Thứ Bảy, 20/7/2019
Để báo chí của Đảng phát huy vai trò kênh thông tin, tài liệu tuyên truyền quan trọng
9/11/2018 23:16' Gửi bài này In bài này
Đoàn Khảo sát việc thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư về đặt mua báo và tạp chí của Đảng do PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn - làm việc tại tỉnh Bình Định.

Nghiêm túc thực hiện, sát sao kiểm tra việc mua, đọc báo chí của Đảng

Trong buổi làm việc của Đoàn khảo sát Tạp chí Cộng sản về việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 08-11-2018 tại tỉnh Bình Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng luôn được Tỉnh ủy coi là nhiệm vụ cần thiết, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, do vậy, Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các hội, đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Giờ cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 456-CV/TU, ngày 24-10-2012, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 112-CV/BTGTU, ngày 24-3-2016 về việc tiếp tục đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy đảng ở các địa phương, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra việc đặt mua báo, tạp chí ở các tổ chức cơ sở đảng; nghiên cứu các hình thức đọc báo, tạp chí hiệu quả; đưa việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Trong các năm 2013, 2014 và 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại 03 huyện Vân Canh, Tây Sơn, Tuy Phước; 06 đảng ủy xã, thị trấn trong tỉnh; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ngày 01-8-2007, về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới tại 03 đơn vị, địa phương (Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn, Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh). Qua đó, hầu hết các tổ chức đảng tại các đơn vị được kiểm tra duy trì tốt việc đặt mua và tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, ngành Bưu điện tỉnh Bình Định có nhiều cải tiến trong việc phát hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh đặt mua báo và tạp chí của Đảng. Các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh chủ động tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhất là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đặt mua, bố trí nhân lực chuyển phát báo, tạp chí của Đảng đến tay bạn đọc nhanh và kịp thời nhất. Một số tổ chức đảng còn trực tiếp đặt mua báo, tạp chí của Đảng qua các đơn vị khác như: Viettel Bình Định, Tòa soạn Báo Bình Định, các quầy báo,... góp phần đưa báo, tạp chí của Đảng nhanh chóng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quan tâm theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân được đọc báo, tạp chí của Đảng. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, trường học, thư viện tỉnh, huyện, doanh nghiệp đều quản lý báo, tạp chí tại phòng đọc. Các xã, phường, thị trấn quản lý báo, tạp chí tại văn phòng Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các điểm bưu điện văn hóa xã. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ, các cấp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành trong toàn tỉnh dần trở thành nền nếp. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Điểm báo” giới thiệu những thông tin thời sự, trích đọc các bài viết, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, tạo sự lan tỏa, tác dụng tích cực của các báo, tạp chí của Đảng đến nhân dân. Hình thức đọc báo, tạp chí của Đảng chủ yếu là tự đọc theo nhu cầu công tác của mỗi cán bộ, đảng viên (đối với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Quân đội nhân dân, Báo Bình Định); trong sinh hoạt chi bộ (kết hợp sử dụng Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Hình thức đọc báo, tạp chí tập trung được duy trì ở một số tổ chức đảng, nhất là các tổ chức đảng trực thuộc các Đảng bộ Quân sự, Biên phòng, Công an…

Có thể thấy, báo và tạp chí của Đảng thực sự là nguồn thông tin bổ ích, là tài liệu tuyên truyền quan trọng giúp các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên (nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo) nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong đó, theo đồng chí Nguyễn Giờ, Tạp chí Cộng sản đồng hành cùng tỉnh Bình Định trong việc chuyển tải thông tin, bài viết về vùng đất và con người Bình Định, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh... Các chuyên mục như “Bình luận”, “Thông tin lý luận”, “Sinh hoạt tư tưởng” thường xuyên có những bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội và tạo niềm tin cho nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao ý thức đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số vấn đề cần lưu ý

PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, về cơ bản, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở tỉnh Bình Định được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có nhiều đổi mới trong cách thức mua và đọc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, việc mua, đọc báo tạp chí ở tỉnh Bình Định còn một số vấn đề cần xem xét, như: cần có sự chính xác trong tỷ lệ đặt mua báo và tạp chí của Đảng; phương thức đặt mua cần tập trung hay đặt mua theo đơn vị tổ chức cơ sở đảng; đối tượng mua theo đúng tinh thần Kết luận 29 hoặc mở rộng đối tượng… Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn cho biết, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 15 đảng bộ cấp huyện, 65 tổ chức cơ sở đảng (tính đến tháng 9-2018); 3.606 tổ chức cơ sở chi bộ trực thuộc (6 tháng đầu năm là 3.602 chi bộ, nhưng đến tháng 9-2018 tăng thêm 4 chi bộ), do đó, số liệu về tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở Bình Định chưa thống nhất. Bên cạnh đó, còn có một số tổ chức, đơn vị đặt mua bên ngoài, không xưng danh nên khó khăn trong việc thống kê đơn vị, tổ chức đảng đặt mua. Một trong những điểm đặc biệt của Bình Định là báo, tạp chí của Đảng còn được mua và cấp cho các đồng chí lão thành cách mạng, các nguyên lãnh đạo tỉnh (khoảng 50 đồng chí). Đồng chí Lê Minh Tuấn kiến nghị, nên mở rộng đối tượng là tất cả các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc cần có báo đảng, không nên chỉ tập trung ở mỗi đảng bộ, chi bộ…

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 29, Bình Định cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các hội, đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Mỗi chi bộ đảng, cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, công an nhân dân, đoàn thể chính trị, hội quần chúng, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên trong tỉnh đều có Báo Nhân dân (hằng ngày) và Báo Bình Định; mỗi đảng bộ cơ sở có ít nhất 01 cuốn Tạp chí Cộng sản/tháng) là yêu cầu cần thiết; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng. Đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và xem đây là tiêu chí để xem xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm.

Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; có giải pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; tăng tỷ lệ đưa báo, tạp chí của Đảng đến với bạn đọc trong ngày. Bưu điện tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan báo chí cần tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, phong phú. Thông tin cần nhanh nhạy, chính xác, khách quan, có sức thuyết phục và tính chiến đấu cao; chủ động thông tin, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch. Coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay của tập thể và cá nhân trong toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra tình hình đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở; rà soát việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng hằng quý ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị để đôn đốc, nhắc nhở./.

Tin, ảnh: Hiếu Minh

Video