Thứ Sáu, 21/6/2019
Thiết thực hợp tác trong việc tuyên truyền, nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn
30/3/2019 10:27' Gửi bài này In bài này

Tham dự Lễ ký kết, về phía Tạp chí Cộng sản có PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập; về phía Học viện Khoa học Quân sự có Đại tá, PGS, TS. Ma Đức Khải, Phó Chính ủy Học viện, Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Quang Hải, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng và ban chuyên môn Tạp chí Cộng sản, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng của Học viện.

 
 Thiếu tướng, GS, TS. Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự và PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS, TS. Đặng Trí Dũng khái quát về sự hình thành và phát triển của Học viện Khoa học Quân sự. Tiền thân là Phòng Nghiên cứu và Huấn luyện, Học viện được thành lập ngày 27-5-1947, là cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành thuộc hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, do Bộ Quốc phòng lãnh đạo và quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ.

Học viện Khoa học Quân sự là trung tâm đầu ngành chất lượng cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự, ngôn ngữ và quan hệ quốc tế của Quân đội và cả nước; thực hiện đào tạo đại học và sau đại học các ngành Khoa học Quân sự, Trinh sát kỹ thuật, Ngôn ngữ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Quan hệ quốc tế và Việt Nam học. Bên cạnh đó, Học viện còn đào tạo thực hành tiếng Việt cho học viên quân sự đến từ 26 nước trên thế giới.

Thiếu tướng, GS, TS. Đặng Trí Dũng nhấn mạnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của hai cơ quan, thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nhất, mở rộng liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của Học viện thông qua việc dự các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, nghiên cứu đề tài khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Thông qua hợp tác hai bên giúp đỡ nhau đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ báo chí cho cán bộ theo khả năng của hai bên. Và đây sẽ là tiền đề để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa và là cầu nối để cán bộ hai bên có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, công tác…

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi đến thăm, tìm hiểu về hoạt động của Học viện, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn giới thiệu những nét cơ bản nhât về Tạp chí Cộng sản, bộ ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Tạp chí Cộng sản ra đời từ ngày 05-8-1930, do Bác Hồ là người chủ bút đầu tiên. Là cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản có nhiệm vụ tuyên truyền, nghiên cứu các vấn đề lý luận chính trị, thể hiện trên các loại hình ấn phẩm báo in, báo điện tử, cả bằng tiếng Việt và các tiếng nước ngoài. Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn mong rằng, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện tích cực tham gia viết bài cho các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, đặc biệt ở những lĩnh vực, cho các chuyên mục mà Học viện có thế mạnh như đấu tranh tư tưởng, lý luận, khoa học quân sự, các vấn đề quốc tế, đánh giá, phân tích xu hướng vận động của các vấn đề quốc tế, khu vực,… Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn mà Tạp chí thường xuyên thực hiện như đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm cũng rất cần sự tham gia, phối hợp, cộng tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Học viện.

 
 Lãnh đạo hai cơ quan trao đổi quà lưu niệm.

Nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác là việc cần thiết cho sự phát triển của cả hai đơn vị; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn bày tỏ cảm ơn Ban Giám đốc Học viện đã đồng hành, quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy sự hợp tác giữa hai đơn vị. Đồng chí mong muốn, dựa trên thỏa thuận hợp tác được ký tại buổi lễ, các điều khoản chi tiết sẽ sớm được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Học viện Khoa học Quân sự và Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cam kết hợp tác, trao đổi, giúp đỡ nhau theo khả năng và điều kiện của mỗi bên trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ pháp luật và quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự hợp tác giữa hai bên được sẽ được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch và được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ở từng thời điểm. Hai bên bình đẳng về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ thực hiện các nội dung cam kết, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

 
 Cán bộ, giảng viên Học viện và cán bộ, biên tập viên Tạp chí chụp ảnh lưu niệm.

Để không ngừng nâng cao chất lượng phối hợp trong nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhà giáo của Học viện về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về ngoại ngữ cho cán bộ của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Học viện Khoa học Quân sự và Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn; giảng dạy, nghiên cứu khoa học; công tác tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Về phía Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

- Chủ động mời đại biểu cán bộ, giảng viên của Học viện tham dự các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm liên quan đến công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển những nhân tố mới, những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, rút ra những vấn đề lý luận trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên của Học viện được đăng các bài viết, công trình nghiên cứu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn trên các ấn phẩm của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì.

- Cung cấp thông tin về chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tuyên truyền về công tác đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc tế về quốc phòng của Học viện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Về phía Học viện Khoa học Quân sự

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và viết bài tuyên truyền về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các bài viết phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; viết bài tuyên truyền về công tác đào tạo ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng của Học viện để đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Phân công cán bộ, giảng viên tham dự các hội thảo, toạ đàm liên quan đến hoạt động lý luận, tổng kết thực tiễn.

- Chủ động mời lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tham dự một số buổi hội thảo, tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng do Học viện tổ chức; tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên tìm hiểu về công tác đối ngoại quốc phòng nằm trong chương trình thông tin, tuyên truyền của Học viện.

- Cử cán bộ, giảng viên tham gia (trực tiếp hoặc gián tiếp) đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ của Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ngoài ra, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa Hội phụ nữ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Học viện Khoa học Quân sự và Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thỏa thuận hợp tác đã mở ra các cơ hội mới để hai đơn vị phát huy thế mạnh của mình trong đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ và nghiệp vụ báo chí cho cán bộ theo khả năng của hai bên; đồng thời, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động cụ thể để các điều khoản của thỏa thuận hợp tác thực sự đi vào chiều sâu, có sự gắn kết chặt chẽ, bền vững./.

Thái Bình

Video