Thứ Năm, 24/1/2019
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
18/4/2018 22:10' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Website Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; Đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc; Cấp ủy phụ trách công tác Tuyên giáo; Cán bộ tuyên giáo và cấp ủy phụ trách tuyên giáo ở các Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở thuộc các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Hội nghị diễn ra trong một ngày. Buổi sáng, Hội nghị nghe và thảo luận 2 chuyên đề. 

Chuyên đề thứ nhất:
Khủng hoảng tuyền thông trên mạng xã hội: Những vấn đề đặt ra đối với ngành Tuyên giáo Việt Nam hiện nay do PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền trình.

Diễn giả đã làm rõ khái niệm khủng hoảng truyền thông và nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng truyền thông trên thế giới và ở Việt Nam; Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội, trong đó diễn giả đã chỉ rõ khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội là gì, những đặc thù của khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội (như tin tức xấu phát tán nhanh chóng; nguồn từ thông tin sai lệch, không kiểm chứng; hình thành dư luận trái chiều và hội chứng đám đông; giới truyền thông đưa tin bất lợi; khó khắc phục và gỡ bỏ thông tin); và, Những vấn đề đặt ra đối với ngành tuyên giáo trong điều kiện mạng xã hội hiện nay. Trong đó diễn giả tập trung trình bày 3 nội dung cơ bản: Vai trò của báo chí; Lắng nghe phản hồi dư luận xã hội từ công chúng; và, Sử dụng người định hướng dư luận trên mạng xã hội.

Chuyên đề thứ hai: Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa do TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày.

Với chuyên đề này, diễn giả đã tập trung vào 4 nội dung cơ bản: 1) Một số vấn đề chung về “diễn biến hòa bình” (Quá trình hình thành; Khái niệm “diễn biến hòa bình”; “Đối tượng, bản chất, nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”; Phương thức và thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đặc biệt, diễn giả đã phân tích, đánh giá chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động quốc tế đối với Việt Nam thời gian qua và hiện nay. 2) Mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. 3) Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ở đây, diễn giả đã tập trung làm rõ 2 nội dung chủ yếu là: Phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; và, Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chúng ta nhằm đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiện nay. 4) Một số vấn đề vận dụng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Diễn giả phân tích và chỉ rõ: Ý nghĩa, tầm quan trọng; Thực trạng sự xâm nhập “diễn biến hòa bình” trong nội bộ chúng ta; và, Nêu một số suy nghĩ và đề xuất một số kiến nghị nhằm đấu tranh có hiệu quả phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Buổi chiều, Hội nghị nghe và thảo luận 2 chuyên đề.

Chuyên đề thứ nhất: Những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Báo cáo tập trung làm rõ 5 nội dung cơ bản: 1) Ý nghĩa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII với công tác xây dựng Đảng; 2) Thực trạng hệ thống chính trị. Ở đây diễn giả tập trung làm rõ: Hệ thống tổ chức Đảng; Hệ thống tổ chức Nhà nước; Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; 3) Quan điểm, mục tiêu. Trong đó nêu bật 6 quan điểm và các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. 4) Nhiệm vụ, giải pháp. Ở nội dung này, diễn giả nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung và 30 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; 5) Tác động về xây dựng Đảng và một số khó khăn khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Diễn giả đã có sự phân tích thấu đáo 4 hiệu quả khi thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; 3 khó khăn khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời, đề xuất 4 giải pháp để khắc phục những khó khăn khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Chuyên đề thứ 2: Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ bao cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương do ThS. Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày.

Phần trình bày của diễn giả tập trung vào 3 nội dung cơ bản: 1) Phương pháp tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên với các nội dung cụ thể: Khái niệm, nguyên tắc, phương châm và một số lưu ý về tuyên truyền miệng; 2) Phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội. Ở đây diễn giả tập trung vào các nội dung cụ thể: Khái niệm; Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; Tổng hợp, phân tích, viết dự thảo báo cáo dư luận xã hội; 3) Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền miệng; điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới. Diễn giả phân tích 2 nội dung cụ thể: Công tác tuyên truyền miệng và Công tác điều tra dư luận xã hội.

Mặc dù với thời gian không dài nhưng các diễn giả đã trình bày hết sức cô đọng, sâu sắc và cập nhật liên hệ thực tiễn sinh động, hấp dẫn 4 chuyên đề quan trọng nêu trên.

Có thể khẳng định với cách làm mới, chuyên nghiệp, hiện đại, tổ chức tập trung, chuẩn bị chu đáo, hoàn hảo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thành công tốt đẹp./. 
Nhân Chính

Video