Thứ Năm, 24/1/2019
Phát huy kết quả năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 2018
20/4/2018 21:8' Gửi bài này In bài này
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Nguồn: vietnamplus.vn

1- Từ Đại hội XII của Đảng đến nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hằng năm và 5 năm 2016 - 2020 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Nhìn lại tổng thể năm 2017, chúng ta rất vui mừng trước tình hình kinh tế - xã hội đất nước chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; đạt và vượt cả 13/13 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp đều đạt kỷ lục. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 4 lần, đạt gần 425 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt 51,5 tỷ USD; thị trường chứng khoán vượt 980 điểm, cao nhất trong 10 năm qua. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi và phát triển tốt, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ, du lịch thu hút gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1%. Khu vực nông nghiệp mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, nhưng vẫn tăng 2,9%, kim ngạch xuất khẩu trên 36 tỷ USD. Với mức tăng trưởng GDP đạt 6,81%, cao nhất kể từ năm 2007, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và toàn cầu. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét; xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta tăng 14 bậc, từ thứ 82 lên thứ 68/190; năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc, từ thứ 60 lên thứ 55/137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng mức đánh giá triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”. Nhiều tập đoàn lớn trong Top 500 toàn cầu đã chọn Việt Nam để đầu tư phát triển thành trung tâm sản xuất khu vực và kết nối trong chuỗi giá trị toàn cầu. Quyết tâm đổi mới của Việt Nam và những kết quả quan trọng đạt được đã tạo không khí phấn khởi trong đầu tư kinh doanh và toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, chúng ta làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai quyết liệt hơn và đạt nhiều kết quả rõ nét; một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng được điều tra, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng ta đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao và Năm APEC 2017, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, hình thành 26 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; có quan hệ kinh tế với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật còn nhiều bất cập. Chính phủ chỉ đạo quyết liệt nhưng chuyển biến ở nhiều ngành, nhiều cấp còn chậm và còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa đáp ứng yêu cầu. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn chậm; đầu tư công còn dàn trải, kém hiệu quả, giải ngân chậm; quản lý, sử dụng tài sản, chi tiêu công còn lãng phí; cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN) và đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều khó khăn. Trình độ khoa học công nghệ nhìn chung còn thấp; chưa có nhiều sản phẩm, ngành hàng có năng lực cạnh tranh cao, thương hiệu có uy tín khu vực và quốc tế. Kinh tế tư nhân mặc dù tăng nhanh về số lượng, nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động còn chưa cao, gắn kết với khu vực đầu tư nước ngoài còn yếu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn nhiều bức xúc, nhất là mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, việc làm cho thanh niên, sinh viên mới ra trường... Tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp; việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng chưa hiệu quả; còn nhiều tin xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ, độc hại ảnh hưởng đến tư tưởng và dư luận xã hội.

Tình trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng còn xảy ra ở nhiều nơi; thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị chiếm đoạt còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu. Một số bộ, ngành, địa phương còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; còn để xảy ra những “điểm nóng” gây mất trật tự an toàn xã hội. Tổ chức bộ máy của nhiều cơ quan cồng kềnh, chưa tinh gọn, hoạt động kém hiệu quả. Năng lực trình độ, chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu. Nhiều công chức chưa làm hết trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; có trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

2- Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề thì những kết quả đạt được của năm 2017 dưới sự lãnh đạo của Đảng là minh chứng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Chúng ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, nhất trí, dân chủ, đổi mới sáng tạo, giải quyết kịp thời, phù hợp, sát thực tế những vấn đề thực tiễn đặt ra, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Trung ương Đảng đã kịp thời ban hành các nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết này vào cuộc sống đã góp phần quan trọng từng bước tháo gỡ những nút thắt của tăng trưởng, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực của đời sống - xã hội.

Chính phủ, các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, Chính phủ đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo điều hành; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; kiên định mục tiêu đề ra, xây dựng kịch bản tăng trưởng các quý theo từng ngành, từng lĩnh vực và quyết liệt tổ chức thực hiện; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn; tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; có biện pháp cấp bách và lâu dài thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long; chủ động phòng, chống, khắc phục thiệt hại sau bão lũ; xử lý các dự án kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát lớn và chỉ đạo các địa phương khắc phục tình trạng phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép; tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò của Tổ công tác đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với các bộ, ngành, địa phương; theo dõi sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; chấn chỉnh tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm việc, sử dụng xe công, cấp biển xanh cho xe của doanh nghiệp, xử lý xe doanh nghiệp biếu tặng..., bảo đảm công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong nhân dân.

