng. Một trong vấn đề quan trọng của quan hệ kinh tế giữa các nước ngày nay đặc biệt giữa các nước tiên tiến, các nước đang phát triển với các nước nông nghiệp lạc hậu là vấn đề chuyển giao công nghệ (CGCN).

 • Giáo dục vùng dân tộc thiểu số chuyển mình

  TCCSĐT - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, giáo dục dân tộc thiểu số có những bước phát triển đáng kể.

 • Tác động của văn hóa đến hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nếu không chú ý đến yếu tố văn hóa sẽ có thể dẫn đến những sai lệch, hiểu lầm hoặc gây những hậu quả khôn lường, như làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc, ảnh hưởng đến đại đoàn kết toàn dân,… Trong bối cảnh hội nhập, văn hóa có tác động ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng đến hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nước ta, đòi hỏi cần có sự nhìn nhận, đánh giá ngày càng nghiêm túc, cẩn trọng.

 • Vai trò của Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có tác động to lớn đến sự phát triển trong mọi lĩnh vực, trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra cú huých trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nhưng điều đó cần có sự tác động và vai trò của Nhà nước trong phát triển nền kinh tế theo xu thế kinh tế tri thức.

 • Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội

  Nhìn chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Để công tác quản lý lễ hội tiếp tục đi vào nề nếp, chấn chỉnh những hạn chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định pháp luật và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống.

 • Tỉnh An Giang xây dựng chuỗi liên kết từ giảm tình trạng bỏ học đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm

  TCCS - Những năm gần đây, tỉnh An Giang quyết liệt thực hiện chủ trương xây dựng có hiệu quả chuỗi liên kết từ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tỉnh xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

 • Tác động của in-tơ-nét đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống thanh niên hiện nay

  TCCSĐT - Ngày nay, in-tơ-nét ngày càng có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con người trên toàn thế giới, nhất là giới trẻ. Cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực thì in-tơ-nét cũng tạo ra không ít tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý, lối sống của thanh niên, đặt ra nhiều thách thức đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước.

 • Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra

  TCCS - Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược). Tiếp đó, ngày 04-12-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 57 đề án, chương trình được giao cho 14 bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện.

 • Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp

  TCCSĐT - Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giáo dục đại học công lập là phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, để phát huy cơ chế này một cách có hiệu quả cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video