Thứ Bảy, 20/7/2019
Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
27/11/2018 21:56' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo là các đồng chí: TS, nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; GS, TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thiếu tướng, PGS, TS. Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành công an.

Với gần 60 tham luận và 12 ý kiến phát biểu, nhiều nội dung liên quan đến chủ đề của Hội thảo đã được phân tích khá toàn diện, sâu sắc. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như sau: Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam; những yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đặc biệt là xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn; một số giải pháp góp phần chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch và phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

Trong phát biểu kết luận, Thiếu tướng, PGS, TS. Trần Vi Dân nhấn mạnh: Hội thảo lần này có ý nghĩa rất thiết thực, là cơ sở để nghiên cứu và đề xuất những vấn đề cần tiếp tục bảo vệ, bổ sung, phát triển trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, khẳng định vai trò của các lực lượng công an nhân dân, cũng như các nhà trường, viện nghiên cứu của lực lượng công an nhân dân trong quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Khánh Ly

Video