Thứ Hai, 23/9/2019
Sơ kết 2 năm làm theo lời Bác
12/9/2018 20:57' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Võ Văn Văn Thưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tham dự Hội nghị, có gần 200 đại biểu của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, các đại biểu tiêu biểu, các cá nhân thuộc Đảng bộ Khối được khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị; cùng đại diện các ban đảng trung ương và đông đảo các cơ quan báo chí…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất, kinh doanh cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của từng đơn vị và toàn Đảng bộ Khối. Chất lượng hoạt động và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản nghị quyết đại hội đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới của nhiều tập thể và cá nhân người lao động trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí… làm lợi cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày càng nhiều. Năm 2017, lợi nhuận hợp nhất tăng 32%, đạt trên 131 nghìn tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước tăng 12%, đạt trên 220 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh được từng bước tháo gỡ và có chuyển biến tích cực. Các đơn vị trong Khối cũng luôn đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí 7.472 tỷ đồng trong 2 năm qua.

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong hai năm qua trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như những tác động tới kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp trong Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, trên cơ sở những bài học cũng như việc nhận rõ những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW); tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, trong hội họp, mua sắm công…, nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ…

Ghi nhận kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị./.

Hoàng Việt

Video