Chủ Nhật, 18/8/2019
Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
5/1/2019 22:38' Gửi bài này In bài này
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung và Bí thư Đảng ủy Khối Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2018
Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội với hơn 7.800 đảng viên cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành chủ chốt của thành phố, là Đảng bộ có số lượng đảng viên có trình độ học vấn cao, hầu hết đã tốt nghiệp đại học và trên đại học. Theo quy định, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối vững mạnh. Cùng với các chức năng trên Đảng ủy còn có các nhiệm vụ lãnh đạo và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tuởng cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thuộc khối; lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc khối…

Tuy chức năng và nhiệm vụ của Đảng ủy Khối tương đương với các quận, huyện ủy nhưng lại được tổ chức, sắp xếp một cách gọn nhẹ, đặc biệt là tại các bộ phận tham mưu giúp việc cho Đảng ủy như: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra.., mỗi phòng, ban chỉ có từ 03 đến 04 cán bộ. Hơn nữa, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội không thành lập Ban Dân vận và Trung tâm bồi dưỡng chính trị (như các quận, huyện) mà nhiệm vụ và công việc này giao cho Ban Tuyên giáo đảng ủy phụ trách.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội luôn xác định “công tác giáo dục chính trị, tư tuởng có vai trò quan trọng là khâu đột phá góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, từ đó, đưa ra nhiều biện pháp thực hiện nhằm khắc phục khó khăn trong thực tế. Cụ thể, Thường trực Đảng ủy yêu cầu các ban chức năng của Đảng ủy cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng - một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong đó, giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch mở lớp, lựa chọn và mời giảng viên có chất lượng, bảo đảm đúng định hướng khi truyền đạt, Ban Tổ chức của Khối xây dựng kế hoạch chiêu sinh, Văn phòng Đảng ủy Khối lo kinh phí và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu… Khi mở lớp và tiến hành thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tuởng trong khối, các Ban Xây dựng Đảng của khối cử cán bộ tham gia theo dõi và quản lý lớp chặt chẽ.

Từ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan của thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cũng như công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ cũng đã có những tìm tòi, đổi mới công tác quản lý và phương pháp tiến hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hằng năm, Đảng bộ thường xuyên triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, bình quân kết nạp được khoảng trên 400 đảng viên mới/năm… Số lớp được mở cũng như số người tham dự luôn vượt chỉ tiêu kế hoach đề ra, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ đạt khá giỏi cũng ngày càng được nâng lên. Tính đến tháng 11-2018, Đảng bộ đã mở được 04 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho gần 500 học viên và 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 600 quần chúng ưu tú, với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% đạt loại khá giỏi.

Nhằm nâng cao chất lượng, nghiệp vụ công tác Đảng, trong năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan của thành phố Hà Nội đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho gần 700 bí thư, cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc khối. Đồng thời, Đảng bộ Khối cũng đã tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi với phương châm thiết thực và hiệu quả. Hội thi được tiến hành từ cơ sở với 363 thí sinh tham dự. Đây là những bí thư chi bộ và các đồng chí trong diện quy hoạch chức danh bí thư chi bộ. Các thí sinh phải trải qua ba phần thi: tự giới thiệu; trình bày hiểu biết của mình về nghiệp vụ công tác Đảng và xử lý tình huống nay sinh trong thực tế, và cuối cùng là phần thi thuyết trình điều hành nội dung sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Nội dung Hội thi đã giúp cho các thí sinh không chỉ nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, nắm vững những quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà còn biết vận dụng giải quyết các vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Kết quả tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 đã tạo ra sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn Đảng bộ Khối; tạo niềm tin và sự vui mừng, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua Hội thi cũng giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Đảng ủy cơ sở đánh giá tình hình của các chi bộ, đội ngũ Bí thư và cấp ủy viên cơ sở sát hơn, đúng hơn, từ đó tìm ra được giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, lãnh đạo nhằm củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Vòng chung khảo cấp Đảng bộ Khối (đã chọn 09 thí sinh tham dự xuất sắc nhất), kết quả đã trao giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 03 giải khuyến khích; đồng thời khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong công tác chỉ đạo tổ chức Hội thi…

Từ các bài dự thi thuyết trình về việc điều hành sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề của các thí sinh, Đảng bộ Khối các cơ quan của thành phố Hà Nội đã lựa chọn những bài xuất sắc, biên tập thành 37 bài viết đưa vào kỷ yếu “Tài liệu nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề” để gửi tới các tổ chức cơ sở đảng trong khối học tập tham khảo. Đây là những bài viết có chất lượng, xuất phát từ tình hình thực tế ở cơ sở được các thí sinh vận dụng cơ sở lý luận và các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nảy sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng được Đảng ủy Khối quan tâm, thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức học tập cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Ban Tuyên giáo cùng với Ban Xây dựng Đảng của Khối đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Sau đó, thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, chủ động xây dựng kế hoạch học tập (cụ thể từ thời gian, địa điểm và báo cáo viên...) sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, đồng thời cử cán bộ đến theo dõi...

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan của thành phố Hà Nội có 68/68 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá (đạt 100%); trong đó có 37/68 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (đạt 54,41%); 07 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (đạt 18,91%); 31 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 45,59%); không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Theo đó, có 7.522 đảng viên được đánh giá chất lượng (đạt 97,94%), trong đó: số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 1.189 đồng chí (đạt 15,81%); số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 6.183 đồng chí (đạt 82,2%); 130 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,73%); 20 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,27%). Đặc biệt, năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, được đánh giá là một trong năm Đảng bộ cấp trên cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Thành phố.

Kết quả và kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan của thành phố Hà Nội đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. /.
Vũ Linh

Video