Qua thực tiễn phát triển đất nước trên các mặt trong năm 2017, chúng ta rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Điều đặc biệt quan trọng là phải có quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự quyết liệt và kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đổi mới trong hoạt động của Chính phủ, xác định đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm, như tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp... Đồng thời, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

3- Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo, nhưng căng thẳng địa - chính trị, khủng bố, xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chủ nghĩa bảo hộ vẫn gia tăng ở một số quốc gia, khu vực. Liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, nhưng vẫn còn những trở ngại, khác biệt. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, nhưng cũng là một trong những trọng điểm cạnh tranh địa chiến lược gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống với những biểu hiện mới tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề phải ứng phó đối với các quốc gia. Khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ dưới làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, tác động ngày càng sâu sắc, đa chiều đối với tất cả các nước, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng cũng đặt ra những thách thức và nhiều vấn đề phải xử lý về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ở trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới, xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017 cùng với tình hình chính trị - xã hội ổn định, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét; nợ xấu cao, nợ công sát trần cho phép, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ ngày càng hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh là rất lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Chính phủ đã ban hành và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01-01-2018, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; giảm thiểu những nội dung liên quan đến nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp; đồng thời chú trọng công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện. Trong đó, chú trọng một số định hướng lớn mang tính xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đối với các cấp, các ngành:

Một là, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, nhất là về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thực tiễn cho thấy, nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Hai là, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý giá cả, thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư kinh doanh; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện. Phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các đột phá chiến lược. Tập trung ưu tiên xây dựng, thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Xác định rõ vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường, phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Phát triển các yếu tố thị trường và các loại thị trường, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu cấu trúc lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Coi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững. Chú trọng năng lực hấp thụ công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới, phát triển và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ.

Tập trung nguồn lực đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn ngoài nhà nước, bao gồm cả đầu tư nước ngoài để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, giao thông vận tải, đô thị, năng lượng, y tế, giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình hạ tầng giao thông huyết mạch, tạo sự kết nối và tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng, miền và toàn bộ nền kinh tế.

Bốn là, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp hỗ trợ gắn với liên kết chuỗi giá trị của các tập đoàn đa quốc gia; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, du lịch... Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, nâng cao hiệu quả điều phối liên kết vùng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế lớn.

Thực hiện quyết liệt cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN và nợ công theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; cơ cấu lại đầu tư công gắn với cơ cấu lại NSNN và bảo đảm an toàn, bền vững nợ công. Thu hút có chọn lọc các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN và thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch; tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp, dự án thua lỗ. Thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng chủ sở hữu nhà nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy xã hội hóa.

Tạo đột phá trong tư duy và hành động, xóa bỏ mọi định kiến, rào cản để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Khuyến khích các tập đoàn kinh tế tư nhân tham gia hiệu quả vào quá trình thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển vững mạnh, mang tầm khu vực, quốc tế; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có đủ khả năng cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành luật pháp, trách nhiệm với xã hội của các chủ doanh nghiệp.

Năm là, cùng với phát triển kinh tế, phải làm tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Các cấp, các ngành phải chủ động, tích cực vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các chính sách xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo tinh thần không để ai ở lại phía sau. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục và dạy nghề, tạo việc làm; ưu tiên bố trí NSNN và huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển vùng khó khăn, vùng bị thiên tai và đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số. Bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp; ngăn chặn suy thoái đạo đức, lối sống; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, phụ nữ. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật và công tác gia đình, trẻ em, thanh, thiếu niên, bình đẳng giới, phát triển thể dục, thể thao.

Sáu là, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Tập trung cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung ở nông thôn. Khắc phục hiệu quả tình trạng triều cường, nước biển dâng gây úng lụt ở một số thành phố lớn, nhiễm mặn ở các tỉnh ven biển, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xử lý triệt để tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, cát, đá, sỏi trái phép. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai. Thực hiện hiệu quả các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; lồng ghép mục tiêu bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Bảy là, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; các cấp, các ngành phải coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, đầu mối bên trong cơ quan hành chính; quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Yêu cầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, công khai các vi phạm, không có vùng cấm đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Phát triển, nhân rộng phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, trước hết trong hệ thống hành chính nhà nước. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tám là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tập trung phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Chủ động hơn nữa trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương; khai thác hiệu quả, tận dụng cơ hội các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, không để Việt Nam bị tụt hậu. Làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước.

Năm 2017 chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, toàn diện và bước vào năm 2018 với khí thế mới. Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, cần được tập trung triển khai với nỗ lực cao nhất, với những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hơn, để không chỉ cho năm 2018 mà còn tạo nền tảng tốt cho tăng trưởng nhanh hơn, phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo các nghị quyết của Đại hội XII của Đảng và của Quốc hội.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trên toàn quốc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chỉ đạo không được chủ quan, thỏa mãn, không say sưa với thành tích, thắng lợi, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, không tụt hậu, từng bước theo kịp những nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ vận hội mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nguyễn Xuân PhúcỦy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Video