Thứ Tư, 19/6/2019
Con tàu Việt Nam đã lướt sóng ra khơi
7/2/2007 15:10' Gửi bài này In bài này

Năm 2006, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn và toàn diện. Đó cũng là năm diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội X của Đảng thành công rực rỡ, tổ chức thành công Hội nghị APEC 14, trở thành thành viên thứ 150 của WTO và được tất cả các quốc gia châu Á thống nhất đề cử là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009. Chính những thành công quan trọng đó đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhân dịp Xuân mới Đinh Hợi - 2007, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN MINH TRIẾT, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn quan trọng này.

Tạp chí Cộng sản (TCCS): Kính thưa Chủ tịch, nhân dịp Xuân mới Đinh Hợi - 2007, xin Chủ tịch đánh giá về những thành tựu chủ yếu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong năm 2006!

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Năm 2006 đến với chúng ta với nhiều thuận lợi rất cơ bản, nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn như thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở nhiều vùng trong cả nước; dịch cúm gia cầm và nhiều dịch bệnh khác ở người, gia súc, cây trồng hoành hành; những biến động thất thường về giá cả, nhất là giá xăng dầu và những rào cản mới trong quan hệ thương mại quốc tế... Nhưng bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã khắc phục được những khó khăn, trở ngại, tiếp tục đưa kinh tế - xã hội của nước ta phát triển.

Do kịp thời nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năm 2006 là năm chúng ta đạt được nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi: nền kinh tế đất nước tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao (8,17%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt; đời sống các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại có bước phát triển nhanh...

Năm 2006 cũng là năm ghi được những dấu ấn sâu sắc trong tiến trình đổi mới. Đó là tiến hành Đại hội X của Đảng thành công rực rỡ, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước; tổ chức thành công Hội nghị APEC 14, kết quả của nó được bạn bè khen ngợi và đánh giá cao; trở thành thành viên thứ 150 của WTO, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

TCCS: Theo Chủ tịch, những sự kiện này tác động đến sự phát triển của đất nước ta như thế nào?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Những sự kiện này đang và sẽ tác động rất to lớn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nước ta.

Đại hội X của Đảng thành công biểu hiện ý chí thống nhất của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn.

Những văn kiện mà Đại hội X thông qua là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới thành công để chúng ta tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nước ta. Đại hội đã đề ra những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Hội nghị APEC 14 đã góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định rõ hơn những đánh giá của thế giới về một Việt Nam, kinh tế phát triển năng động, xã hội ổn định, là điểm hẹn đầu tư hấp dẫn, đang vững bước đi lên trên con đường hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn với kinh tế khu vực và thế giới. Thành công của Hội nghị APEC 14 và những hoạt động ngoại giao sôi động bên lề hội nghị, đặc biệt là những kết quả quan trọng của các chuyến thăm song phương của lãnh đạo các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Chi-lê và những hợp đồng, dự án lớn được ký trong dịp này đã tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đó là sự cổ vũ lớn lao đối với chúng ta trong tiến trình chủ động đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế.

Việc Việt Nam gia nhập WTO và trở thành thành viên thứ 150 của WTO là một thành công rất lớn của chúng ta. Điều này được ví như con tàu Việt Nam đã từ sông, từ biển nay lướt sóng trên đại dương bao la. Chúng ta đã có điều kiện, có thế và lực mới để giao lưu thương mại bình đẳng với cả thế giới. Gia nhập WTO, chúng ta có rất nhiều thời cơ và lợi thế để đẩy mạnh kinh tế phát triển đất nước, đồng thời, chúng ta cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Điều quan trọng là chúng ta phải nhậy bén và năng động kịp thời nắm bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội và biến cơ hội thành hiện thực cuộc sống để phát triển đất nước.

TCCS: Một số chuyên gia kinh tế và hãng thông tấn báo chí nước ngoài đánh giá Việt Nam là "một nền kinh tế năng động", "con rồng mới", "con hổ trẻ"?... Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về những đánh giá như thế?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Việt Nam luôn là hình ảnh đẹp trong con mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta không chỉ anh hùng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn anh hùng trong xây dựng và phát triển đất nước. Đúng là với chỉ 20 năm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hơn thế nữa, trong con mắt bạn bè, Việt Nam không chỉ là một quốc gia giàu truyền thống mà còn có nhiều tiềm năng, nguồn lực. Trong các tiềm năng, nguồn lực làm nên động lực mạnh mẽ của sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước ta, quan trọng hơn cả là nguồn lực con người. Với một cơ cấu dân số trẻ, với một nguồn nhân lực dồi dào, năng động và có chất lượng, Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới nhiều hứa hẹn.

