Thứ Ba, 18/6/2019
Hội thảo 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07-01-1979 - 07-01-2019)
21/12/2018 22:26' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Họp báo giới thiệu Hội thảo.

Cách đây 40 năm, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đứng lên đánh đuổi tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại tá Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) - cho biết: Nội dung chính của Hội thảo sẽ hướng tới khẳng định và làm rõ:

Một là, đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước ta; quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hai là, chủ trương, quan điểm chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng theo tư tưởng Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”.

Ba là, quá trình xây dựng, tổ chức lực lượng, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia đã đem lại Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 07-01-1979 là bước ngoặt lịch sử góp phần mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội trên đất nước Việt Nam và Campuchia.

Bốn là, làm rõ tầm vóc, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam của quân và dân ta, tinh thần liên minh đoàn kết chiến đấu của hai quân đội, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua đã có công trình nghiên cứu của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đề cập đến diễn biến, ý nghĩa lịch sử, bài học theo nhận thức, cách tiếp cận khác nhau về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên vấn đề này được tổ chức hội thảo cấp quốc gia. Do đó, bên cạnh kế thừa kết quả nghiên cứu khoa học thời gian qua, nội dung của 88 tham luận tham gia Hội thảo sẽ công bố những tư liệu mới, nhận định, đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 28-12-2018 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh của quân đội hai nước trong thời kỳ mới./.

Tin, ảnh: Phong Như

Video