Thứ Hai, 16/9/2019
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022
21/7/2018 23:8' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh lễ Ký kết

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày nội dung ký kết thoả thuận hợp tác giữa hai bên, với các nội dung chủ đạo gồm: Tổ chức các sự kiện truyền thông mang ý nghĩa chính trị, xã hội có tính lan tỏa lớn nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và của Tạp chí Cộng sản, trong đó có tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc lập (nhân kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9); phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về những nội dung liên quan tới chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển ngành hàng không Việt Nam, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tạp chí Cộng sản cấp phát chuyên san Hồ sơ - sự kiện trên các chuyến chuyên cơ do Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam thực hiện phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đi công tác nước ngoài; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, hạ thấp vai trò của doanh nghiệp nhà nước trên lĩnh vực hàng không - dân dụng trong quá trình thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển ngành.

Với vai trò là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, trong quá trình tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện các đề án, nghị quyết, quyết định liên quan đến vai trò doanh nghiệp nhà nước đối với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, năng lực cạnh tranh quốc gia, kết nối và hội nhập quốc tế,… Tạp chí Cộng sản chuyển tải đầy đủ thông tin về vai trò, vị thế, hình ảnh của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Đồng chí Dương Trí Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên Tập Tạp Chí cộng sản thay mặt hai bên ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022 giữa hai cơ quan.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Trí Thành mong muốn Tạp chí Cộng sản kịp thời tuyên truyền trên các sản phẩm báo chí của mình về những thành tựu phát triển của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cũng như những khó khăn của doanh nghiệp nhà nước khi phải tham gia phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng sự hợp tác sẽ giúp hai cơ quan thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt Tạp chí Cộng sản có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, mà Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là một điển hình thực hiện tốt; về vai trò trụ cột của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về mô hình quản trị hiện đại của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế; về sự hợp tác công - tư trong thực hiện các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia… Tạp chí Cộng sản sẽ phân công cán bộ theo dõi chuyên trách thông tin về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để có thể tuyên truyền hiệu quả.

Chương trình ký kết hợp tác truyền thông với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là một trong các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc bám sát cơ sở, thực tiễn để tổng kết, đúc rút lý luận, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí Cộng sản./.

Thu Thanh

Video