Thứ Ba, 20/8/2019
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
14/8/2018 23:42' Gửi bài này In bài này
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo và khai giảng Lớp học. Ảnh: Bá Thắng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp học. Cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; 94 đồng chí là Ủy viên và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp học, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh sự trưởng thành và phát triển đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ là rất quan trọng và không thể thiếu nhằm cung cấp thêm những kiến thức mới, những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là lớp thứ I trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo và khai giảng Lớp học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sự cần thiết và quan trọng của việc học tập và học tập suốt đời. Tổng Bí thư nhắc lại trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, các bậc vĩ nhân, lãnh tụ thiên tài, như V. I. Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc học tập của toàn Đảng, toàn dân, nhất là của cán bộ, đảng viên. V. I. Lê-nin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng, chỉ Đảng nào có lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”; “Không có một nền học vấn hiện đại thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là một nguyện vọng mà thôi”. Nhấn mạnh lời Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học”, “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí học viên học ở trường, ở lớp, học trong cuộc sống, học trong công tác, học ở trong nước, ở ngoài nước, học thày, học bạn, học lẫn nhau, tự nghiên cứu, tự học... Tổng Bí thư cũng yêu cầu các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, học tập nghiêm túc với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu qua việc chủ động tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức; quá trình học tập cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn.

Theo chương trình, các học viên sẽ nghe các chuyên đề: “Xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay”; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”; “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới”; “Công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”; “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự trong tình hình mới”; “Chiến lược đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới”; “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân trong tình hình mới”.

Lớp học sẽ bế giảng ngày 18-8./.

Nguyễn Mai Anh

Video