Với những thành tích chúng ta đã đạt được, những tiềm năng to lớn và với những cơ hội mới nên bạn bè quốc tế đã cổ vũ chúng ta là "con rồng mới", "con hổ trẻ"... Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan thỏa mãn, phải luôn nghiêm khắc, nhìn nhận cho đúng những yếu kém và khuyết điểm. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ cả hai mặt thuận lợi - khó khăn, thời cơ - thách thức, và phải tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa.

TCCS: Xin Chủ tịch cho biết, những cơ hội và thách thức cơ bản đối với sự phát triển đất nước trong năm 2007 và những năm tiếp theo?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được qua 20 năm đổi mới, những thắng lợi quan trọng của năm 2006 vừa qua, đó là những điều kiện, cơ hội rất lớn cho năm 2007 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đó là những yếu kém trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội; nạn tham nhũng, lãng phí đang là nỗi bức xúc của nhân dân; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; khoa học công nghệ còn yếu kém... Nhiệm vụ của năm 2007 và những năm tiếp theo là phải sớm khắc phục cho được các yếu kém nói trên, bảo đảm cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh nông nghiệp, nông thôn, gắn với y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Đó chính là những đòi hỏi, những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Khi mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, chúng ta còn phải đối diện với nhiều thách thức mới: Cạnh tranh sẽ mạnh mẽ, quyết liệt hơn; các hiện tượng phá sản, thất nghiệp và phân hóa giàu nghèo sẽ diễn biến phức tạp hơn; những vấn đề môi trường, an ninh quốc gia, truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, lối sống sẽ đứng trước những thử thách gay gắt. Đây là những vấn đề mới nảy sinh chúng ta cần hết sức quan tâm và có những giải pháp kịp thời, phù hợp.

TCCS: Xin Chủ tịch cho biết, chúng ta cần làm gì để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ của nước ta năm 2007 và những năm sắp tới?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Bước vào năm 2007, chúng ta thực sự phấn khởi và tự hào trước những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của đất nước ta trong năm nay và những năm tiếp theo, chúng ta cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Phải huy động mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mọi tiềm năng, khai thác mọi nguồn lực để thực hiện thành công những mục tiêu kinh tế - xã hội cơ bản mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra.

Trước mắt, sau khi gia nhập WTO, chúng ta cần tập trung vào thực hiện một số mục tiêu chủ yếu sau: Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các cam kết. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính làm cho môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, hấp dẫn. Sắp xếp lại cơ quan quản lý nhà nước theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đổi mới và tích cực phát triển nguồn nhân lực. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ tầng. Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đầu tư và tạo ra bước phát triển đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, phát triển các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và có cơ hội mở rộng thị trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Dĩ nhiên, để thực hiện thắng lợi các chủ trương này cần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, giữ vững chủ quyền quốc gia và định hướng xã hội chủ nghĩa.

TCCS: Thưa Chủ tịch, chúng ta vừa kết thúc năm 2006 với những thành công hết sức to lớn, nhân Xuân mới Đinh Hợi - 2007, xin Chủ tịch cho biết thông điệp của Chủ tịch đối với toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè trên khắp thế giới?

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết: Những thành tựu to lớn và rất đáng tự hào mà chúng ta đã đạt được trong năm 2006 và 20 năm đổi mới vừa qua là kết quả của cả một quá trình phấn đấu đầy nỗ lực, bền bỉ và sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân tộc ta. Năm 2007, con tàu Việt Nam đã lướt sóng ra khơi, dù có sóng to, gió lớn chúng ta vẫn quyết tâm đi tới, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việt Nam mong muốn hòa bình ở đất nước mình, ở khu vực và thế giới. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo vệ hòa bình và phát triển đất nước - Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, hợp tác cùng phát triển.

TCCS: Xin chân thành cảm ơn Chủ tịch !

Nhân Xuân mới Đinh Hợi - 2007, toàn thể cán bộ, phóng viên của Tạp chí Cộng sản kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe !

Nguyễn Minh Triết

Video