Thứ Sáu, 21/6/2019
Học tập Bác phải tự giác, thành thói quen trong sinh hoạt và công việc
26/3/2019 23:2' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, chuyên trách về Chỉ thị số 05 trên địa bàn các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Việc tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị số 05) ngày càng gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Điểm nổi rõ là, các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05. Trong đó, đáng chú ý là việc gắn Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết của Trung ương khóa XII.

Thực hiện Chỉ thị số 05 đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Cùng với đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương chọn khâu đột phá nhằm tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,… Có những tác động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 của 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam xếp trong nhóm khá, tốt và rất tốt, trong đó có 06 tỉnh, thành phố của khu vực phía Nam (Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ) nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc về năng lực cạnh tranh.

Tại Hội nghị, với hơn 10 ý kiến, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 ở địa phương mình, đơn cử như: Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 là cả một quá trình lâu dài. Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó đáng chú ý là việc nêu gương vai trò của người đứng đầu. Còn tại Thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn tổ chức đi thăm và động viên các mô hình hay, việc làm tốt.

Theo đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 05 được quan tâm đẩy mạnh với nhiều phương pháp phong phú, đặc biệt là việc biểu dương cách làm hay, mô hình hiệu quả, người tốt, việc tốt,… Nói về thực tiễn tại địa phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này đã tổ chức đồng bộ nhiều biện pháp, từ đó Chỉ thị số 05 đã góp phần rất rõ nét việc khắc phục những những tồn tại, hạn chế, nhất là những bức xúc trong dân, công tác cải cách hành chính; những “vùng cấm” được xử lý, tạo niềm tin trong nhân dân. Nói về việc chọn khâu đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng Ban giáo Tỉnh ủy Bình Phước chia sẻ: Việc lựa chọn đúng, trúng với thực tiễn địa phương và thực hiện nghiêm túc trong thực hiện Chỉ thị số 05 sẽ đạt hiệu quả. Trong lĩnh vực sáng tác, quảng bá, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho rằng, với sự chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo mở các chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan thông tin của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với mỗi đợt tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá, nhất là những tấm gương điển hình trong học tập Chỉ thị 05, bên cạnh đó nguồn ngân sách của tỉnh An Giang hỗ trợ 500 triệu trong các hoạt động của mỗi cuộc thi đã góp phần nâng cao các giải thưởng, thu hút được nhiều tác phẩm có chất lượng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện; kết quả làm theo gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đứng mức. Chất lượng kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, cùng với việc đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được đề cập tới trong Hội nghị. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Cần đề cao nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với đấu tranh chống các âm mưu thù địch bên ngoài, chủ động ngăn chặn sự suy thoái về chính trị đạo đức, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Đây là giao ban có tính chất bản lề chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp sắp tới, do đó công tác tuyên giáo cần làm tốt mọi công tác, nhất là công tác tư tưởng của Đảng, góp phần hoàn thành những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2019 là dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, để thể hiện lòng kính yêu vô hạn với Người, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm để Di chúc của Bác là kim chỉ nam cho hành động. Theo đó, ngành tuyên giáo các tỉnh, thành phía Nam cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sinh động, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục quán triệt học tập chủ đề của năm hiệu quả thiết thực, làm cho việc học tập Bác phải là tự giác, thường xuyên, thành thói quen trong sinh hoạt và công việc./.

Tin, ảnh: Lâm Quân

Video