Thứ Ba, 23/7/2019
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
23/11/2018 23:7' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Ảnh:nhandan.com.vn
Tham dự Hội nghị tại Hà Nội, có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo cấp vụ, đơn vị của một số cơ quan Trung ương…

Hội nghị được triển khai đến cấp huyện ở những nơi có điều kiện, với đối tượng là các đồng chí tỉnh ủy viên, thành ủy viên, lãnh đạo cấp ủy cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố…

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Khẳng định các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình học tập, tuyên truyền các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thực hiện ngay Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-Qđi/TW, Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính đã phân tích những nội dung cơ bản của Quy định số 08-Qđi/TW trên cơ sở thực tiễn cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng của các nhà lãnh đạo tiền bối. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào đều phải luôn tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm tự phê bình và phê bình, tự soi, tự chỉnh đốn; phải xác định rõ thực hiện trách nhiệm nêu gương là cam kết chính trị đối với chính mình, đối với Đảng và nhân dân. Coi đó là việc làm tự giác, thường xuyên, liên tục…

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW, về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá tinh thần nêu gương của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đã thể hiện rõ qua sinh hoạt chính trị này, với việc tham gia nghiêm túc ngày làm việc. Nhiều địa phương, ngành đã tổ chức việc học tập với số tổ chức đảng lớn, như Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Quân ủy Trung ương…

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý một số nội dung mà các đảng bộ tỉnh, thành, ngành cần tiếp tục quan tâm thực hiện. Đó là: cần tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 cho số cán bộ, đảng viên chưa được tham gia lần này, với yêu cầu bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; các đảng bộ thảo luận chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, đề ra kế hoạch hành động với nội dung cụ thể, sát hợp, thiết thực, trách nhiệm rõ ràng, nguồn lực phù hợp để đưa nghị quyết vào cuộc sống; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện việc nêu gương một cách nghiêm túc, với nguyên tắc trách nhiệm càng cao càng phải gương mẫu. Các cấp ủy cần xây dựng các mô hình thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả, biểu dương điển hình thực hiện tốt, nhắc nhở, xử lý những tổ chức đảng thực hiện không nghiêm túc. Các cơ quan thông tấn, báo chí có kế hoạch thực hiện các nội dung của nghị quyết một cách tích cực, kết hợp đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc./.     
                                                                                               
Hồng Nhung

Video